Govern

Presentació de les dades de l'Informe Anual de l'Economia catalana 2017

query_builder   30 juliol 2018 09:31

event_note Nota de premsa

Presentació de les dades de l'Informe Anual de l'Economia catalana 2017


 
L’any passat, el PIB català va avançar un 3,4%, un punt més que la mitjana de la zona euro (2,4%) i tres dècimes per sobre de l’Estat espanyol (3,1%). Aquest creixement intens s’aconsegueix gràcies a l’aportació positiva de tots els components de la demanda (tant interna com externa) i dels grans sectors productius que integren l’oferta.
 
L’equilibri actual contrasta amb l’època de la crisi, on l’únic motor van ser essencialment les exportacions, i amb el període pre-crisi, caracteritzat per la bombolla immobiliària, l’elevat consum de les llars i l’expansió dels serveis poc qualificats.
 
Creixement del 0,8% en el quart trimestre
 
L’avenç del PIB dels tres primers trimestres del 2017 se situa en el 0,9% trimestral, un ritme molt intens que només es modera una dècima el darrer trimestre per la reducció puntual del nombre de turistes (-7% interanual) i de l’índex de comerç al detall (-1,4% interanual). Tots dos indicadors ja s'han recuperat en els tres primers mesos del 2018, amb increments del 3,3% i de l’1,5% respectivament el primer trimestre.
 
 
Doble superàvit comercial
 
L’any 2017, Catalunya obté un superàvit comercial de béns i serveis de 28.529 M€ (12,2% del PIB), que té una doble aportació positiva: la del comerç amb l’estranger (6,5 punts) i amb la resta de l’Estat espanyol (5,7 punts). En conjunt, les exportacions de béns pugen un 8,7% el 2017 i ja suposen el 25,6% del conjunt d’exportacions de béns espanyoles. Des del 2009, any en què el saldo comercial de Catalunya amb l’exterior va assolir per primer cop percentatges positius, el valor de les exportacions ha augmentat un 71%.
 
 
 
 
Es redueix l’atur, però hi ha marge de millora
El 2017, l’ocupació creix un 2,9% (dades EPA), com també ho fan les afiliacions a la Seguretat Social (3,8%). L’atur disminueix de forma notable fins assolir una taxa del 13,4% en el conjunt del 2017 i del 12,2% el primer trimestre del 2018.
 
Tanmateix, l’informe adverteix que una part important dels nous ocupats tenen contractes temporals i una rotació molt alta. 
 
Reptes de futur
 
·         Conservar la pauta de model equilibrat aconseguida després de la crisi, mantenint el pes de la indústria i les exportacions i incidint sobre l’eficiència dels factors de producció (formació del capital humà, reorientació del patró inversor cap als actius materials i immaterials més productius i millora de la gestió empresarial).
 
·         Amèrica del Nord o Àsia constitueixen els mercats amb més potencial de creixement per a les exportacions catalanes.
 
·         Cal treballar i millorar la situació de la pobresa i desigualtat. Els indicadors de pobresa i desigualtat no han presentat millores significatives al llarg de la recuperació econòmica. L’índex de Gini es va situar en 31,8 (sent el 0 l’equitat màxima i el 100 la desigualtat màxima), mentre que la taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) augmenta fins al 23,8% (23,5% el 2015 i 22,5% el 2016).
 
·         Cal millorar l’àmbit  de l’ocupació. Les disfuncions estructurals del mercat de treball (temporalitat, contractes curts, alta rotació i salaris baixos) es mantenen entre les grans assignatures pendents de la recuperació.