El Govern impulsa la mobilitat en bicicleta a través de la construcció d'una xarxa de vies ciclistes

El departament de Territori i Sostenibilitat impulsa una nova subvenció per a vies ciclistes per valor de 20 milions d'euros

query_builder   27 agost 2018 09:02

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la mobilitat en bicicleta a través de la construcció d'una xarxa de vies ciclistes

El departament de Territori i Sostenibilitat impulsa una nova subvenció per a vies ciclistes per valor de 20 milions d'euros

  • Ajuts, adreçats als ens locals, que cobreixen fins al 50% del cost de les actuacions a les vies de ciclistes
  • Dues línies d’ajuts: una adreçada a la mobilitat quotidiana i una altra, al cicloturisme
El Departament de Territori i Sostenibilitat vol impulsar la mobilitat en bicicleta mitjançant la construcció d'una xarxa de vies ciclistes, a través dels ens locals, aquesta és la finalitat d’aquest ajuts providents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 
Mobilitat quotidiana més sostenible i eficient
 
La primera línia de subvencions està dotada amb 17 milions d’euros per a vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana. Es prioritzaran aquelles actuacions que connectin diferents nuclis de població, polígons industrials, grans centres generadors de mobilitat i estacions de transport públic aïllats dels principals nuclis de població, propiciant un transvasament modal en aquests eixos de mobilitat quotidiana a favor dels mitjans de transport més sostenibles i eficients energèticament, i fomentant la intermodalitat amb el transport públic col·lectiu.
 
Cicloturisme en àmbits d’interès natural o cultural
 
La segona línia de subvencions, de 3 milions d’euros, és per a vies en àmbits d'interès natural o cultural destinades principalment a un ús turístic. El desenvolupament del cicloturisme mitjançant la construcció d’una xarxa de vies ciclistes té un impacte econòmic potencial en el territori i permet, a més, conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos. Aquest és un dels objectius temàtics en els quals incideixen els fons estructurals i d’inversió europeus.
 
El Programa operatiu d'Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020 preveu actuacions impulsades per les entitats locals i determinats consorcis per  afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos. Aquest és un dels objectius temàtics en els quals incideixen els fons estructurals i d'inversió europeus.
 
Per assolir aquest objectiu, és prioritari fomentar estratègies de reducció del carboni arreu del territori mitjançant l'impuls de la mobilitat urbana sostenible, especialment a les zones urbanes, com és el cas del transport en bicicleta i la seva intermodalitat amb el transport públic, així com protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular les d'interès turístic, per afavorir la conservació dels espais naturals i el desenvolupament econòmic i sostenible del territori.