Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2018

L'economia catalana creix un 3,1% interanual el segon trimestre del 2018

La variació intertrimestral del PIB és del 0,7%

query_builder   14 setembre 2018 17:36

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2018

L'economia catalana creix un 3,1% interanual el segon trimestre del 2018

La variació intertrimestral del PIB és del 0,7%

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 3,1% el segon trimestre del 2018, una dècima inferior a la taxa del trimestre precedent (3,2%), segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’economia catalana manté el creixement principalment degut a l’evolució de la demanda interna (2,8%) i, en menor mesura, per la contribució del saldo exterior (0,6%).
 
L’evolució de l’economia catalana el segon trimestre de l’any situa el creixement del PIB català quatre dècimes per sobre de la mitjana espanyola (2,7% avanç trimestral) i un punt percentual per sobre del de la UE-28 (2,1%). Les taxes de variació intertrimestrals a Catalunya mostren una estabilitat entorn al 0,7% respecte al trimestre anterior, una dècima superior al conjunt d’Espanya (0,6%) i tres dècimes per sobre de la UE-28 (0,4%).
 
L’anàlisi del PIB des de l’òptica de la demanda mostra que la demanda interna continua creixent a un ritme destacable (2,8%). Aquest augment de la demanda interna és el resultat de l’evolució contraposada dels seus diferents components. El consum de les llars mostra un alentiment, ja que s’ha reduït vuit dècimes respecte al trimestre anterior, d’un 2,8% a l’actual 2,0%. En canvi, la formació bruta de capital reflecteix un creixement superior aquest segon trimestre (4,8%), degut a l’evolució a l’alça de la formació bruta de béns d’equipament, amb un augment del 5,3%. La inversió en construcció manté un creixement notable (4,1%), encara que representa una certa reducció d’activitat respecte al trimestre anterior. Pel que fa al consum de les administracions públiques, augmenta un 3,2%.
 
En relació amb l’aportació del sector exterior al creixement de l’economia, el saldo dels intercanvis amb l’estranger experimenta un decreixement interanual d’un 0,1% i representa un empitjorament de nou dècimes respecte al trimestre anterior. Aquest resultat és conseqüència, sobretot, d’una reducció significativa en l’evolució de les exportacions de béns i serveis (1,6%), que contrasta amb el 4,9% del trimestre anterior. Aquests resultats s’han d’interpretar en un context internacional on les exportacions de la Unió Europea han deixat de créixer. Les importacions de béns i serveis mantenen un creixement important (2,8%), encara que tres dècimes inferiors al trimestre anterior. En relació amb el consum dels estrangers en el territori (6,9%), s’ha de destacar la continuïtat de l’evolució positiva al llarg dels darrers trimestres.
 
Des de l’òptica de l’oferta, s’ha de remarcar la tendència dels grans sectors: augment de l’activitat de la construcció, estabilitat dels serveis i moderació del creixement a la indústria.
 
Respecte a l’evolució del sector de la construcció, es consolida un creixement elevat, d’un 6,3%, quatre dècimes superior al del trimestre anterior. Per la seva banda, els serveis mantenen un creixement equivalent al trimestre anterior amb un augment del 2,6%, impulsat principalment per les activitats immobiliàries, professionals i altres (3,6%). El valor afegit de les activitats comercials, de transport i hostaleria manté un augment moderat d’un 2,1%, però que representa una millora continuada en els darrers tres trimestres. Finalment, les branques de l’Administració publica, educació, sanitat i serveis socials creixen a una taxa d’un 1,3%.
 
L’activitat industrial es manté amb una notable activitat (4,0%), però amb una evolució decreixent respecte als darrers trimestres. Els indicadors de producció industrial mostren les branques de la fabricació de maquinària i equips mecànics (15,4%); la fabricació de productes farmacèutics (13,2%) i els materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (12,2%) com les més dinàmiques. En canvi, el sector de l’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (-9,8%); el subministrament d'aigua (-8,2%) i la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (-4,7%) han contribuït a reduir l’activitat industrial aquest trimestre. Finalment, el sector agrari es manté com l’única branca d’activitat amb una taxa de creixement negativa, amb un -0,8%, però amb una tendència de millora continuada en els darrers trimestres.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 109