L'economia catalana creix un 2,7% el tercer trimestre del 2018

La taxa d'atur es redueix fins a un 10,6%, el valor més baix des del tercer trimestre del 2008

query_builder   7 novembre 2018 13:18

event_note Nota de premsa

L'economia catalana creix un 2,7% el tercer trimestre del 2018

La taxa d'atur es redueix fins a un 10,6%, el valor més baix des del tercer trimestre del 2008

  • En termes intertrimestrals, el PIB català avança un 0,6%, a un ritme molt semblant al dels dos trimestres anteriors
Fotografia
Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, l’economia catalana modera el ritme de creixement del PIB durant el tercer trimestre del 2018, fins al 2,7% en taxa interanual i el 0,6% en taxa intertrimestral. Així, el creixement interanual del PIB català se situa dues dècimes per sobre del conjunt de l’Estat i un punt per sobre del de la zona euro. Les dades intertrimestrals també assenyalen una suau desacceleració, d’una dècima.
 
Aquesta moderació de l’activitat econòmica s’enquadra en un context en què l’economia global i la de la zona euro estan creixent menys del previst, en bona mesura per les tensions comercials a escala internacional i pel seu possible efecte sobre la confiança econòmica. L’encariment del preu del petroli, agreujat per l’apreciació del dolar, i el to menys expansiu de la política monetària (tot i que les condicions financeres són encara molt favorables) se sumen en aquest conjunt de factors externs que moderen el creixement, en línia amb les principals economies de la zona euro.
 
 
Avenç notable de la construcció i del sector de serveis
 
L’economia catalana manté el patró de creixement equilibrat assolit després de la crisi, amb contribucions positives de tots els grans sectors productius.
 
El sector de serveis -el més rellevant a l’economia catalana en termes del seu pes específic- creix un 2,7% interanual el tercer trimestre del 2018, una dècima més que el segon trimestre. Els indicadors d’activitat assenyalen increments a totes les branques, però en particular destaca el comportament més dinàmic de les activitats professionals, científiques i tècniques, i de les activitats administratives. Quant a l’activitat turística, cal destacar el fort creixement de la despesa dels turistes estrangers (que augmenta un 6,7% anual fins al mes d’agost), malgrat l’evolució desfavorable del seu nombre (que recula un 2,7% en el mateix període).
 
La construcció continua amb una forta expansió el tercer trimestre, amb un creixement d’un 5,1 % interanual, el més fort d’entre els grans sectors, tot i que una mica inferior als trimestres previs. No obstant això, la dimensió del sector encara se situa per sota de la mitjana històrica.
 
La lleu desacceleració del PIB durant el tercer trimestre s’explica fonamentalment per la pèrdua de dinamisme del sector industrial, que, tot i mantenir un creixement rellevant, alenteix el seu ritme d’un 4,3% interanual el segon trimestre a un 2,7% el tercer. La indústria és el sector més exposat a l‘exterior i per tant és el sector més directament afectat per la dinàmica de la demanda externa. La desacceleració en les exportacions de béns (que augmenten un 3,0% fins a l’agost) és indicativa d’un afebliment de la demanda externa que, no obstant això, no es podrà constatar fins a la difusió de les dades de PIB pel costat de la demanda, que l’Idescat publicarà el proper 13 de desembre.
 
La taxa d’atur es redueix fins a un 10,6%
 
El mercat de treball continua oferint senyals positius, si bé el ritme de creixement de l’ocupació segueix moderant-se lleugerament (2,3% interanual el tercer trimestre segons l’Enquesta de Població Activa i 2,4% segons l’afiliació). Aquest creixement de l’ocupació ha permès reduir novament la taxa d’atur, fins a un 10,6 %, el valor més baix des del tercer trimestre del 2008. La població ocupada amb contracte indefinit creix un 2%, però la taxa temporalitat (22,9%) continua sent un dels reptes més importants de l’economia catalana.
 
 
La Nota de Conjuntura Econòmica', número 102  es pot consultar al web del departament.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 30