El Govern autoritza l'Agència de Residus de Catalunya a concedir subvencions a ens públics per més de 43 milions d'euros

El Govern autoritza l'Agència de Residus de Catalunya a concedir subvencions a ens públics per més de 43 milions d'euros

query_builder   20 desembre 2018 14:58

event_note Nota de premsa

El Govern autoritza l'Agència de Residus de Catalunya a concedir subvencions a ens públics per més de 43 milions d'euros


·       Es finançaran obres al Garraf, al Gironès, al Bages, al Vallès Occidental i a la Noguera
 
El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a concedir subvencions a diferents ens públics per a la construcció i millora de diferents infraestructures de gestió de residus per valor de 43,1 milions d’euros. En concret, les aportacions serviran per finançar les obres de clausura de l’antic abocador del Garraf; millorar la planta de valorització energètica de Campdorà, al Gironès; construir una planta de fracció resta al Bages; optimitzar el rendiment i la capacitat de la planta de compostatge de Can Barba, a Terrassa; i construir tres dics al dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera, a Balaguer.
 
24,6 milions per millorar la planta de valorització energètica de Campdorà, al Gironès
 
L’ARC aportarà fins a 24,6 milions en quatre anualitats a l’Ajuntament de Girona per a la millora de l’eficiència de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà (Gironès). La inversió s’afegeix a la subvenció directa que l’ARC va atorgar el 2010 per finançar les actuacions prioritàries del projecte. Aquest cop, el finançament es durà a terme mitjançant el fons de Gestió del Cànon i de transferències de la Generalitat.
 
Per la seva part, l’Ajuntament de Girona tramitarà, aprovarà i efectuarà la contractació de les actuacions, i obtindrà els permisos i llicencies urbanístiques, d’obres i ambientals necessàries. També haurà de vetllar perquè la instal·lació admeti la fracció resta i rebuig generat a la comarca del Gironès, a més dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, en la mesura que la planta disposi de capacitat.
 
10,5 milions per construir una planta de fracció resta al Bages
 
L’ARC destinarà fins a 10,5 milions fins al 2023 al Consorci del Bages per a la construcció d’una planta de tractament de la fracció resta de residus municipals, que farà l’activitat de transferència durant la primera fase d’execució del projecte, i que s’integrarà en el conjunt d’infraestructures del Parc Ambiental de Bufalvent (Bages), i a l’adquisició d’una pala carregadora per a la seva operació. La infraestructura permetrà el màxim aprofitament i tractament correcte dels residus, previ a la disposició final del rebuig en el dipòsit controlat.
 
La planta es finançarà mitjançant el Fons de Gestió del Cànon i de transferències de la Generalitat. Mentre no es construeixi la nova planta del Bages, la fracció resta generada en aquesta comarca es traslladarà al Centre de Tractament de Residus (CTR) Vallès, per fer el tractament previ que exigeix la normativa europea.
 
4,6 milions per optimitzar el rendiment i la capacitat de la planta de compostatge de Can Barba, a Terrassa
 
L’Agència subvencionarà la primera fase de la remodelació de la planta de compostatge i biometanització de Can Barba, a Terrassa (Vallès Occidental), gestionada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. L’Agència destinarà 4,6 milions d’euros a optimitzar el rendiment i la capacitat de la instal·lació, que ha quedat obsoleta després d’uns vint anys de funcionament.
 
Les obres han de servir per millorar el rendiment de la planta, reduint la quantitat de rebuig que genera i augmentant la capacitat i eficiència de tractament de la matèria orgànica, tant en el procés de biometanització com en els de compostatge i maduració. Actualment el procés de pretractament genera un rebuig aproximat del 40% dels residus orgànics que entren a planta i es destina a l’abocador. Com que aquest percentatge està per sobre del que es produeix en plantes de característiques similars, s’ha de remodelar la instal·lació per aconseguir els objectius de maduració i producció d’un compost de qualitat.
 
Les principals actuacions que s’hi duran a terme són la substitució dels equips obsolets; la renovació de la línia de pretractament; la posada a punt de diversos elements de l’obra civil; l’actualització del sistema de control; la millora de l’aprofitament de calor de motors de biogàs pel procés de tractament biològic; i l’execució de sitges amb ventilació forçada per optimitzar el procés de maduració.
 
3 milions per finançar la clausura de l’antic abocador del Garraf
 
L’ARC atorgarà una subvenció de tres milions euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per finançar la primera de les últimes sis fases dels treballs de clausura definitiva i restauració paisatgística de l’antic dipòsit controlat de la Vall d’en Joan, conegut popularment com a abocador del Garraf, en l’àrea de Begues (Baix Llobregat). El cost total de l’obra és de 27,7 milions d’euros i s’actuarà sobre una àrea d’uns 449.000 m2, corresponent a la part superior de la vall.
 
Les dues últimes àrees que queden per condicionar es desenvoluparan en sis fases diferents, la primera de les quals és la que subvencionarà l’ARC i que consisteix a segellar els residus per evitar qualsevol risc per al medi ambient i evitar que les aigües pluvials s'infiltrin a les zones ja segellades. El finançament provindrà del retorn del fons dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.
 
400.000 euros es destinaran a construir tres dics al dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera, a Balaguer
 
L’ARC concedirà una subvenció directa al Consell Comarcal de la Noguera per millorar el dipòsit de residus municipals de Balaguer. En concret, s’hi construiran tres dics i es millorarà el vas i la torxa de biogàs.