Obres FGC

FGC comença l'any 2019 amb diferents actuacions de millora previstes a les seves instal·lacions

query_builder   7 gener 2019 11:59

event_note Nota de premsa

FGC comença l'any 2019 amb diferents actuacions de millora previstes a les seves instal·lacions

  • Entre les actuacions destaquen la substitució de la catenària flexible per una de rígida a la línia Llobregat-Anoia, la remodelació de les dependències dels Tallers de Martorell-Enllaç i la instal·lació d’una nova subcentral elèctrica a Bellaterra
  • Ferrocarrils ha renovat l’any 2018 diferents trams de via i ha millorat l’accessibilitat i les instal·lacions d’algunes estacions, entre d’altres
Obres FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) comença l’any 2019 amb diferents actuacions de reposició d’actius i renovació d’equipaments i afronta importants actuacions que permetran millorar i garantir el servei de qualitat que FGC ofereix als seus usuaris i contribuir en el foment de l’ús del transport públic.
 

Entre aquestes actuacions del 2019 destaquen:

- Continuar i finalitzar els treballs de substitució de la catenària flexible per una de rígida a la zona urbana de la línia Llobregat-Anoia, concretament entre les estacions de Plaça Espanya i el seccionament elèctric existent entre l’estació d’Europa|Fira i Gornal.
 
- Iniciar les obres de remodelació de la platja de vies dels Tallers de Martorell Enllaç a la línia Llobregat-Anoia, una actuació que ha de permetre reposar les vies d’accessos als tallers i reordenar els diferents espais dels edificis que formen aquest centre de treball de Ferrocarrils (oficines, aules de formació, espais de les persones que hi treballen diàriament).
 
- Iniciar les obres per instal·lar una nova subcentral elèctrica a l’estació de Bellaterra, just al mig entre les subcentrals existents a les estacions de Sant Cugat i Sant Quirze. Aquesta actuació ha de permetre reforçar la qualitat del servei en aquest tram un cop entrin en servei les noves unitats de tren a la línia Barcelona-Vallès.
 
- Continuar amb els treballs de rehabilitació de via en diferents punts de les línies de tren d’FGC, renovant el carril i substituint travesses en aquells punts que requereixen una actuació de reforç. En aquest sentit destaquen les actuacions que es faran a la capçalera nord de l’estació de Sarrià, on tant a la via cap a Reina Elisenda com cap a Peu del Funicular es duran a terme actuacions sobre les subjeccions, els carrils i les travesses per optimitzar el confort dels usuaris en aquest tram, així com es col·locaran mantes antivibratòries per minimitzar les afectacions de les vibracions als veïns de la zona. També destaquen les actuacions que es faran als desviaments que donen accés a l’estació de L’Hospitalet Av. Carrilet i els treballs de formigonat de via a les estacions de Sant Josep i Cornellà. A la línia Lleida-La Pobla es treballarà en la superestructura de via i el drenatge als túnels en un tram de 4.748 metres. La nova superestructura estarà composta de travesses de formigó i carril amb barra llarga.
 
- Pel que fa a la maquinària utilitzada en el manteniment de via, FGC substituirà l’automotor grua de la línia Barcelona-Vallès per un nou model amb major fiabilitat i prestacions. També incorporarà una nova amoladora de carril a la línia Llobregat-Anoia que permetrà millorar el confort dels usuaris i reduir la contaminació acústica mitjançant l’optimització de la superfície de rodadura del carril, i substituirà tres plataformes de transport de materials pel manteniment de la infraestructura.
 
- Finalitzar la interconnexió elèctrica entre totes les subcentrals entre Martorell-Enllaç i Sant Boi de la línia Llobregat-Anoia, una actuació que ha de permetre reforçar la prestació del servei davant possibles incidències de tensió.
 
- Pel que fa al manteniment dels talussos i vessants, es continuaran amb les inspeccions previstes per l’Institut Cartogràfic i Geològic de la Generalitat (ICGC) a les instal·lacions d’FGC, unes inspeccions seguint l’ordre de la prioritat d’actuació que marca el propi Institut mantenint l’homogeneïtat a les diferents línies. Per aquest any 2019 hi ha previstes actuacions d’estabilització de talussos a diferents punts de la línia Barcelona-Vallès, als trams de Manresa i Igualada de la línia Llobregat-Anoia, al Cremallera de Montserrat i a la carretera de Port Ainé.
 
En paral·lel, continuen a l’estació de Provença de la línia Barcelona-Vallès els treballs que està duent a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat per eixamplar l’andana en sentit Sarrià de tres a vuit metres en el tram més proper al vestíbul de Rosselló. L’actuació servirà per ampliar la capacitat de l’andana, que concentra un volum elevat d’usuaris, sobretot en hores punta.
Obres FGC
Principals actuacions executades el 2018
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha dut a terme durant l’any 2018 diferents actuacions de millora de les seves instal·lacions, dins la política d’FGC de reposició d’actius i manteniment i reforçament constant dels diferents equipaments.
 
Aquestes obres permeten a la companyia garantir l’eficàcia del seu servei i optimitzar la qualitat i fiabilitat de la circulació de trens, la puntualitat i el confort dels usuaris. Totes les actuacions s’han realitzat amb coordinació amb la prestació del servei ferroviari i han estat possible gràcies a la implicació del personal d’FGC.
 
 
2018: Línia Barcelona-Vallès
 
- Treballs per reduir la contaminació acústica del pas dels trens per Sant Cugat mitjançant la renovació de quatre aparells de via que incorporen tecnologia d’alta velocitat. També s’ha instal·lat una manta antivibratòria sota la capa de balast. Aquests treballs han permès una disminució del soroll d’entre -8.4 i -4.5 decibels als edificis propers a les vies del tren. 
 
- Millora de la infraestructura del túnel de la Universitat Autònoma mitjançant la fonamentació d’una part del túnel amb micropilots per resistir la pressió del material expansiu existent sota la llosa del túnel.
 
- Treballs relacionats amb les obres d’integració urbana de la línia al seu pas pels barris de Can Feu i Gràcia de Sabadell que ha executat el Departament de Territori i Sostenibilitat. S’han cobert les vies del ferrocarril en un tram de 375 metres amb la qual cosa s’ha millorat la permeabilitat i la mobilitat a l’entorn de la línia, alhora que s’ha creat un nou espai per a l’ús ciutadà.
 
- Millora de l’accessibilitat a dues estacions del perllongament de Sabadell: Sabadell Plaça Major i la Creu Alta. En concret, a l’estació de Sabadell Plaça Major s’ha instal·lat un segon ascensor per connectar el vestíbul amb l’andana i dues escales mecàniques de baixada del carrer al vestíbul. A l’estació de la Creu Alta, s’han instal·lat dues escales mecàniques de baixada per connectar el vestíbul amb l’andana.
 
- Millora de l’accessibilitat a l’estació de Sarrià amb la instal·lació d’un nou ascensor que facilita la connexió carrer-vestíbul als usuaris que utilitzen l’accés del costat Besòs de la Via Augusta. L’actuació ha permès desplaçar l’escala d’accés a l’estació i reurbanitzar la calçada per millorar la mobilitat dels usuaris d’FGC i dels veïns 
 
- A l’estació de Provença, s’han dut a terme treballs per renovar el formigonat de les vies i s’ha avançat en l’actuació d’ampliació de l’andana de la via 1.
 
- Substitució de la catenària flexible per una de rígida entre les estacions de Pl. Catalunya i Sarrià que ha permès incrementar la fiabilitat del servei ferroviari d’FGC en un tram on en hora punta hi circula un tren cada 112 segons.
 
- Reforma de l’enclavament de Gràcia amb un nou equip westrace MK2 en configuració Hot-Stand-by. Pel volum de tràfic que gestiona dins de la xarxa de FGC i l’alt nombre d’ordres de circulació que rep l’estació de Gràcia en hora punta des del CTC, l’enclavament de Gràcia és un element clau de la xarxa, que requereix d’un dimensionament considerable en relació a les dades i al processament lògic. L’actuació ha permès millorar la fiabilitat del sistema de senyalització i la millora dels temps de resposta i relació de la informació amb el CTC.
 
- Treballs de renovació de via (balast, travesses i carril) en el tram entre les estacions de Pl. Catalunya i Baixador de Vallvidrera, que comprèn les actuacions en els túnels 2, 3 i 4 de la línia. Aquestes actuacions han permès incrementar el confort del usuaris durant els seus trajectes.
 
 
2018: Línia Llobregat-Anoia
 
- Treballs de renovació de via (subjeccions, carrils, travesses, balast) en el tram entre les estacions de Sant Boi i Sant Josep. A més, entre les estacions d’Almeda i Cornellà Riera, on la proximitat als habitatges és superior, s’ha instal·lat una manta antivibratòria per minimitzar els efectes de la circulació dels trens. També s’ha renovat el sistema de drenatge de les plataformes del túnel entre les estacions d’Almeda i Cornellà Riera.
 
- Treballs de reconstrucció de la contravolta del túnel que uneix les estacions de L’Hospitalet Av. Carrilet, Almeda, Cornellà Riera i Sant Boi, que es trobava malmesa pels moviments d’aigua del nivell freàtic. L’actuació consolida l’estructura i la reforça davant d’aquest tipus de situacions.  
 
- Pel que fa al manteniment de via, FGC ha adquirit una nova perfiladora que permet reciclar el balast per a la seva reutilització. Això es tradueix en un estalvi econòmic de 25.000€ en balast col·locat i un benefici ambiental per no haver de mobilitzar els camions que transporten el residu a l’abocador. Aquesta tecnologia permet també aprofitar millor el balast de la via amb una conseqüència directa d’estalvi de material valorat en unes 200 tones/any.
 
- Renovació de l’accés de l’estació de Sant Andreu de la Barca que ha comportat diverses millores funcionals: facilitar la gestió de la mobilitat, l'explotació del vestíbul, la capacitat de control del frau, alliberar espai i millorar així els fluxos de circulació dels usuaris en l’entrada/sortida de l’estació i en l’adquisició de títols de viatges a les màquines de venda de bitllets.
 
- Renovació de les cobertes de les estacions d’Igualada i Manresa Baixador que han permès garantir i millorar el confort dels usuaris. El material de les noves cobertes facilita el seu manteniment i conservació, permet resoldre les filtracions i millora la imatge general de les estacions.
 
 
2018: Línia Lleida - la Pobla

- S’han finalitzat les obres de renovació de 2.871 metres de via a diferents túnels de línia i s’han iniciat les actuacions de renovació de la superestructura de via i drenatge a d’altres, amb un abast de 2.274 metres.
 
- Supressió del pas a nivell de Vilanova de la Barca que ha comportat la millora i eixamplament del camí que circula paral·lel a les vies i que connecta amb el pas a nivell número 9, situat a 300 metres.
 
Amb totes aquestes actuacions de millora FGC contribueix de forma decidida a la lluita contra el canvi climàtic i a la millora de la qualitat de l’aire, facilitant i posant a l’abast dels ciutadans una oferta de transport públic puntual, fiable, eficient i responsable, que redueix l’impacte sobre el benestar de les persones, la qualitat de l’entorn urbà i el medi ambient.
 
L’ús del transport públic és un eina eficaç per impulsar la mobilitat sostenible i apostar per uns desplaçaments més eficients i saludables, amb un consum d’energia i un nivell d’emissions per persona molt més reduït, amb el conseqüent menor impacte sobre el benestar de les persones i la qualitat de l’entorn urbà.

2  

Imatges

Obres FGC Sant Cugat

Obres FGC Sant Cugat 1877

Obres FGC Llobregat-Anoia

Obres FGC Llobregat-Anoia 1486

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 606