Govern

Treball, Afers Socials i Famílies subvenciona 628 projectes d'entitats socials amb el fons procedent de la recaptació del 0,7% de l'IRPF

query_builder   10 gener 2019 12:25

event_note Nota de premsa

Treball, Afers Socials i Famílies subvenciona 628 projectes d'entitats socials amb el fons procedent de la recaptació del 0,7% de l'IRPF

  • Enguany s’han ampliat les línies de subvenció i s’ha fet un esforç per donar suport a noves accions, obres d’inversió i activitats, també per atendre prioritats socials emergents, com ara, els joves migrants sense referents familiars i el sensellarisme.
  • L’import sol·licitat per part de les entitats socials catalanes ha augmentat en un 60,5% respecte de la darrera convocatòria.
  • El fons de l’Estat per a projectes socials a distribuir a les comunitats autònomes es va incrementar el 2018 en 11 milions d’euros en el seu conjunt, però el ministeri no va destinar a Catalunya cap euro addicional.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha publicat la proposta de resolució provisional d’atorgament de  subvencions a projectes socials a executar durant el 2019, amb càrrec al tram autonòmic de la recaptació del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 
En total, s’han atorgat en aquesta convocatòria 31.154.251 euros, igual que en el 2017. Aquesta xifra respon al repartiment que ha fet el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, que ha decidit destinar a Catalunya la mateixa quantitat que el 2017, tot i que aquest fons va augmentar en el conjunt de l’Estat 11 milions d’euros.
 
Tot i amb això, el Departament dóna cobertura amb aquests ajuts a 628 activitats de 146 entitats sol·licitants diferents, la majoria federatives. En línies generals, s’ha fet un esforç per  donar suport a noves accions i activitats i per atendre noves prioritats emergents, com ara, els joves migrants sense referents familiars i el sensellarisme.
 
També s’han destinat fons a remunerar les tasques de coordinació, sol·licitud i posterior justificació dels projectes que duen a terme les federacions i entitats coordinadores, amb la finalitat de poder arribar al màxim de projectes i d’organitzacions.
 
A més a més, s’han ampliat les línies subvencionades, que passen de 36 a 38. D’una banda, hi ha 34 tipus d’accions destinades als següents àmbits: protecció social, discapacitats, infància i adolescència, famílies,  joventut, poble gitano, persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional, voluntariat, foment de la igualtat i, per últim, una acció destinada a la gestió i coordinació d’entitats. 
 
D’altra banda, hi ha hagut 4 línies d’accions per finançar inversions. En concret, s’han atorgat  7.782.886,20€ a obres d’inversió, adequació, d’establiments i equipaments perquè s’ha detectat aquesta necessitat, ja que el Departament no compta amb cap línia específica per a finançar obres d’inversió en les seves convocatòries.
 
L’import sol·licitat per part de les entitats en el conjunt de la convocatòria de 2018 ha estat de 102.594.959,66 euros, mentre que el 2017 va ser de 63.931.884,49 euros, és a dir, la demanda ha augmentat en un 60,5%, fet que il·lustra l’obertura i el grau de concurrència superior en relació a quan la convocatòria era gestionada per l’Estat.
 
El termini d’al·legacions a la resolució provisional de la convocatòria és fins el dia 21 de gener, data a partir de la qual es procedirà a la publicació de la resolució definitiva per procedir al pagament dels imports a les entitats durant el mes de febrer de 2019.