Raïms

Agricultura ha abonat 1,08 M d'euros de l'ajut de plans de reestructuració de la vinya de la campanya 2018-2019 a 261 viticultors

query_builder   17 gener 2019 12:02

event_note Nota de premsa

Agricultura ha abonat 1,08 M d'euros de l'ajut de plans de reestructuració de la vinya de la campanya 2018-2019 a 261 viticultors

FOTO WEB
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va abonar el passat divendres, 11 de gener, el pagament de la bestreta de l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya que 261 viticultors van sol·licitar en la seva Declaració Única Agrària (DUN) 2018. En concret, s’ha pagat 1.081.150,62 euros per a la reestructuració de 337,36 hectàrees de vinya de 12 comarques.
 
Aquest és el primer pagament del nou període de Plans de reestructuració de vinya 2019-2023.
 
Atès que l'import de les operacions de les sol·licituds a finançar durant el primer exercici supera el pressupost disponible, i d’acord amb les puntuacions de prioritat que estableix l’ordre reguladora de l’ajut, la Comissió de Valoració ha fixat la puntuació mínima en 3 punts, i ha establert el següent percentatge de prorrateig a aplicar al finançament de les despeses de reestructuració i/o reconversió de la vinya:
-       Sol·licituds amb 5 punts: 50%
-       Sol·licituds amb 4 punts: 35%
-       Sol·licituds amb 3 punts: 35%
 
En cas que la disponibilitat pressupostària per a l’exercici 2019 augmenti, el percentatge de finançament de les sol·licituds aprovades es podrà revisar a l’alça, sense superar mai el màxim del 50%, mitjançant una nova resolució de pagament.
 
Les sol·licituds per a la campanya 2018-2019 que no s’han aprovat, es poden tornar a presentar en el proper període de sol·licitud, per a ser iniciades a partir de la campanya 2019-2020.
 
Demarcació
Imports (€)
Superfície (ha)
Beneficiaris
BARCELONA                            
389.361,12
127,24
90
GIRONA                                
1.879,24
0,84
1
LLEIDA                                   
32.420,07
10,33
8
TARRAGONA                          
657.490,19
198,94
162
TOTAL
1.081.150,62
337,36
261
 
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. Té un finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.
 
En el període 2014-2018 a Catalunya es va destinar 33.957.448 euros als ajuts dels plans de reestructuració de la vinya per a una superfície de 9.054 hectàrees. Va representar el 8,0% del pressupost total destinat per l’estat i el 8,7% del total de la superfície.
 
 
Per a més informació i mapes de distribució:
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa amb mapes de distribució dels pagaments

Comunicat de premsa amb mapes de distribució dels pagaments
PDF | 100