miniatura

El Govern detalla als 22 municipis litorals gironins la moratòria de planejament i llicències d'obres de noves construccions

query_builder   23 gener 2019 18:37

event_note Nota de premsa

El Govern detalla als 22 municipis litorals gironins la moratòria de planejament i llicències d'obres de noves construccions

 
·         La Comissió d’urbanisme de Girona va suspendre durant un any la tramitació d’instruments de planejament i de gestió i la concessió de llicències d’obra nova en els primers 500 metres del litoral gironí per a projectes situats majoritàriament en terrenys amb pendent
 
·         La moratòria, que ja està en vigor, suspèn l’execució dels projectes més insostenibles mentre el Departament de TES redacta el nou Pla director urbanístic (PDU) que analitzarà l’ordenació de tots els sòls pendents de desenvolupar


·         El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, trasllada als representants municipals que el PDU es redactarà “amb l’estreta col·laboració del món local” perquè és “una iniciativa de país”
fotografia
El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, s’ha reunit aquesta tarda amb els representants dels 22 municipis situats al litoral de Girona per donar-los els detalls de la primera moratòria d’instruments de planejament i de gestió, i de l’atorgament de llicències de construcció, que va aprovar la Comissió territorial d’urbanisme de Girona el passat 17 de gener.
 
En concret, es va aprovar la suspensió de tramitacions d’instruments de planejament i de gestió, així com la concessió de llicències d’obra nova, en tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats en la franja de 500 metres del litoral gironí i ubicats majoritàriament en terrenys amb pendents superiors al 20%. La moratòria es va publicar al DOGC el 18 de gener i, per tant, ja es troba en vigor.
 
Això implica que no es poden tramitar ni projectes d’urbanització ni de reparcel·lació i que els ajuntaments tampoc poden atorgar llicències per començar noves edificacions en els sectors i sòls afectats per la suspensió. Sí que es poden tramitar reformes i ampliacions de construccions existents i projectes que afectin solars no edificats dins dels teixits urbans històrics. La moratòria no paralitza obres d’urbanització o de construcció que ja estan autoritzades en els sectors afectats.
 
La suspensió afecta 43 sectors de sòl urbanitzable que compleixen les característiques de proximitat a la costa i de pendents pronunciades, que sumen més de 270 hectàrees de superfície i on s’hi podrien construir més de 3.000 habitatges. La moratòria afecta també a les tramitacions i llicències en 850 hectàrees de sòls classificats com a urbans amb les mateixes característiques.
 
“En estreta col·laboració” amb els ajuntaments
 
El secretari ha fet avinent als representants municipals que la moratòria és una mesura preventiva mentre es treballa en la redacció del Pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles en l’àmbit del litoral gironí. Aquest PDU analitzarà l’ordenació de tots els sòls urbanitzables i urbans no desenvolupats als 22 municipis de la costa de Girona per veure si incorren en algun factor d’insostenibilitat.
 
Segons Serra, “hem volgut reunir els alcaldes per explicar-los els criteris que hem fet servir a l’hora d’abordar la moratòria i per treballar el Pla director, que s’ha de redactar amb l’estreta col·laboració del món local”. A partir d’ara, ha afegit, “entrarem en el detall amb els serveis tècnics dels ajuntaments”, en un “procés d’acompanyament” que ha de servir perquè “el territori, és a dir, la societat i els ajuntaments, es facin seu el Pla director” de revisió de sòls no sostenibles.
 
Una estratègia per a cada sector
 
Entre els factors que el PDU tindrà en compte per analitzar la insostenibilitat d’un sector hi ha la llunyania dels nuclis urbans, la baixa densitat, la desproporció amb el teixit urbà o la inadequació dels terrenys per raons topogràfiques, de risc, d’incompatibilitat amb el règim de protecció sectorial o d’impacte ambiental elevat. També es tindrà en compte l’impacte paisatgístic, d’acord amb la legislació de costes.
 
El PDU analitzarà cadascun dels sectors de sòl urbanitzable i proposarà, si cal, l’estratègia més adequada, que pot passar per la seva desclassificació, per la reducció de l’àmbit a urbanitzar o pel canvi de model. Cada estratègia es traduirà legalment en normes, directrius o recomanacions que els municipis hauran de complir. El document d’avanç del PDU concretarà quants i quins àmbits es revisaran del litoral gironí. En principi, es preveu examinar-ne més de 263.
 
També es revisaran els sòls urbans situats a primera línia de costa i s’hi proposaran actuacions per minimitzar-ne l’impacte paisatgístic.
 
Es preveu que l’avanç d’aquest document s’aprovi en les properes setmanes i, en aquell moment, s’ampliarà la suspensió de tramitacions i llicències a nous sectors i sòls dels 22 municipis, més enllà de primera línia de mar.
 
Un Pla director per a tota Catalunya
 
El Departament de TES va iniciar el 2015 la revisió del PDU dels sòls no sostenibles, que abastarà tota Catalunya però que, per la seva complexitat, s’anirà aprovant per àmbits territorials. Així, l’octubre de 2017 es va aprovar l’avanç per a la demarcació de l’Alt Pirineu.
 
El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori ha emfasitzat que el PDU “és una iniciativa de país que neix d’una reflexió molt madurada de quin ha de ser el model de planificació territorial i d’urbanisme que volem per a les properes generacions”. “Hem de revertir la manera en què s’ha actuat al territori”, ha reblat Serra.
 
En el cas de les Comarques Gironines, l’avanç que s’aprovarà properament es concentrarà en la franja de la costa, atesa la seva singularitat, i s’abordarà la resta de la demarcació posteriorment.

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 172

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 245