Foto de la reunió

Chakir el Homrani: "Impulsem el Diàleg Social Permanent perquè volem construir un mercat de treball de qualitat"

query_builder   28 gener 2019 19:19

event_note Nota de premsa

Chakir el Homrani: "Impulsem el Diàleg Social Permanent perquè volem construir un mercat de treball de qualitat"

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha reunit amb els dirigents sindicals i empresarials per començar a treballar sobre els principals reptes del diàleg social.
El Homrani aposta per enfortir els espais de concertació per assolir els objectius fonamentals: ocupació digna de les persones i competitivitat empresarial.
Foto de la reunió
El conseller de Treball,  Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, s’ha reunit amb els líders dels agents socials i econòmics, CCOO, UGT, Foment del Treball, PIMEC i FEPIME, per avançar en la solució dels problemes del mercat de treball mitjançant el Diàleg Social Permanent
 
“Impulsem el diàleg i la concertació socials permanents perquè volem construir un mercat de treball de qualitat”, ha dit el conseller El Homrani a l’inici de la reunió amb el secretari general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco; el secretari general d’UGT Catalunya, Camil Ros; el president de Foment del Treball, Josep Sànchez Llibre; el president de PIMEC, Josep Gonzàlez; i la presidenta de FEPIME, Maria Helena de Felipe.
 
El Homrani ha afirmat que “és imprescindible millorar la qualitat de l’ocupació generant treball sostenible” i ha posat davant la taula dos objectius per aquest 2019, “reduir la temporalitat i revertir la contenció salarial”.
 
En aquest sentit, el conseller ha assenyalat que s’ha de revertir aquests dos fets de l’actual mercat de treball perquè “situen molt del treball existent en precari, el que suposa que sovint treballar no garanteixi estar fora del risc de pobresa”.
 
El conseller ha proposat als agents socials i econòmics “reforçar l’espai del Diàleg Social per propiciar més i millor concertació, amb seguiment de totes les accions endegades, per aconseguir un mercat de treball on les persones tinguin una ocupació digna i les empreses puguin ser competitives”.
 
 
El Homrani ha remarcat l’aposta per enfortir els instruments i òrgans de concertació com, per exemple, el Consell de Relacions Laborals per treballar en “l’establiment d’un salari mínim de referència català; impulsi la normativa pròpia de participació dels agents socials i econòmics i millori la negociació col·lectiva”.
 
Els 25 reptes del Departament pel Diàleg Social Permanent
 
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha proposat als agents socials i econòmics els principals reptes que, a través del Diàleg Social Permanent, s’han d’afrontar.
 
1.    Reprendre el Diàleg Social permanent entre el Govern i els Agents Socials.
 
2.    Fer seguiment trimestral de les accions endegades i els avenços assolits.
 
3.    Impulsar mesures que fomentin la creació d’ocupació de qualitat i l’augment de la productivitat de les empreses.
 
4.    Millora i modernització de la negociació col·lectiva a Catalunya.
 
5.    Impulsar la recuperació salarial, en l’àmbit de la negociació col·lectiva, tenint en compte la realitat i situació general i de cada sector i/o empresa.
 
6.    Promoure un pla de xoc de mesures contra la desigualtat de les dones al mercat de treball tant en bretxa salarial com de la precarietat, com en totes les altres desigualtat que pateix la dona al món laboral.
 
7.    Impulsar mesures que fomentin la incorporació al mon laboral dels col·lectius amb índex d’atur superiors a la mitjana.
 
a.    Aturats de llarga durada i majors de 55 anys. Realitzar una anàlisi de la situació d’aquest col·lectiu i impulsar mesures que incentivin el retorn d’aquest col·lectiu al mon laboral. Establir plans d’acompanyament per aconseguir aquest retorn.
b.    Impulsar la realització d’un Pla d’ocupació juvenil per minimitzar les altes taxes d’atur juvenil. Aquest Pla ha de fomentar la incorporació al mon laboral de joves; reduir les altes taxes de desocupació i precarietat, i aprofitar les capacitats de transformació d’aquest col·lectiu en tots els àmbits.
c.    Fomentar la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones amb discapacitat. Es fa necessari analitzar i repensar el model d’incorporació al mon del treball de les persones amb especials dificultats d’inserció mitjançant el treball protegit.
 
 
8.    Analitzar i fer seguiment de la contractació laboral i, en especial, de les noves modalitats de relacions en el mercat de treball, com ara les plataformes digitals.
 
9.    Promoure la igualtat d’oportunitats i qualitat en el treball a les empreses catalanes, lluitant contra l’assetjament a la feina, així com millorar els usos del temps i la racionalització d’horaris, i mesures de conciliació laboral, familiar i formativa.
 
10.  Desplegament la Llei de formació i Qualificació Professionals i la posada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals dins del marc de l’espai català de concertació social.
 
11.  Realitzar un pla de xoc per a promoure la formació al llarg de la vida dels treballadors ocupats per fomentar l’assoliment de la qualificacions i formació de més valor afegit així com la seva adaptació als canvis tecnològics.
 
12.  Augmentar el nombre de processos de acreditació de competències de forma continuada i estable, amb la fita a mig termini de que cap treballador afectat per situacions de crisi empresarial no tingui reconeguda la seva experiència professional.
 
13.  Impulsar els itineraris individualitzats d’inserció laboral. Aquest impuls ha de contemplar tres aspectes basics, la modernització dels mitjans propis de la Generalitat de Catalunya, l’adaptabilitat a les necessitats dels treballadors i l’adaptabilitat a les necessitats de les empreses.
 
14.  Impulsar mesures de protecció als treballadors i a les empreses davant de possibles situacions de crisi que puguin afectar la viabilitat empresarial, afavorint la instauració de mesures de requalificació empresarial dels treballadors de forma que es millori la competitivitat de l’empresa, així com la seva aposta per la innovació i millora de la productivitat.
 
15.  Impuls de l’establiment d’un salari català de referència del 60% del salari mitjà a la negociació col·lectiva a Catalunya, d’acord amb la Carta Social Europea.
 
16.  Establiment de mecanismes per a la lluita contra la competència deslleial d’algunes empreses multiserveis, falses cooperatives, nous professionals i emprenedors sota la figura dels falsos autònoms i el treball no declarat.
 
17.  Fomentar l’establiment d’empreses d’economia social, cooperatives i societat laborals ja sigui per a col·lectius d’especial dificultat d’inserció com per a col·lectius que volen impulsar nous projectes.
 
18.  Impulsar la prevenció de riscos laborals mitjançant l’anàlisi dels increments de sinistralitat laboral en paral·lel amb la recuperació de l’activitat econòmica, i a través de l’execució del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 i la seva revisió.
 
19.  Impulsar la responsabilitat social mitjançant el desplegament d’una Estratègia de Responsabilitat Social dins el Marc Estratègic de Responsabilitat Social a Catalunya.
 
20.  Analitzar el repte que comportarà pel nostre país l’envelliment de la nostra població.
 
21.  Potenciació del Tribunal Laboral de Catalunya en la resolució de conflictes extrajudicials en el sector públic.
 
22.  Elaboració de la Llei catalana de participació institucional.
 
23.  Desplegament de la Llei de Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i de la concertació territorial amb participació dels agents socials de les polítiques actives d’ocupació, amb la clara voluntat de adaptar aquest desplegament a les diferents realitats territorials del nostre país. 
 
24.  Impuls de la Reforma Horària al món del treball.
 
25.  Promoure l’organització d’un Congrés sobre el debat del treball del futur, i els reptes del diàleg social en col·laboració amb l’OIT.

1  

Imatges

Foto de la reunió

Foto de la reunió 342