Foto de la roda de premsa

Josep Ginesta: "La baixada d'un 5'8% de l'atur el 2018 ens fa ser optimistes, però l'aposta és per la creació d'ocupació de qualitat"

query_builder   29 gener 2019 15:24

event_note Nota de premsa

Josep Ginesta: "La baixada d'un 5'8% de l'atur el 2018 ens fa ser optimistes, però l'aposta és per la creació d'ocupació de qualitat"

 • L’Enquesta de Població Activa indica que l’any 2018 s’acaba amb 27.900 persones aturades menys, 75.000 persones ocupades més respecte de 2017 i una taxa d’atur del 11,75%.
 • El secretari general aposta per “assolir un mercat de treball amb ocupació de qualitat, contractació estable, indefinida, a temps complet perquè és el que millor garanteix els drets de les persones”.
 • Ginesta subratlla que “impulsem un Diàleg Social Permanent amb els agents socials i econòmics, i apunta que “no hi ha indicadors sòlids que indiquin que anem cap a una recessió”.
Foto de la roda de premsa
Catalunya ha acabat l’any 2018 amb un descens de l’atur i un augment de l’ocupació. En concret, hi ha 27.900 persones aturades menys (-5,82%), i la població ocupada ha augmentat en 75.000 persones (+2,26%), segons els resultats finals de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de 2018.
 
Pel que fa al quart trimestre de 2018, l’atur ha pujat de 47.700 persones i la població ocupada ha disminuït en 2.800 persones.
 
La baixada de l’atur deixa un total de 451.400 persones sense feina a Catalunya el 2018, el que significa que la taxa d’atur ha baixat al 11,75% (0,9pp).
 
Pel que fa a l’ocupació, el 2018 tanca amb un augment de 75.000 persones, el que significa que a hores d’ara la població ocupada a és  de 3.391.100 persones.
 
El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha destacat que ”es positiu que l’any 2018 hagi acabat amb 27.900 persones aturades menys i 75.000 persones ocupades més”.
 
“La baixada d’un 5’8% de l’atur el 2018 ens fa ser optimistes però l’aposta és per la creació d’ocupació de qualitat”, ha posat de relleu Josep Ginesta.
 
El secretari general ha remarcat que “el Departament vol assolir un mercat de treball amb ocupació de qualitat, contractació estable, indefinida, a temps complet, perquè és el que millor garanteix els drets de les persones”.
 
“La reducció de l’atur no és prou bona si no va acompanyada d’una millora de la qualitat del mercat de treball”, ha destacat Josep Ginesta, “i hem impulsat el Diàleg Social Permanent amb els agents socials i econòmics per traslladar la recuperació econòmica cap al treball estable”.
 
Per Josep Ginesta “l’evolució de l’atur ha estat positiva” i ha afegit que  “no hi ha indicadors sòlids per preveure un recessió econòmica malgrat que el creixement no serà de la mateixa intensitat que els anys anteriors”.
 
El secretari general ha assenyalat que l’augment de l’atur de 47.700 persones l’últim trimestre no s’explicaria sense tenint en compte l’augment de la població activa en 44.900 persones.
 
“Aquest fet demostra que les persones tornen a confiar en el mercat de treball, es reactiven per trobar feina i, tornem a tenir, cada cop més, gent disposada a treballar”, ha reblat Ginesta.
 
 
Les dades de l’EPA del 2018
 
Catalunya ha registrat un descens de 27.900 persones en situació d’atur el 2018 segons els resultats de l’Enquesta de Població Activa. Per sexes, l’atur ha baixat de 16.400 homes  i de 11.500 dones.
 
Aquest descens deixa un total de 451.400 persones en situació d’atur i la  taxa d’atur a Catalunya és del 11,75% (homes, 10,9%; dones, 12,7%).
 
La taxa d’atur de les persones de 16 a 29 anys s’ha situat en el 20,4%, el que representa un descens de 0,6 punts. En aquests moments, la població aturada de 16 a 29 anys és de 135.500 persones, el que significa una baixada de 1.700 persones el 2018.
 
D’altra banda, la població ocupada a Catalunya ha pujat de 75.000 persones, per la qual cosa en aquests moments hi ha 3.391.100 persones treballant a Catalunya (1.797.800 homes i 1.593.400 dones).
 
La taxa d’ocupació a Catalunya el 2016 s’ha situat en el 69,2% (73,5% homes i 64,9% dones). De fet, Catalunya és la comunitat autònoma amb més persones ocupades de l’Estat amb 3.391.100.
 
 
Diàleg Social Permanent
 
El conseller de Treball,  Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va celebrar ahir una reunió amb els líders dels agents socials i econòmics, CCOO, UGT, Foment del Treball, PIMEC i FEPIME, per establir un Diàleg Social Permanent i avançar en la solució dels problemes del mercat de treball de cara a construir un mercat de treball de qualitat
 
El Homrani va presentar els reptes del Departament als agents socials i econòmics per afrontar a través del Diàleg Social Permanent.
 
 1. Reprendre el Diàleg Social permanent entre el Govern i els Agents Socials.
 
 1. Fer seguiment trimestral de les accions endegades i els avenços assolits.
 
 1. Impulsar mesures que fomentin la creació d’ocupació de qualitat i l’augment de la productivitat de les empreses.
 
 1. Millora i modernització de la negociació col·lectiva a Catalunya.
 
 1. Impulsar la recuperació salarial, en l’àmbit de la negociació col·lectiva, tenint en compte la realitat i situació general i de cada sector i/o empresa.
 
 1. Promoure un pla de xoc de mesures contra la desigualtat de les dones al mercat de treball tant en bretxa salarial com de la precarietat, com en totes les altres desigualtat que pateix la dona al món laboral.
 
 1. Impulsar mesures que fomentin la incorporació al mon laboral dels col·lectius amb índex d’atur superiors a la mitjana.
 
   • Aturats de llarga durada i majors de 55 anys. Realitzar una anàlisi de la situació d’aquest col·lectiu i impulsar mesures que incentivin el retorn d’aquest col·lectiu al mon laboral. Establir plans d’acompanyament per aconseguir aquest retorn.
   • Impulsar la realització d’un Pla d’ocupació juvenil per minimitzar les altes taxes d’atur juvenil. Aquest Pla ha de fomentar la incorporació al mon laboral de joves; reduir les altes taxes de desocupació i precarietat, i aprofitar les capacitats de transformació d’aquest col·lectiu en tots els àmbits.
   • Fomentar la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones amb discapacitat. Es fa necessari analitzar i repensar el model d’incorporació al mon del treball de les persones amb especials dificultats d’inserció mitjançant el treball protegit.
 
 
 1. Analitzar i fer seguiment de la contractació laboral i, en especial, de les noves modalitats de relacions en el mercat de treball, com ara les plataformes digitals.
 
 1. Promoure la igualtat d’oportunitats i qualitat en el treball a les empreses catalanes, lluitant contra l’assetjament a la feina, així com millorar els usos del temps i la racionalització d’horaris, i mesures de conciliació laboral, familiar i formativa.
 
 1. Desplegament la Llei de formació i Qualificació Professionals i la posada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals dins del marc de l’espai català de concertació social.
 
 1. Realitzar un pla de xoc per a promoure la formació al llarg de la vida dels treballadors ocupats per fomentar l’assoliment de la qualificacions i formació de més valor afegit així com la seva adaptació als canvis tecnològics.
 
 1. Augmentar el nombre de processos de acreditació de competències de forma continuada i estable, amb la fita a mig termini de que cap treballador afectat per situacions de crisi empresarial no tingui reconeguda la seva experiència professional.
 
 1. Impulsar els itineraris individualitzats d’inserció laboral. Aquest impuls ha de contemplar tres aspectes basics, la modernització dels mitjans propis de la Generalitat de Catalunya, l’adaptabilitat a les necessitats dels treballadors i l’adaptabilitat a les necessitats de les empreses.
 
 1. Impulsar mesures de protecció als treballadors i a les empreses davant de possibles situacions de crisi que puguin afectar la viabilitat empresarial, afavorint la instauració de mesures de requalificació empresarial dels treballadors de forma que es millori la competitivitat de l’empresa, així com la seva aposta per la innovació i millora de la productivitat.
 
 1. Impuls de l’establiment d’un salari català de referència del 60% del salari mitjà a la negociació col·lectiva a Catalunya, d’acord amb la Carta Social Europea.
 
 1. Establiment de mecanismes per a la lluita contra la competència deslleial d’algunes empreses multiserveis, falses cooperatives, nous professionals i emprenedors sota la figura dels falsos autònoms i el treball no declarat.
 
 1. Fomentar l’establiment d’empreses d’economia social, cooperatives i societat laborals ja sigui per a col·lectius d’especial dificultat d’inserció com per a col·lectius que volen impulsar nous projectes.
 
 1. Impulsar la prevenció de riscos laborals mitjançant l’anàlisi dels increments de sinistralitat laboral en paral·lel amb la recuperació de l’activitat econòmica, i a través de l’execució del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 i la seva revisió.
 
 1. Impulsar la responsabilitat social mitjançant el desplegament d’una Estratègia de Responsabilitat Social dins el Marc Estratègic de Responsabilitat Social a Catalunya.
 
 1. Analitzar el repte que comportarà pel nostre país l’envelliment de la nostra població.
 
 1. Potenciació del Tribunal Laboral de Catalunya en la resolució de conflictes extrajudicials en el sector públic.
 
 1. Elaboració de la Llei catalana de participació institucional.
 
 1. Desplegament de la Llei de Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i de la concertació territorial amb participació dels agents socials de les polítiques actives d’ocupació, amb la clara voluntat de adaptar aquest desplegament a les diferents realitats territorials del nostre país. 
 
 1. Impuls de la Reforma Horària al món del treball.
 
 1. Promoure l’organització d’un Congrés sobre el debat del treball del futur, i els reptes del diàleg social en col·laboració amb l’OIT.

1  

Fitxers adjunts

Resum de resultats de l'EPA

Resum de resultats de l'EPA
PDF | 50