Zonificació mapes de capacitat acústica

Territori i Sostenibilitat dona suport a 765 municipis per elaborar els mapes de capacitat acústica

query_builder   31 gener 2019 12:58

event_note Nota de premsa

Territori i Sostenibilitat dona suport a 765 municipis per elaborar els mapes de capacitat acústica

  • El 67% de les localitats catalanes ja tenen el mapa aprovat per poder exercir les competències municipals en matèria de soroll, com obliga la normativa catalana sobre contaminació acústica

 

  • El Govern de la Generalitat ha invertit més de 400.000 euros en l’assistència tècnica als consistoris
Zonificació mapes capacitat acústica
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha elaborat, des de l’any 2009, propostes de mapes de capacitat acústica per als 765 municipis que ho han sol·licitat per adequar-se a la normativa vigent. Aquesta assistència tècnica, que ha estat gratuïta per als ajuntaments, ha suposat una inversió per al Govern de la Generalitat de 468.365 euros.
 
L’any 2006 només 140 localitats tenien el mapa de capacitat acústica aprovat, mentre que actualment la xifra arriba a 637, un 67% dels municipis catalans. De la resta, la pràctica totalitat té el document elaborat i està només pendent d’aprovació. És evident que hi ha hagut una important millora en la disponibilitat i utilització d’aquesta eina de gestió ambiental, malgrat que encara falta que algun municipi important aprovi el mapa preceptiu.
 
La Generalitat està treballant en l’homogeneïtzació de formats dels mapes aprovats per poder-los publicar a través d’un visor i fer accessible la informació a la ciutadania, que podrà consultar els objectius de qualitat acústica de tots els municipis.
 
Millorar la qualitat acústica
 
La Llei de protecció contra la contaminació acústica estableix que tots els municipis han de disposar d’un mapa de capacitat acústica aprovat per poder exercir les competències municipals en matèria de soroll. Les persones hi han de tenir accés i tenen dret a rebre la informació adequada sobre les zones de sensibilitat acústica. D’aquesta manera, aquesta eina és un element fonamental de la gestió de la contaminació acústica ambiental d’un municipi. La seva disponibilitat dona seguretat jurídica tant als titulars de les activitats com a la ciutadania en general.
 
Els mapes de capacitat acústica municipal serveixen per evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i millorar  la qualitat acústica del territori. El mapa assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica –alta, moderada i baixa–, per a tres períodes temporals diferenciats –dia, vespre i nit­– i en funció dels usos del sòl. Aquests documents també han d’incloure les zones declarades d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA), les zones de règim especial (ZARE), les zones de soroll que es defineixin i altres àrees de sensibilitat acústica que assoleixin uns objectius de qualitat que atorguin més protecció al territori.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 844