Foto de l'acte

Es constitueix la Taula de cogestió marítima de l'espai natural protegit "Litoral del Baix Empordà"

query_builder   1 febrer 2019 13:00

event_note Nota de premsa

Es constitueix la Taula de cogestió marítima de l'espai natural protegit "Litoral del Baix Empordà"

  • Es tracta d’una iniciativa conjunta del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el de Territori i Sostenibilitat, que respon a una demanda del territori
  • Per primera vegada, es trasllada l’experiència adquirida per a la presa de decisions en cogestió pesquera a totes les activitats desenvolupades en un àmbit marí, amb més d’una setantena d’empreses, entitats i organismes implicats de la comunitat científica, el sector d’economia blava i activitats al mar, la societat civil i les administracions
  • La Taula és un espai permanent de participació per debatre i concretar les mesures de gestió, ordenar conjuntament els diversos usos i activitats, i cooperar en la conservació d’aquest espai natural protegit de la xarxa Natura 2000 ubicat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur
Foto de l'acte
El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, i el  director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, han presidit avui a Palamós la constitució de la Taula de Cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà.
 
La Taula vol ser un espai permanent de participació per debatre i concretar propostes per conservar el patrimoni natural marí i aprofitar els beneficis que proporciona el desenvolupament sostenible de l'economia blava mitjançant una gestió coordinada dels usos i activitats marítimes que tenen lloc en aquest espai.

Integrada inicialment per 76 entitats i organismes, permetrà per primera vegada, que l’Administració pública, la comunitat científica, els diferents usuaris i la societat civil facin propostes conjuntes.
 
Un sector d’excepcional bellesa

L’àmbit de la Taula és l’àrea marina que comprèn l’espai protegit de la Xarxa Natura 2000 “Litoral del Baix Empordà”, localitzat en un sector de la Costa Brava d’excepcional bellesa, alts valors paisatgístics, i un ric patrimoni natural.
 
Concretament, correspon a l’espai marí protegit situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur.
                   

Inclou també els àmbits marins dels espais del PEIN de Muntanyes de Begur i Castell Cap Roig, aquest darrer amb un Pla de Protecció aprovat l’any 2006.

 
Tres objectius per a la conservació
 
La Taula neix amb la finalitat de treballar per a la conservació del patrimoni natural marí i marítim litoral i la sostenibilitat econòmica i social del territori. Ho farà al voltant de tres objectius:
 
·       Vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural i paisatgístic de l’àmbit.
 
·       Vetllar per la comptabilització dels usos i les activitats socioeconòmiques que es desenvolupen en l’espai amb la conservació del seu patrimoni.
 
·       Facilitar la cooperació dels diferents actors que hi són representats.
                 
Procés participatiu fins a la constitució de la Taula
La Taula és fruit d’un procés que es va iniciar el mes de maig de 2017, amb la celebració d’una primera jornada participativa en la qual les persones assistents van expressar una voluntat real de treballar en conjunt mitjançant la creació d’una taula tècnica de treball permanent amb membres escollits pels diferents sectors implicats.

La Generalitat de Catalunya va fer seva aquesta inquietud i va suggerir una primera proposta d’estructura i funcionament que ha estat objecte de debat i millora amb els diversos actors locals en diferents sessions participatives. En concret, tot el procés posterior desenvolupat al llarg del 2018 ha implicat la celebració de 2 jornades plenàries, 8 tallers sectorials i un taller amb dinamitzadors, amb la participació en total de 114 persones de 73 entitats diferents, que finalment han donat lloc a la creació definitiva de la Taula.

 

Democràcia horitzontal per garantir la conservació dels espais marins

Aquesta iniciativa s'emmarca en les recentment aprovades Estratègia de Patrimoni Natural i Biodiversitat de Catalunya i Estratègia Marítima de Catalunya, totes dues amb horitzó 2030, i coordinades per aconseguir la protecció dels ecosistemes marins i garantir els seus serveis a la societat. L’Estratègia marítima de Catalunya recull aquesta iniciativa en la Línia Estratègica d'Actuació núm. 84: Consolidació d'un model de gestió territorial multiactor cogestionat dels espais costaners i desenvolupament d'un Pla de gestió pilot per al litoral del Baix Empordà. Així mateix, la constitució de aquesta Taula està en consonància amb diverses línies d’actuacions de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, però especialment amb la línia número 66 de definir les bases d’un model de cogestió marina i costanera per a la gestió de la biodiversitat marina, relativa a l’objectiu estratègic d’adaptar els instruments de govern del patrimoni natural als nous reptes de conservació i fer-los més efectius.
 
Aquesta Taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima, l’organisme que ha de dur a terme la governança de l’Estratègia marítima de Catalunya, seguint un esquema de cogestió inspirat en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims.
 
Espai web al portal Participa.Gencat
 
Per donar suport a aquest espai permanent de participació s’ha creat un espai  web específic al Portal participa.gencat.cat on hi ha disponible tota la informació corresponent a la constitució i organització de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.
 
S’adjunta un document amb la llista de les 76 entitats que formen part de la Taula, organitzada en els quatre àmbits implicats.
 
 

1  

Imatges

Foto de l'acte

Foto de l'acte 110

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa en format PDF

Nota de premsa en format PDF
PDF | 662

Llistat organismes i entitats

Llistat organismes i entitats
PDF | 553