DARP

El Departament d'Agricultura desplegarà la inspecció dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris a tot Catalunya

query_builder   20 febrer 2019 09:53

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura desplegarà la inspecció dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris a tot Catalunya

L’any passat es va realitzar a set comarques catalanes un Pla Pilot, que ara s’aplicarà a tot el territori català
 
En les inspecions fetes el 2018 per Agents Rurals es va detectar que el 10% dels equips no estaven registrats en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i que el 8% no havia passat la inspecció obligatòria
DARP
Els Agents Rurals comprovaran si l'equipament està inscrit en el registre i inspeccionat
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), a través de les direccions generals d’Agricultura i Ramaderia i d’Agents Rurals, iniciarà el proper 1 de març una campanya d’inspecció dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) a tot Catalunya amb l’objectiu de comprovar que aquells equips que estan treballant al camp o desplaçant-se es troben inscrits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA), i que han passat la inspecció periòdica corresponent, complint així amb la Directiva europea d’ús sostenible dels plaguicides.
 
A data de 31 de desembre de 2018, 19.043 equips de maquinària agrícola han passat la inspecció obligatòria dels 24.644 equips registrats en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA). Queden 5.061 equips sense inspeccionar, per la qual cosa es justifica aquesta campanya de control.
 
L’any passat ja es va realitzar un Pla Pilot en set comarques (Anoia, Alt Penedès, Alt Empordà, Alt Urgell, Baix Penedès, Montsià i Segrià), en què els Agents Rurals  van detectar que el 10% dels equips no estaven registrats en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i que el 8% no havia passat la inspecció obligatòria.
 
Davant la valoració positiva de l’aplicació del Pla Pilot, enguany s’ha decidit fer-lo extensible a tot el  territori català, introduint-hi com a novetat la comprovació de la disposició del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris vigent, que ha de tenir el responsable de l’aplicació.
DARP
Tríptic informatiu
A més, per a aquesta campanya, també s’han editat tríptics informatius per donar a conèixer al sector quina és la normativa en aquest àmbit i en què consisteixen les inspeccions realitzades en el marc d’aquest pla.
 
Els encarregats de dur a terme aquest control seran els Agents Rurals. Entre altres aspectes, comprovaran si l’equip porta l’etiqueta adhesiva conformement ha passat de manera favorable la inspecció, demanaran el certificat d’inspecció i comprovaran si l’equipament està inscrit en el registre i inspeccionat. En cas que hi hagi algun incompliment o que s’hagi de fer alguna comprovació documental, s’aixecarà acta de la inspecció, i, en cas de no complir amb alguna de les obligacions, els mateixos agents informaran de les tramitacions a realitzar i, si escau, s’aplicaran les sancions corresponents.
 
Ús sostenible dels plaguicides
 
Per tal que es faci un ús sostenible dels plaguicides, des de la Unió Europea s’ha fixat una sèrie de requisits de compliment obligat, entre els quals l’obligatorietat de les inspeccions periòdiques als equips d’aplicació de productes fitosanitaris. En aquest sentit, la normativa estableix que tots els equips han d’estar inspeccionats, com a mínim, una vegada abans del 26 de novembre de 2016, exceptuant-ne els equips nous, que han d’inspeccionar-se dins del termini de cinc anys després de la seva compra. Per tant, des del 26 de novembre de 2016 només es poden utilitzar per a usos professionals aquells equipaments que hagin passat favorablement la inspecció.
 
Malgrat que des del DARP s’han dut a terme diverses actuacions per informar i comunicar l’obligatorietat de la inscripció al Registre i de la realització de les inspeccions, actualment encara hi ha equips que no estan inscrits i d’altres que, tot i haver realitzat la inscripció, no han realitzat l’esmentada inspecció o no l’han superat favorablement. Amb aquests plans pilots d’inspecció s’espera que tots els equipaments compleixin amb la normativa.
 
On puc passar la inspecció?
 
Les inspeccions dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris s’han de realitzar en alguna estació d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF). Actualment, hi ha 17 estacions ITEAF que realitzen la seva activitat a Catalunya. Des del DARP es realitza un control i seguiment amb l’objectiu d’harmonitzar i garantir la qualitat de les inspeccions a tot el territori Català. 
 
Cal recordar que qualsevol maquinària agrícola que s’utilitzi per fer aplicacions de productes fitosanitaris ha d’estar donada d’alta en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i, en cas que tingui més de 5 anys d’antiguitat, ha d’haver passat la inspecció en una ITEAF.
 
Aquells equips inscrits al Registre i que no han passat la inspecció perquè no s’utilitzen per fer aplicacions de productes fitosanitaris, poden:
 
·         Sol·licitar la BAIXA TEMPORAL al Registre, tenint en compte que no podran circular per les vies públiques, ni realitzar aplicacions de productes fitosanitaris, però sí que podran realitzar altres tasques agrícoles dins de l’explotació.
·         Sol·licitar un canvi d’ús, que els permetrà utilitzar l’equip per a tasques agrícoles diferents a l’aplicació de productes fitosanitaris dins i fora de l’explotació agrària.
 
En cas que l’equip no tingui cap ús a l’explotació, cal tramitar la baixa definitiva al Registre.
 
Per a més informació: http://agricultura.gencat.cat/maquinaria  
 

1  

Imatges

Equipament inspeccionat

Equipament inspeccionat 256

1  

Fitxers adjunts

Tríptic informatiu

Tríptic informatiu
PDF | 7938