DARP

El Departament d'Agricultura ha invertit més de 2,5M€ en accions per a la preservació del sector productiu de mol·lusc del delta de l'Ebre

query_builder   2 març 2019 12:00

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura ha invertit més de 2,5M€ en accions per a la preservació del sector productiu de mol·lusc del delta de l'Ebre

El proper dimecres tindrà lloc la quarta reunió de la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura del Delta de l’Ebre, impulsora des de la seva constitució el febre de 2018, de diverses mesures en les badies del Delta
DARP
Muscleres del Delta de l'Ebre
La direcció general de Pesca i Afers Marítims del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha invertit en els darrers 3 anys  més de 2,5M€ en accions per consolidar una producció aqüícola de qualitat, sostenible i integrada en les badies del Delta de l’Ebre i que permeti als aqüicultors gestionar millor els seus productes.  
 
Entre aquestes accions de suport al sector, destaca la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura del Delta de l’Ebre, creada el febrer de 2018 a instàncies de la direcció general de Pesca i Afers Marítims, per debatre entre tots els seus membres (aqüicultors, pescadors, científics i Administració) les accions que es poden dur a terme en les badies dels Alfacs i del Fangar del delta de l’Ebre per millorar les activitats aqüícoles que allà es desenvolupen.
 
Precisament, el proper dimecres 6 de març, a Tortosa tindrà lloc la quarta reunió d’aquest òrgan. Des de la seva constitució s’han impulsat diverses mesures en les badies del Delta tals com l’elaboració de l’Anàlisi integral de l’estat de les Badies del Fangar i dels Alfacs del Delta de l’Ebre amb l’objecte de desenvolupar una eina de gestió de la producció aqüícola i marisquera d’aquelles badies, així com una segona campanya de recollida de dades ambientals i hidrodinàmiques de la badia del Fangar que va incloure també l’elaboració d’una batimetria d’aquesta badia.
 
A més, la direcció general de Pesca i Afers Marítims, amb l’objectiu de recolzar el sector aqüícola català, especialment el sector del musclo del Delta de l’Ebre, convoca ajudes, en el marc del Fons Europeu Marítim Pesquer (FEMP), destinades a fomentar les inversions productives en aqüicultura, les actuacions de comercialització i transformació endegades pel sector aqüícola, actuacions d’assessorament i de recerca en el camp de l’aqüicultura, així com actuacions de diversificació i de desenvolupament local participatiu.
 
Així, entre 2017 i 2018 es van aprovar 32 sol·licituds d’ajuts adreçats al sector aqüícola del musclo del Delta de l’Ebre, equivalents a 0,87M€, que van generar una inversió de 1,6M€.
 
Una altre de les mesures a l’abast del sector és la contractació de les assegurances subvencionades per fer front a les pèrdues ocasionades per les altes temperatures dels estius. Aquest pla cobreix la producció i cria de musclo, i en poden ser beneficiaris la totalitat de productors de musclo del Delta de l'Ebre.
 
En relació a l’elaboració d’un pla d’acció integral contra la regressió del delta de l’Ebre que també inclogui, si així s’escau, el dragatge de la bocana del riu Ebre, així com el dragatge de la badia del Fangar i dels Alfacs per promoure l’òptima gestió de la circulació de l’aigua, la direcció general de Pesca ha impulsat diverses reunions per posar en contacte les Administracions competents aquestes temàtiques, amb els productors de musclo a fi i efecte que poguessin tractar aquests temes. Gràcies a això, s’ha establert, amb caràcter permanent, una connexió directe del riu cap a la badia del Fangar per tal de millorar la qualitat de l’aigua.
 
Finalment, setmanalment i dins del Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües (PSQAM), de la direcció general de Pesca i Afers Marítims, l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita envia al sector productiu les dades referents a l’evolució de la temperatura, salinitat, oxigen i clorofil·la de les badies del Delta de l’Ebre. Aquesta informació és molt útil per planificar la temporalitat de la producció i comercialització i per evitar episodis de mortalitat. També en el 2018 s’han afegit a aquestes informacions dades setmanals sobre el pH de les aigües de les 2 badies.
 

1  

Imatges

Muscleres del Delta de l'Ebre

Muscleres del Delta de l'Ebre 2140