Govern

El Govern aposta per la protecció del medi natural i la sostenibilitat

query_builder   18 març 2019 08:00

event_note Nota de premsa

El Govern aposta per la protecció del medi natural i la sostenibilitat

  •          Catalunya, unida al compromís global de l'ONU i la Fundació Ellen Mac Arthur per acabar amb la contaminació per plàstics
 
  •          La Generalitat ha impulsat actuacions de millora d'arbres monumentals durant 2018
 

El Govern aposta per la sostenibilitat
 
Catalunya, es troba adherida al New plastics economy global commitment, un compromís impulsat per la Fundació Ellen Mac Arthur, en col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, per ajudar a eliminar la contaminació per plàstics a escala global.
 
·         Compromís que han signat, hores d’ara, més de 350 empreses i governs de tot el món per eliminar els envasos innecessaris o d’un sol ús i per innovar per garantir-ne la reutilització o el reciclat.
 
·         Entre els signants s’inclouen les empreses que posen al mercat el 20% dels envasos plàstics produïts a tot el món i que s’han compromès a augmentar el material reciclat que contenen els seus envasos fins al 25% l’any 2025.
 
Accions del Govern en material reutilitzable, reciclable, reciclat o compostable
 
El Govern català desenvolupa accions destinades a promoure canvis en els patrons de producció i consum que resulten, entre d'altres, de l'eliminació del sobreenvasat.
 
·         Accions, emmarcades en l’Estratègia catalana d’ecodisseny.
 
·         El Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), que inclous les línies de subvenció per promoure l’economia circular a les empreses.
 
·         Organització del Premi Catalunya d’Ecodisseny.
 
·         Publicació del Catàleg ecodisseny Catalunya, o diferents activitats de difusió i formació per a empreses.
 
·         L’ecoetiqueta catalana, el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, inclou criteris circulars, sobre l’ús eficient dels recursos a cada grup de productes, sobre l’ús de plàstics reutilitzables, reciclables, compostables o reciclats en productes i envasos, i té grups de productes específics sobre productes de plàstic reciclats i sobre productes compostables.
 
·         Publicació d’una circular del Departament de Territori i Sostenibilitat que restringeix l'ús de plàstics d’un sol ús a les seves instal·lacions.
 
·         Actualment s'està ultimant un acord governamental que estén la limitació a totes les instal·lacions i esdeveniments públics de tots els governs i organismes del sector públic.
 
·         Pel que fa a la demanda s’està estimulant la contractació pública verda de productes i envasos de plàstic reutilitzables, reciclables, reciclats o compostables, a través d’acords governamentals; la inclusió de clàusules específiques en licitacions públiques; acords marc per a activitats de compra centralitzades i guies de contractació pública verda.
 
També el Govern vol apostar per l’ús eficient dels recursos, i per això té previst promoure properament una nova Llei de prevenció i gestió de residus i un ús eficient dels recursos, que tractarà, entre d'altres: aspectes relacionats amb la prevenció, abans de la introducció de productes al mercat, i la reducció d’embalatges superflus o innecessaris; l’eliminació de determinats productes de plàstic d'un sol ús; la promoció d’envasos reutilitzables i, sempre que sigui possible, la substitució de materials d’embalatge per altres més respectuosos amb el medi ambient.
 
El Govern aposta per la protecció del medi natural
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el suport de Forestal Catalana, ha dut a terme el 2018 una seixantena d’actuacions per a la identificació, millora i conservació d’Arbres Monumentals de Catalunya, que sumen actualment un total de 268 exemplars.
 
Entre les accions que s’han executat, s’inclouen visites in situ per a la revisió dels exemplars, per a identificar possibles problemes i fer un control periòdic per determinar el seu estat de conservació, actuacions de manteniment i sanejament i actualització i millora de la base de dades per a una òptima gestió de la informació.
 
Els arbres monumentals són exemplars singulars, ja sigui per la seva dimensió excepcional dins la seva espècie, edat, història o particularitat científica. Des del 1987, a Catalunya estan sotmesos a mesures de protecció especials, que impliquen la prohibició de tallar-los o arrencar-los parcialment o totalment.