Miniatura PIB20184

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2018 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre

L'economia catalana creix un 2,6% l'any 2018

Al quart trimestre l'activitat augmenta un 1,8% interanual

query_builder   20 març 2019 10:38

event_note Nota de premsa

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2018 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre

L'economia catalana creix un 2,6% l'any 2018

Al quart trimestre l'activitat augmenta un 1,8% interanual

gràfic PIB2014-2018
L’any 2018 el producte interior brut de Catalunya ha assolit els 242.313 milions d’euros, xifra que representa un creixement anual del 2,6%, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest augment de l’activitat és menor al registrat en l’evolució dels darrers tres anys, però és una dècima superior a l’espanyol (2,5% avanç anual) i set dècimes per sobre de la mitjana de la UE-28 (1,9%).
 
Des de l’òptica de la demanda, cal remarcar que la demanda interna manté un creixement d’un 2,5%, en contrast amb l’evolució del sector exterior, on destaca la desacceleració de l’activitat exportadora (5,1% al 2017 i 2,0% al 2018).
 
Des de l’òptica de l’oferta, el sector de la construcció lidera el creixement econòmic del 2018, amb un 4,7%. El canvi més significatiu el registra la indústria, que passa d’una taxa del 4,8% el 2017 a una de l’1,1% l’any 2018. Els serveis augmenten l’activitat un 2,9%, tres dècimes més que l’any anterior, i degut al pes important que tenen en l’economia (161.755 milions d’euros), són els principals responsables de la seva evolució. Finalment, les branques agràries registren una variació negativa del 0,4%.
 
L’evolució trimestral mostra una desacceleració del creixement del producte interior brut en termes interanuals, que va des del 3,3% al primer trimestre fins al 1,8% al quart trimestre. La variació intertrimestral del PIB català al quart trimestre ha estat del 0,4%, una dècima inferior al trimestre precedent.
 
 
Comptes econòmics anuals de Catalunya 2018
L’any 2018 el producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement anual d’un 2,6%. La demanda interna ha crescut un 2,5%, quatre dècimes menys que l’any anterior. El component més destacat és la formació bruta de capital, que s’incrementa un 4,6% degut tant a l’avenç de la inversió en béns d’equipament (4,7%) com a l’augment de la inversió a la construcció (4,2%). El consum de les llars, amb una taxa positiva del 2,0%, redueix quatre dècimes el resultat de l’any anterior. Pel que fa al consum de les administracions públiques, l’increment és d’un 1,9%, lleugerament per sota de l’evolució del 2017 (2,1%).
 
En relació amb el sector exterior, les exportacions registren una taxa del 2,0% l’any 2018 enfront del 5,1% el 2017. Aquesta evolució a la baixa de les exportacions és general a la Unió Europea i coherent amb la tendència del comerç en l’àmbit mundial. El consum dels estrangers al territori augmenta un 5,2%, però redueix un 1,2 punts percentuals els resultats de l’any anterior. Les importacions han rebaixat el ritme de creixement fins al 3,6%, però els seus components han evolucionat amb intensitats força diferents: les importacions de béns i serveis s’han incrementat un 3,1%, mentre que el consum dels residents a l’estranger ha mantingut un notable augment (14,1%).
 
Des de l’òptica de l’oferta, l’evolució del PIB mostra un canvi rellevant respecte d’anys anteriors: la desacceleració de les branques industrials (des  del  4,8% del 2017 a l’1,1% del 2018), que ha estat significativa i correlacionada amb la reducció de les exportacions a l’estranger. Malgrat tot, hi ha una gran dispersió en el comportament de les branques industrials. D’una banda, la metal·lúrgia i la fabricació de maquinària mantenen una forta activitat, que es contraposa amb les caigudes de l’electricitat, gas, aigua i productes minerals no metàl·lics. Algunes de les branques més importants, com l’alimentació i automoció, registren augments d’activitat moderats.
 
La construcció manté el creixement més alt del 2018, amb un 4,7%, i encadena quatre anys de  taxes superiors al 4%. Respecte a l’any anterior redueix 1,1 punts percentuals l’evolució.
 
Els serveis mostren un dinamisme notable, ja que amb un 2,9% superen tres dècimes el creixement  anterior.  Si s’analitza per branques, es constata un comportament similar a l’any precedent. Així, novament les activitats immobiliàries i professionals són les que més augmenten, amb un 3,8%. El comerç, transport i hostaleria presenta una taxa d’un 2,1% i les administracions públiques mantenen un creixement d’un 2,5%, similar a l’any anterior.
 
Comptabilitat trimestral del 4t trimestre
El PIB del quart trimestre ha augmentat un 1,8% interanual, set dècimes menys que al trimestre anterior. Des de la perspectiva de la demanda, el PIB ha crescut gràcies al manteniment de la demanda interna (2,4%), ja que el saldo dels intercanvis amb l’estranger ha estat negatiu (-0,6%).
 
La demanda interna mostra una tendència a l’alça (2,4%), dues dècimes superiors al trimestre anterior, generada per l’augment del consum de les administracions públiques (2,3%) i la formació bruta de béns d’equipament (6,1%). En canvi, el consum de les llars evoluciona a la baixa, amb una reducció de dues dècimes fins al 1,5%.+
 
Les exportacions totals a l’estranger mostren una desacceleració i se situen amb un creixement del 0,4%. El component més important, les exportacions de béns i serveis, ha tingut una evolució negativa (‑1,1%) que representa un canvi respecte al comportament de l’economia catalana dels darrers anys, caracteritzat per un fort dinamisme exportador.  En canvi, el consum dels estrangers al territori ha pujat un 9,5%. Pel que fa a l’evolució de les importacions totals, s’han incrementat moderadament (2,4%) respecte al trimestre anterior.
 
Des de l’òptica de l’oferta, destaca la primera taxa de variació negativa de la indústria (-2,4%) en els últims cinc anys, en coherència amb l’evolució a la baixa de les exportacions. La construcció, amb un 5,2%, manté un creixement notable al quart trimestre del 2018. Les branques de serveis mostren força estabilitat al llarg de tot l’any. El comerç, transport i hostaleria creix al quart trimestre un 2,1%, dues dècimes inferiors al trimestre anterior. La resta d’activitats de serveis de mercat augmenten fins al 3,9% i les branques associades a les administracions públiques es mantenen estables, amb un creixement del 2,2%.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 797

Taules

Taules
XLSX | 25