Govern

COMERÇ

Empresa impulsa les APEUs com "una eina de promoció i millora" público-privada

La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, ha presentat els principals continguts de l'avantprojecte de llei dins les activitats de la 3a Setmana del Comerç

query_builder   26 març 2019 19:09

event_note Nota de premsa

COMERÇ

Empresa impulsa les APEUs com "una eina de promoció i millora" público-privada

La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, ha presentat els principals continguts de l'avantprojecte de llei dins les activitats de la 3a Setmana del Comerç


La dir. gral de COmerç, Muntsa Vilalta, en la presentació de la futura llei dels APEUS
La dir. gral de COmerç, Muntsa Vilalta, en la presentació de la futura llei dels APEUS
·      La presentació s'ha fet en el marc de la jornada Futur dels eixos comercials a Catalunya, i la futura llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEUs) dins la 3a Setmana del Comerç que impulsa fins al 31 de març la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM)
 
·      La llei donarà un marc normatiu a les APEUs, inspirades en els Business Improvement Districts (BIDs), una eina de foment del comerç i de millora per a les entitats associatives comercials de Catalunya
 
·      La jornada, a la que han assistit més de 200 professionals del comerç, també ha comptat amb la participació de responsables dels BIDs de Candem Town i Waterloo (Regne Unit) i del comissariat dels BIDs del Govern d’Hamburg (Alemanya)
 
 
La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, ha explicat avui els principals continguts de la llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEUs). Amb aquesta norma, el Govern català —a través de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement— aposta per un sistema de col·laboració-privada, articulat mitjançant aquest nou model d’organització de renovació urbana i territorial inspirat en els Business Improvement Districts (BIDs).
 
Segons ha explicat Vilalta, "la finalitat de les APEUs és facilitar la modernització i la promoció de determinades zones urbanes, millorar la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles, consolidar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient, incrementar la competitivitat de les empreses i afavorir la creació d’ocupació".  Aquesta iniciativa es contextualitza en els treballs de la Direcció General de Comerç de dinamitzar professionalment el sector comerç, com a garantia de pervivència d’un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu, sostenible i equilibrat. En aquest sentit, la directora ha volgut remarcar que "les APEUS  no són un objectiu per si mateixes, són una eina de col·laboració público-privada, que està en un prestatge i es podrà utilitzar si és necessari".
 
Vilalta ha fet la presentació en la jornada “Futur dels eixos comercials a Catalunya, i la futura llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEUs)”, que s’ha celebrat avui a Movistar Centre, dins les activitats de la 3a Setmana del Comerç que impulsa fins al 31 de març la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), i que ha estat inagurada pel secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer. En la seva intervenció El secretari ha remarcat "la necessitat de professinalitzar el sector i sobretot de sumar esforços". En aquest sentit, ha traslladat el suport i la complicitat de la Generalitat amb el "Dia del Comerç de Proximitat", una iniciativa que impulsen les entitats i associacions per reivindicar el paper social i econòmic del comerç. Enguany tindrà lloc el proper 29 de març.
 
Principals aspectes de la futura  llei de les APEUs
 
 1. Aquestes àrees seran gestionades per entitats gestores de naturalesa privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per aquells que ostenten la possessió del locals (llogaters o propietaris), amb accés directe des de la via pública.
 1. Les funcions de les entitats gestores dels APEUS podran ser :
 • Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà i esdeveniments i d’activitats a l’espai públic, publicitat i espectacles.
 • Actuacions de comunicació i promoció per capar inversió i augmentar la demanda, i de promoció de polítiques de responsabilitat social empresarial.
 • Promoure i gestionar l’ocupació dels locals ubicats dins l’àmbit de l’APEU, prestar serveis privats a les empreses i usuaris de l’APEU, assessorament, i serveis mediambientals complementaris.
 • Potenciar la neteja, rehabilitació i decoració i il·luminació de l’exterior dels immobles privats, promoure l’adhesió als sistemes d’arbitratge de consum i serveis mancomunats per disminuir l’impacte ambiental.
 • Fomentar la formació i desenvolupament professionals dels empresaris i dels treballadors de les empreses ubicades a l’APEU.
 • Proposar a l’ajuntament l’elaboració d’instruments de planejament urbanístic, de millora de la mobilitat, i mesures de vigilància especial de l’APEU, entre d’altres.
 
En cap cas les funcions de l’APEU podran substituir o minvar els serveis municipals que presta l’ajuntament, i no podran exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.
 
 1. Podran impulsar la creació d’un APEU:
 
a)    Els qui tenen la possessió d’almenys el 25% dels locals amb accés directe a la via pública que representin com a mínim el 25% de la superfície construïda dels locals que es proposen incloure en l’àmbit de l’APEU. S’inclouran els locals on es desenvolupa activitat empresarial i aquells locals buits susceptible de desenvolupar-ne, i quedaran exclosos els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i activitats que no constitueixin activitat empresarial.
 
b)    Qualsevol associació empresarial territorial que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput de 5 anys.
 
c)    La iniciativa de creació també podrà ser de l’ajuntament.
 
 1. El projecte per a la delimitació de l’APEU haurà de contenir la identificació de les persones que exerceixen la iniciativa, un plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU i es localitzin els locals amb accés directe des de la via pública, amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, detallant els locals inclosos i els no inclosos, el projecte de constitució i d’estatuts de l’entitat gestora, i un pla d’actuació de 3 a 5 anys amb la proposta de conveni, que hauran de subscriure l’ajuntament i l’entitat gestora de l’APEU.
 1. El procediment: el projecte es presentarà davant l’ajuntament, que haurà d’aprovar-lo inicialment, en el termini de dos mesos. Posteriorment, se sotmetrà a informació pública durant un mes. Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, s’acordarà la creació d’un grup de treball paritari integrat per representants de l’ajuntament i dels sol·licitants, que elaborarà un text refós del projecte, i que se sotmetrà a votació de tots els propietaris de locals que formen part de l’àrea delimitada. El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable de més del 50% dels locals que alhora representin, almenys, el 50% de la superfície construïda ponderada de la totalitat dels locals. Per a l’aprovació definitiva, el projecte s’ha de sotmetre aprovació del ple municipal.
 1. Es crearà el Registre de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana de Catalunya (RAPEUC) amb la finalitat de disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació relativa a les APEU en el territori. El Registre, de caràcter públic, ha de ser accessible des del web del departament d’Empresa i Coneixement i recollirà la inscripció dels convenis signats entre els ajuntaments i entitats gestores dels APEUs. Es comunicarà al Registre qualsevol modificació del conveni o de la documentació adjunta. Un cop inscrit, es publicarà al DOGC.  
 1. Els recursos econòmics de l’entitat gestora de l’APEU seran amb caràcter principal les quotes a càrrec dels propietaris dels locals compresos en l’àmbit de l’APEU, i de manera complementària, aportacions voluntàries, donacions, patrocinis, aportacions en espècie, subvencions i ajuts públics de les administracions.
 
Una eina amb 50 anys d’història

El primer BID es va crear al 1969 a Toronto, Canadà i pocs anys després a Nova Orleans (Estats Units). En la dècada dels 80s i 90s es va implantar diferents BIDs a Nord-Amèrica i al 204 es va constituir el primer BID urbà a Londres. Actualment, hi ha comptabilitzats 2.500 BIDs arreu del món, dels quals 1.200 als Estats Units, 400 a Canadà, 283 a Regne Unit i 35 a Alemanya. A Catalunya, al 2017, es va impulsar una prova pilot als barris barcelonins de Sant Andreu i el Born, el mateix any que l’actual Llei de Comerç, Serveis i Fires instava a desplegar la futura llei dels APEUs (art. 54 Llei 18/2017, de Comerç, Serveis i Fires).
 
Jornada de debat i reflexió sobre els APEUs dins la 3 Setmana del Comerç

En el marc de la jornada, també s’ha presentat un informe sobre l’índex de BIDICITAT, elaborat per Retaicat amb el suport del Consorci de Comerç Artesania i Moda (CCAM). L’entitat ha presentat un treball de reflexió sobre la implantació de les APEUs a Catalunya i ha detectat almenys 15 eixos comercials de Catalunya que poden ser candidats a constituir-se com APEUs. El president de Retaicat, Joan Carles Calbet, ha destacat que “és molt positiu que s’estigui tramitant la primera llei de BIDs a Catalunya. Considerem que és una eina de professionalització clau pel sector”.

-----------------------------------------------------------------
Segueix-nos a les xarxes a través de:
 
A Twitter d’Empresa:  @empresacat
A Twitter del Consorci de Comerç, Artesania i Moda: @ccamcat
 

 

2  

Imatges

La dir. gral de COmerç, Muntsa Vilalta, en la presentació de la futura llei dels APEUS

La dir. gral de COmerç, Muntsa Vilalta, en la presentació de la futura llei dels APEUS 1115

El sec. d'Empresa i Competitvitat, Joaquim Ferrer, en la inauguració de la jornada sobre els APEUs de la Setmana del Comerç

El sec. d'Empresa i Competitvitat, Joaquim Ferrer, en la inauguració de la jornada sobre els APEUs de la Setmana del Comerç 865