Imatge

Es liciten les obres de manteniment, conservació i millora a 8 espais naturals per valor de 357.226 euros

query_builder   3 abril 2019 14:59

event_note Nota de premsa

Es liciten les obres de manteniment, conservació i millora a 8 espais naturals per valor de 357.226 euros

·         Es milloraran infraestructures i instal·lacions al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; el Parc Natural de l’Alt Pirineu; el dels Ports, el d’Aiguamolls de l’Empordà; el del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter; el del Cap de Creus, i el Paratge Natural de l’Albera
Imatge
La Generalitat, mitjançant Forestal Catalana, ha licitat obres de manteniment, millora i conservació a vuit espais naturals que sumen un import de 357.226 euros. Els treballs inclouen l’arranjament d’infraestructures, com ara la xarxa de senders i camins, la reparació d’instal·lacions, la neteja i la desbrossada de vegetació, l’eliminació d’espècies invasores i la millora de la senyalització, principalment.
 
L’objectiu és garantir un manteniment adequat d’aquests indrets integrats a la xarxa d’espais naturals protegits gestionada per la Generalitat, per contribuir a la conservació del patrimoni natural arreu del territori.
 
Els treballs que ara es liciten, amb un termini d’execució de 5 mesos, comprenen les actuacions següents:
 
·         Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Es destinaran 26.425 euros a diverses actuacions:
 
o   Manteniment de camins, ponts, i passeres, amb la retirada d’obstacles dels camins, desbrossada de vegetació dels senders, poda d’arbres, i construcció de desaigües i esgraons, entre altres.
 
o   Millora de la senyalització, amb la neteja i reparació de possibles desperfectes.
 
o   Neteja de brossa i deixalles en camins i manteniment de l’enllumenat, entre altres.
 
o   Prevenció i extinció d’incendis i d’emergències.
 
·         Parc Natural de l’Alt Pirineu: Es destinaran més de 101.000 euros al manteniment de la xarxa de senders i camins senyalitzats del parc, corresponents a dos lots diferents, un per la comarca del Pallars Sobirà i altra per la comarca de l’Alt Urgell, les dues on s’integra. D’aquesta manera, s’optimitzen els recursos i es redueixen desplaçaments. Entre els treballs que s’hi duran a terme hi ha la desbrossada de vegetació, poda i trituració de restes vegetals, retirada de pedres i obstacles caiguts, millora del drenatge i manteniment de la senyalització direccional i de continuïtat.
 
·         Parc Natural dels Ports: S’invertiran 87.304 euros en:
 
o   Recuperació d’espais oberts per a la millora d’hàbitats d’interès comunitari, que inclou condicionament d’accessos, esbrossada i trituració de restes vegetals.
 
o   Aclarida de massa forestal per a la millora d’hàbitats d’interès comunitari.
 
o   Millora d’accessos a àrees de lleure, que inclou anivellament del ferm, trituració i compactació.
 
o   Protecció d’equipaments d’ús públic, amb esbrossada de matoll, trituració de restes vegetals, i desembosc mecànic.
 
·         Paratge Natural de l’Albera: Es duran a terme els següents treballs que sumen una inversió de 35.654 d’euros:
 
o   Manteniment de la xarxa viària secundària, amb desbrossada de vegetació als senders, poda i trituració de restes vegetals, retirada de pedres i obstacles, millora del drenatge, neteja de deixalles, consolidació de marges dels camins, i senyalització de continuïtat.
 
o   Desbrossada de vegetació i neteja de deixalles en àrees, arranjament de fonts i abeuradors, arranjament de parets de pedra seca.
 
·         Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: S’hi destinaran 39.030 euros a les actuacions següents:
 
o   Manteniment de la xarxa viària i senders, amb la desbrossada de vegetació de senders i àrees de pícnic, poda i trituració de restes vegetals, retirada de pedres , obstacles i arbres caiguts, millora del drenatge i la canalització d’aigües, retirada de deixalles i millora de la senyalització.
 
o   Eliminació d’espècies exòtiques i invasores vegetals, i desbrossada i neteja de deixalles en diverses àrees.
 
o   Manteniment i millora d’infraestructures i instal·lacions per a la ramaderia, com ara tancats, així com col·locació de paranys de fauna, millora de la senyalització de carrils bici, d’itineraris, i neteja de recs, entre altres.
 
·         Parc Natural de Montgrí, Illes Medes i Baix Ter: La inversió en aquest espai arribarà als 35.373 euros, en les accions següents:
 
o   Millora i manteniment d’equipaments, amb la instal·lació i reparació de tancats, passeres de fusta, pals de senyalització, plantada d’espècies de ribera, desbrossada dels tancats ramaders, manteniment de basses d’aigua, i de parets de pedra seca, entre altres.
 
o   Instal·lació de cartells informatius, comptadors de persones, millora de senyalització d’itineraris.
 
o   Eliminació d’espècies exòtiques invasores vegetals, desbrossada de vegetació i neteja de deixalles en diverses àrees, entre altres.
 
·         Parc Natural del Cap de Creus: Els treballs sumen aquí una inversió de 32.349:
 
o   Manteniment de la xarxa viària secundària de senders, amb la desbrossada de vegetació, retirada d’obstacles, millora de la canalització d’aigües, neteja i senyalització.
 
o   Millora i manteniment d’equipaments, com ara el mobiliari d’àrees recreatives, murs de pedra seca, baranes de fusta, rètols informatius, aparcaments, miradors i observatoris, i fonts i abeuradors, entre altres.
 
o   Eliminació d’espècies exòtiques invasores vegetals, i desbrossada i neteja de diverses àrees.
 

1  

Imatges

Imatge

Imatge 458

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 253