El Govern aprova els criteris per prioritzar les noves necessitats de despesa durant la pròrroga pressupostària

El Govern aprova els criteris per prioritzar les noves necessitats de despesa durant la pròrroga pressupostària

query_builder   9 abril 2019 15:15

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els criteris per prioritzar les noves necessitats de despesa durant la pròrroga pressupostària


  
·       L’objectiu d’aquest acord és mantenir el nivell de prestació de serveis públics fonamentals i garantir que s’atendran tots els compromisos ineludibles dels departaments
 
·       Aquesta acció s’afegeix al suplement de crèdit de 814 milions d’euros aprovat pel Consell Executiu la setmana passada
 
El Govern ha aprovat els criteris i la metodologia per poder prioritzar les noves actuacions que portaran a terme els departaments de la Generalitat durant el període de pròrroga pressupostària, en funció de les necessitats i compromisos ineludibles previstos per cada departament.
 
L’acord s’inscriu en el marc de les mesures de contingència que el Govern va activar en el Consell Executiu de la setmana passada, i que es concreten en un Pla d’Acció que té dues parts. La primera part es va iniciar dimarts passat amb l’aprovació d’un suplement de crèdit de 814 milions d’euros per atendre les noves necessitats de despeses de personal que s’han produït des de l’aprovació dels pressupostos del 2017 prorrogats per al 2019. Aquesta mesura, que s’articula a través d’un decret llei, permetrà fer front a les millores retributives dels treballadors públics, a l’increment de personal per atendre la prestació de serveis i al retorn del 40% de la paga extra del 2013.
 
La segona part, que s’inicia avui, consisteix en l’elaboració d’un pla d’actuació departamental on, a partir d’uns criteris que permetran classificar i prioritzar les noves necessitats de despesa respecte als pressupostos prorrogats del 2017, es concretaran les actuacions preferents en aquells àmbits que no són els de personal, així com les vies per fer-hi front.
 
Treball conjunt amb els departaments
 
El departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda treballa, conjuntament amb tots els departaments, en l’elaboració del pla d’actuació departamental. En aquest sentit, el Govern aprova avui la metodologia i els criteris per tal de classificar les necessitats de despesa dels departaments i establir quines són les actuacions ineludibles en cada àmbit. Aquestes necessitats de despesa es classificaran d’acord amb el nivell de compromís o capacitat d’actuació, prioritzant aquelles que estiguin emparades per un mandat legal, acord de Govern o contracte, així com les que tinguin un major retorn social. També es tindrà en compte si les despeses són o no revisables i si són o no ajornables. Aquest Pla d’actuació departamental s’haurà d’adaptar, en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària vigents (compliment dels límits de dèficit, deute i de la regla de despesa).
 
Garantir l’eficiència i el benestar social
 
Durant els exercicis 2017 i 2018, la Generalitat ha fet front a múltiples compromisos i augments retributius, alhora que s’ha complert amb els objectius de dèficit. S’ha fet, per tant, un esforç molt gran per gestionar el creixement d’ingressos i de despeses i, alhora, s’han pres les mesures necessàries per fer front als riscos de desviació dels objectius fiscals. Amb l’acord aprovat avui, es pretén aprofundir en la tasca de priorització de la despesa per garantir-ne l’eficàcia i eficiència, així com la seva contribució a un major benestar i progrés social.