Govern

El Departament d'Agricultura concedeix 83 ajuts a Comunitats de regants de tot Catalunya per un import de 26,7M€ d'inversió, amb una subvenció d'11,2M€ per a 2019, 2020 i 2021

query_builder   15 abril 2019 14:35

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura concedeix 83 ajuts a Comunitats de regants de tot Catalunya per un import de 26,7M€ d'inversió, amb una subvenció d'11,2M€ per a 2019, 2020 i 2021

 
 
L’objectiu és la millora i modernització de les xarxes de regadius
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha resolt l’atorgament de 83 ajuts a Comunitats de regants de tot Catalunya per un import de 26.711.899,24€ d’inversió, amb una subvenció d’11.225.824,81€ per a les anualitats de 2019, 2020 i 2021, i que van destinats a instal·lacions comunitàries de comunitats de regants.
 
Es tracta d’ajuts de l’Ordre de Regadius, publicada el 2018, que aprovava les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya (operació 04.03.02).
 
L’objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les següents modalitats:
1.1 La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent.
1.2 Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant l’eficiència i l’estalvi d’aigua.
 
Els ajuts es destinaran a la realització de les obres següents:
·         construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual;
·         sistemes d’automatització i control del consum;
·         instal·lacions de captació i elevació d’aigües;
·         implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg; i
·         embassaments i basses de regulació.
 
Una vegada comprovat que compleixen les condicions d’admissibilitat indicades en les bases reguladores de l’Ordre s’ha concedit un total de 83 ajuts a Comunitats de regants pels esmentats imports d’inversió i subvenció per a les anualitats de  2019, 2020 i 2021. Val a dir que el 74% de l’import d’ajut total (8.074.774,45€) és per a obres de modernització integral i el 26% de l’import d’ajut total (3.151.050,32€) per a obres de millora i modernització.
 
Les 83 Comunitats de Regants que han rebut ajut tenen la següent distribució territorial:
 
Demarcació
Comunitats de regants
 Import total ajut
 Import total inversió
Lleida
46
9.729.261,55
23.209.679,10
Terres de l'Ebre
8
676.782,08
1.405.369,20
Tarragona
19
535.359,81
1.424.610,81
Girona
5
230.339,05
564.075,49
Barcelona
5
54.082,32
108.164,64
Total
83
     11.225.824,81  
26.711.899,24
 
Les actuacions previstes en l’esmentada Ordre tenen com a finalitat modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l’eficiència del transport, la distribució i l’aplicació del reg als conreus. Amb aquestes actuacions, les Comunitats de Regants podran realitzar importants estalvis d’aigua i energia que permetran fer front a més garanties en episodis de sequera.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat