emc

INDÚSTRIA

El Pacte Nacional per a la Indústria (2017-2020) aconsegueix un compliment pressupostari del 87% en els dos primers anys de vigència

query_builder   2 maig 2019 12:09

event_note Nota de premsa

INDÚSTRIA

El Pacte Nacional per a la Indústria (2017-2020) aconsegueix un compliment pressupostari del 87% en els dos primers anys de vigència

emc
La directora general durant la reunió amb el Consell Català de l'Empresa
 • En els anys 2017 i 2018, s’han executat prop de 796 milions d’euros
 
 • Els àmbits temàtics del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) de Competitivitat i ocupació industrial i de Formació són els que tenen més dotació pressupostària i al mateix temps els que tenen uns percentatges d’execució més alts (superiors al 96%)
 
 • El PNI té un pressupost de 1.835 milions d’euros per al període 2017-2020, el qual mobilitzarà més de 3.100 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector privat en aquest mateix període
 
 
El Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) ha aconseguit una execució pressupostària de 796 milions d’euros en els primers dos primers anys de vigència (2017 – 2018), segons ha avançat la directora general d’Indústria, Matilde Villarroya, en el marc d’una reunió de treball amb els membres del Consell Català de l’Empresa.
 
La directora general ha valorat “molt positivament” l’evolució del pacte i demostra que “malgrat l’aplicació del 155 l’execució és molt rellevant”. Villarroya ha afegit que aquestes xifres “mostren la voluntat del Govern d’apostar per la indústria” i ha recordat que “un instrument com el Pacte ha servit per donar estabilitat a la política industrial”.
 
El Pacte Nacional per a la Indústria (PNI 2017-2020) és un acord programàtic per a la planificació del desenvolupament industrial de Catalunya que té el seu origen en la Resolució 251/XI, de 13 de juliol de 2016, del Parlament de Catalunya, la qual va ser presentada conjuntament per tots els grups parlamentaris. El Pacte va ser signat el mes de juliol de 2017 per la Generalitat de Catalunya, CCOO, UGT, Foment del Treball, PIMEC i FEPIME.
 
El PNI és un full de ruta que atorga un marc d’estabilitat temporal a la política industrial de la Generalitat de Catalunya per abordar el rellançament de l’economia catalana amb una vocació industrial. Té la voluntat d’impulsar la transformació del model industrial del país mitjançant un procés que vagi acompanyat de la creació de llocs de treball estables i de qualitat.
 
 
 
Àmbit
Pressupost 2017-2020
Executat 2017+2018
Executat 2017+2018 (% sobre 2017-2020)
Executat 2017+2018 (% estimat sobre 2017+2018) (**)
Competitivitat i ocupació industrial
738.888.000,00
359.446.068,80
48,6
97,3
Dimensió empresarial i finançament
106.720.000,00
51.167.719,92
47,9
95,9
Indústria 4.0 i digitalització
178.889.000,00
58.897.634,71
32,9
65,8
Formació
699.093.000,00
336.299.065,47
48,1
96,2
Infraestructures i energia
342.882.000,00
60.071.129,40
17,5
35,0
Sostenibilitat i economia circular
150.360.000,00
47.633.098,88
31,7
63,4
Total PNI (*)
1.835.544.000,00
795.974.046,62
43,4
86,7
(*) Els totals del PNI no corresponen a la suma dels 6 àmbits perquè s'hi ha restat les actuacions duplicades
 
(**) El PNI només contempla pressupost per al 2017-2020, per la qual cosa aquest percentatge pressuposa que els imports es distribueixen a parts iguals entre els 4 anys.
 
 
Les actuacions del Pacte nacional per a la indústria s’estructuren en sis àmbits temàtics: competitivitat i ocupació industrial; dimensió empresarial i finançament; indústria 4.0 i digitalització; formació; infraestructures i energia; i sostenibilitat i economia circular.
 
Els dos àmbits temàtics amb més dotació pressupostària són Competitivitat i ocupació industrial i Formació que són al mateix temps els que tenen un percentatge d’execució més alt, situat per sobre del 96%.
Els principals resultats i actuacions dels sis grups de treball són:

1-    Competitivitat i ocupació industrial
 • 359 milions euros de pressupost executat
 • 97,3% de compliment

Actuacions destacades:
 
-        ACCIÓ ha dotat Eurecat amb 40 M€ per posicionar-lo com a Centre Tecnològic de Catalunya i ha dedicat 16,5 M€ a Comunitats RIS3CAT.
 
-        AVANÇSA, per mitjà del programa INNOVA GLOBAL, ha atorgat 18,9 M€ a préstecs participatius per finançar innovacions en el creixement empresarial.  
 
-        ACCIÓ també ha creat una oficina tècnica de barreres a la internacionalització i una de contractació pública internacional.
 
-        La Direcció General de Recerca ha invertit 89,9 M€ en impulsar programes de captació i retenció de talent (515 investigadors ICREA, 1503 professors investigadors Serra Hunter i ICREA Acadèmia i 60 contractes postdoc Beatriu de Pinós).
 
2-    Dimensió empresarial i finançament
 • 51 milions euros de pressupost executat
 • 95,9% de compliment
Actuacions destacades:
 
-        El Departament d’Empresa i Coneixement ha consolidat el desplegament de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i ja s’hi han adherit 929 ajuntaments que inclouen un 72% de la població catalana.
 
-        La Xarxa d’Inversors Privats (ACCIÓ) ha mobilitzat 30,3M€ .
 
-        La implementació d’instruments financers alternatius (ACCIÓ) ha mobilitzat un finançament de 99,8M€.


3-    Indústria 4.0 i digitalització:
 • 58 milions euros de pressupost executat
 • 65,8% de compliment

Actuacions destacades:
 
-        ACCIÓ i la Secretaria de Telecomunicacions han atorgat al Mobile World Congress 11,6 M€ (48,6% dels previstos), amb 62 empreses catalanes participants el 2018, 3.537 visites concertades i espontànies i un volum de negoci potencial generat de 16,1 M€.
 
-        La Secretaria de Telecomunicacions (STCSD) ha impulsat un programa de digitalització per a PIMES al qual s’hi han acollit 1.960 empreses.
 
-        La STCSD, ACCIÓ i altres unitats també han donat suport a fires i congressos: IOT Solutions World Congress, Smart City Expo World Congress, IN(3D)USTRY, Sonar+D, Future Industry Congress, Advanced Factories 4.0, Gamelab, Barcelona Games World, Digital juny, Big Data Congress i Catalonia Smart Drone Conference.
 
-        L’Observatori de la Indústria ha elaborat un estudi sobre l’impacte laboral de la Indústria 4.0.

4-    Formació:
 • 336 milions d’euros de pressupost executat
 • 96,2% de compliment
Actuacions destacades:
 
-        La DG de Formació Professional ha destinat 183,5 M€ al foment de la competència digital i 20,5 M€ a potenciar l’esperit emprenedor. A més, ha elaborat un Pla interdepartamental d’impuls de les vocacions STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), amb 508 docents que han rebut formació permanent de professorat en didàctica STEM.
 
-        Per la seva banda, el SOC ha dedicat 55,7 M€ a prioritzar el sector industrial en els serveis i programes vinculats a la generació d’ocupació.
 
-        La Direcció general d’Universitats ha invertit 24,8 M€  a fomentar els intercanvis internacionals de professorat i alumnat.
 

5-    Infraestructures i energia:
 • 60 milions d’euros de pressupost executat
 • 35% de compliment
Actuacions destacades:
 
-        La Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat ha impulsat la construcció d’una terminal d’autopista ferroviària (transport intermodal  en el qual el semiremolc, sense el tractor, puja al vagó ferroviari) al Port de Barcelona.
 
-        El Pacte nacional per a la transició energètica es va aprovar el 2017.
 
-        La Direcció General d’Indústria, en col·laboració amb diputacions i ajuntaments, ha elaborat el cens de polígons d’activitat econòmica, amb informació de 1436 polígons, el 93,5% dels existents.
 
-        La Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat, junt amb la DG d’Indústria, ha impulsat els treballs del Comitè de Serveis Multimodals per tal de donar suport a projectes pilot de promoció de serveis multimodals i a la creació d’un observatori de costos del transport multimodal, així com la realització d’un mapa de serveis i altres estudis.

6-    Sostenibilitat i economia circular:
 • 47 milions d’euros de pressupost executat
 • 63,4% de compliment
Actuacions destacades:
 
-        Destaca una actuació transversal, liderada per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, relativa a impulsar accions de sensibilització orientades a incrementar la implicació dels consumidors i del públic en general en la sostenibilitat, a la qual s’hi han destinat 2,7M€.
 
-        ACCIÓ ha assessorat projectes per a la participació en convocatòries europees (Horitzó 2020 i KAM) amb relació a l’economia circular amb les quals ha mobilitzat una inversió de 8,9 M€.

1  

Imatges

La directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, durant la reunió amb el Consell Català de l'Empresa

La directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, durant la reunió amb el Consell Català de l'Empresa 2050

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa en pdf

Nota de premsa en pdf
PDF | 129