Generalitat

L'economia catalana creix un 2% interanual el primer trimestre del 2019

query_builder   6 maig 2019 13:12

event_note Nota de premsa

L'economia catalana creix un 2% interanual el primer trimestre del 2019

  • En termes intertrimestrals, el PIB català avança un 0,6%, dues dècimes més que en el trimestre anterior
  • La creació d’ocupació manté un creixement significatiu (2,7%) i la taxa d’atur cau fins a l’11,6%
  • El sector de serveis i el de la construcció mantenen un creixement sòlid i la indústria frena el ritme de caiguda
Fotografia d'un mercat
Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el primer trimestre del 2019 el PIB de Catalunya ha crescut un 2% interanual, dues dècimes més que el quart trimestre del 2018 (1,8%).
 
Així, el creixement de l’economia catalana s’estabilitza després d’una desacceleració gradual al llarg de l’any 2018, motivada en gran mesura per la fragilitat de l’entorn internacional. La conjuntura internacional desfavorable ha afectat especialment Catalunya, que té uns fluxos comercials molt intensos amb l’exterior. Aquesta situació s’ha vist agreujada per la rellevància que té a Catalunya la indústria, el sector més exposat als mercats internacionals i, per tant, el que més ha notat la moderació del creixement de la zona euro, l’escalada del proteccionisme comercial i les incerteses al voltant del desenllaç del Brexit. Tanmateix, el decurs dels esdeveniments en els primers mesos de l’any permet ser més optimista en aquests tres fronts.

De fet, les dades interanuals del primer trimestre suggereixen que l’alentiment econòmic podria haver-se frenat, si bé caldrà confirmar-ho amb els resultats dels propers mesos. A la zona euro i a Espanya - amb taxes de creixement de l’1,2% i el 2,4%, respectivament- els indicadors també apunten a una certa millora respecte al darrer trimestre del 2018.
 
En termes intertrimestrals, el creixement de l’economia catalana el primer trimestre del 2019 se situa en un 0,6%, dues dècimes més que l’anterior. El repunt en la taxa de creixement s’aprecia també en el conjunt d’Espanya (amb una taxa del 0,7%) i la mitjana de la zona euro (0,4%).
 
El sector de serveis creix un 2,9%
 
El sector de serveis -el més rellevant a l’economia catalana en termes del seu pes específic- registra un creixement del 2,9% interanual per tercer trimestre consecutiu. Els indicadors d’activitat assenyalen increments a totes les branques, però en particular segueix destacant el comportament més dinàmic de les activitats professionals, científiques i tècniques, així com les activitats de transport i emmagatzematge. Pel que fa als indicadors turístics, l’arribada del nombre de turistes creix un 3,2% interanual fins al febrer, mentre la seva despesa presenta un creixement de l’1,7%.
 
La construcció manté un creixement destacat el primer trimestre del 2019, d’un 5,1% interanual, per sobre de la resta de grans sectors. Aquest dinamisme també queda reflectit en les dades del mercat de treball en aquest sector, amb creixements de l’afiliació del 5,8% interanual.
 
L’activitat de la indústria (-0,9%) frena el ritme de caiguda que va registrar el darrer trimestre de l’any 2018 (-2,4%), derivada de la seva forta exposició als mercats internacionals. Amb tot, el sector presenta reptes importants en algunes branques d’activitat, com la del sector de l’automòbil, amb els requeriments derivats de la nova normativa europea d’emissions de vehicles.
 
 
La taxa d’atur cau fins a l’11,6 %
 
Els darrers mesos l’economia catalana ha seguit generant ocupació a bon ritme. L’ocupació segons l’EPA ha crescut un 2,7% interanual el primer trimestre, al mateix ritme que l’afiliació.
S’observa un creixement de l’afiliació força generalitzat per grans sectors econòmics, amb un augment una mica més moderat a la indústria. La taxa d’atur disminueix de manera moderada el primer trimestre (11,6%) a causa del fort augment de la població activa (2% interanual) i se situa sis dècimes per sota de fa un any.

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 31