MiniaturaNPpens2018

Estadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social. 2018

La pensió contributiva mitjana és de 1.008 euros el 2018, un 3,7% més que l'any anterior

Els municipis on més ha augmentat la pensió mitjana són Vila-seca, el Masnou, Olot i Premià de Mar

query_builder   13 maig 2019 10:32

event_note Nota de premsa

Estadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social. 2018

La pensió contributiva mitjana és de 1.008 euros el 2018, un 3,7% més que l'any anterior

Els municipis on més ha augmentat la pensió mitjana són Vila-seca, el Masnou, Olot i Premià de Mar

NPpens2018Gràfic
 
La pensió contributiva mitjana a Catalunya del desembre de 2018 supera per primer cop els mil euros i se situa en 1.008 euros, xifra que representa un augment anual del 3,7%, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
 
El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social a Catalunya al desembre de 2018 ha augmentat un 1,1% respecte a l'any anterior, amb 1.701.954 pensions. Aquest creixement anual, juntament amb el del 2017 (0,9%), són els més baixos dels darrers cinc anys. El nombre de pensions per cada deu habitants es manté en 2,2 des del 2014.
 
Del total de pensions, 1.102.326 van ser de jubilació (64,8%), 387.248 de viduïtat (22,8%), 163.896 d'incapacitat permanent (9,6%), 47.086 d'orfenesa (2,7%) i 1.398 a favor de familiars (0,1%). El nombre de pensions de jubilació ha augmentat un 1,7% respecte a l'any anterior, mentre que la resta s’han mantingut estables.
 
Principalment les pensions pertanyen al règim general –RG– (78,9%) i al règim especial de treballadors autònoms –RETA– (18,6%). Aquests dos règims són els únics que han augmentat el nombre de pensions respecte del 2017, un 1,2% i un 1,0%, respectivament. Pel que fa a la pensió mitjana del desembre, la prestació mitjana del RG equival a 1,5 vegades la pensió mitjana del RETA (1.079 euros i 693 euros, respectivament).
 
Un 55,2% de les pensions contributives són percebudes per dones i un 44,8%, per homes, amb una pensió mitjana de 783 euros i 1.286 euros, respectivament. L'import percebut per les dones és un 39,1% inferior al percebut pels homes. Des de l’any 2011 –quan era del 42,9%– aquest diferencial ha anat disminuint progressivament.
 
Pel que fa a les pensions contributives de jubilació que perceben persones menors de 65 anys, la xifra se situa en 69.541 pensions, un 6,3% de les pensions de jubilació. Durant els darrers cinc anys s’ha produït una progressiva reducció del pes d’aquest grup, que l’any 2013 representava un 7,7%.
 
 
Resultats per comarques
 
La comarca del Barcelonès és la que té un nombre més elevat de pensions (545.732), amb un lleuger augment del 0,1% respecte al 2017 i una pensió mitjana de 1.091 euros. El segon lloc l'ocupa el Vallès Occidental amb 197.540 pensions i un augment anual de l’1,5%, i al tercer lloc hi  ha el Baix Llobregat amb 170.138 pensions i un augment anual de l’1,8% .
 
Pel que fa a les comarques tarragonines, encapçala en nombre de pensions el Tarragonès amb 46.841 pensions, xifra que representa un augment del 2,2% respecte de l'any anterior, i que té una pensió mitjana de 1.068 euros.
 
El Segrià és la comarca lleidatana amb el nombre més gran de pensions, 44.587. Aquest nombre representa un augment de l'1,4% respecte al 2017 i l'import de la pensió mitjana està en 910 euros.
 
De les comarques gironines, el Gironès és la que té un nombre més gran de pensions, 35.764. Aquesta xifra representa un augment anual de l'1,4% i l'import de la pensió mitjana se situa en 1.006 euros.
 
El nombre de pensions ha disminuït respecte de l'any anterior en 6 comarques. Els decreixements més elevats es donen a l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà: 1,9%, 1,1% i 1,1%, respectivament. En canvi, al Baix Penedès, la Cerdanya i el Solsonès és on s'han produït els augments anuals més importants: 3,3%, 2,9% i 2,6, respectivament.
 
Si relacionem el nombre de pensions amb la població de la comarca, les comarques amb més pensions per cada 10 habitants són el Berguedà (3,5), el Ripollès (3,5) i la Terra Alta (3,3), i a l'altre extrem hi ha l'Aran (1,6), la Cerdanya (1,8) i l'Alt Empordà (1,8).
 
Pel que fa a la prestació mitjana, les fortes diferències que hi ha entre les comarques mostra una clara correlació amb la presència del règim general i del règim de treballadors autònoms. Així, la comarca que té la proporció més alta de pensions del RETA, que és la Terra Alta (60,8%), també és la que presenta una pensió mitjana més baixa (714 €). En general, les comarques amb aquestes característiques són les que tenen una activitat agrària més gran. D'altra banda, la pensió mitjana més alta es percep al Barcelonès (1.091 €), que és de les comarques amb la proporció més baixa del RETA (14,9%).
 
Resultats per municipis (municipis amb més de 20.000 habitants)
 
La pensió mitjana ha augmentat a tots els municipis de més de 20.000 habitants de Catalunya, i els que han registrat els augments més importants en relació amb l’any anterior són Vila-seca (4,6%), el Masnou (4,3%), Olot (4,2%) i Premià de Mar (4,2%). Pel que fa al nombre de pensions, els municipis on més ha augmentat són Salou, Calafell i Vila-seca amb un 5,2%, 4,7% i 4,2%, respectivament. Barcelona és l'únic municipi on el nombre de pensions ha disminuït (0,1%).
 
Dels municipis de Catalunya amb més de 20.000 habitants, Barcelona és el que té un nombre més elevat de pensions (398.662), seguit a distància per l'Hospitalet de Llobregat (61.636) i Sabadell (53.724).
 
Els municipis amb més pensions per cada deu habitants són Manresa, Olot i Igualada amb 2,8, 2,7 i 2,7, respectivament, i els municipis que en tenen menys són Salou (1,3), Lloret de Mar (1,4), Sant Cugat del Vallès (1,4) i Vila-seca (1,4).
 
Sant Cugat del Vallès és el municipi amb la pensió mitjana més alta, 1.257 euros. El segueixen Tarragona i Barcelona amb 1.136 euros i 1.121 euros, respectivament. Els municipis on aquesta pensió és més baixa són Palafrugell (830 €), Lloret de Mar (832 €) i Sant Feliu de Guíxols (837 €).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 227

Taules

Taules
XLSX | 43