Imatge acte

La consellera Chacón celebra "el rigor i les garanties del procediment de vot electrònic en les eleccions a les Cambres de Comerç"

query_builder   14 maig 2019 21:39

event_note Nota de premsa

La consellera Chacón celebra "el rigor i les garanties del procediment de vot electrònic en les eleccions a les Cambres de Comerç"

Imatge acte
La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha considerat molt positiva l’execució del procediment electoral per a la renovació dels plenaris de les 13 Cambres de Comerç catalanes, que s’aplicava per primera vegada. Aquesta convocatòria electoral, la primera des de l’any 2010, incorporava diferents novetats, com la simplificació i agilitació dels processos d’elecció o la introducció del vot electrònic.
 
Chacón ha destacat l’increment de la participació en tots els sentits. Per un costat, el nombre de candidatures ha passat de 494 a 584, malgrat que les vocalies a cobrir per sufragi s’han reduït de 406 a 298 degut a l’aplicació de la nova normativa electoral, que permet l’elecció directa quan el nombre de candidatures és igual o inferior al de vocalies per cobrir. Segons la consellera, aquesta xifra demostra “l’interès que hi havia en l’actualització dels plenaris de les Cambres”,
 
Per l’altra, en aquesta convocatòria també ha augmentat el nombre de vots. “Hem aconseguit fer créixer la participació, i això vol dir que hem aconseguit democratitzar el procés de renovació dels plenaris de les cambres”, ha ressaltat la consellera, que ha celebrat "el rigor i les garanties" aportades per aquesta metodologia. En total, s’han emès 22.938 vots vàlids, davant dels 15.817 vots vàlids emesos el 2010, si bé només hi ha hagut eleccions en 6 de les 13 cambres catalanes i només en una, la de Barcelona, hi concorrien tots els epígrafs i, per tant, hi estava convocat tot el cens. En aquest cas, l’únic en què les xifres són comparables, la participació ha passat de l’1,85% al 4,55%.
 
Chacón també ha destacat el bon funcionament del procediment de vot electrònic, tant remot com presencial. A més de facilitar la participació, el vot electrònic ha permès incrementar la seguretat; així, s’han identificat fins a 983 votants que, d’acord amb els criteris de l’auditoria externa, podien no ajustar-se a la normativa. Després d’un procediment de verificació, la Junta Electoral Central va decidir autoritzar la participació de 304 i excloure la de 679. El procediment de vot electrònic està previst en el reglament 669/2015, que desplega la Llei 4/2014, bàsica de cambres oficials de comerç. La Generalitat ha adaptat el seu decret 175/2018, de règim electoral de les cambres de comerç, i la posterior resolució de convocatòria d’eleccions a aquest marc normatiu. “La nostra tasca i la nostra obsessió era proporcionar un marc segur i estable des dels punts de vista jurídic i tècnic perquè se celebressin les eleccions”, ha resumit Chacón.
 
De la mateixa manera, el vot electrònic s’ha exercit gairebé sense incidències durant les 120 hores en què la plataforma ha estat activa, tant en la seva modalitat remota com presencial. Durant el període de vot remot, es van registrar tres reclamacions per part dels electors, mentre que en la votació presencial la gran majoria d’incidències van estar relacionades amb la no aparició de l’elector en el cens. Totes aquestes incidències han estat resoltes i en cap cas s’ha apel·lat la decisió a instàncies superiors.
 
La consellera ha explicat que amb la constitució dels nous plenaris s’obre una nova etapa per a les Cambres, per a la qual proposarà “una nova Llei de Cambres que n’abordi les funcions, el finançament i la composició”. Finalment, Chacón ha agraït la labor de totes les persones i institucions que han fet possible i han participat en el procés electoral, des dels membres de les juntes electorals fins als electors, passant pel Consell General de Cambres de Catalunya, les empreses Scytl i AGTIC, que han proporcionat la plataforma de vot electrònic i els serveis d’auditoria externa, les directives de les 13 cambres de Catalunya i les empreses que han presentat la seva candidatura en aquest procés.
 
 Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________
 
§   Twitter  | @empresacat | @coneixementcat

1  

Imatges

La consellera Chacón, acompanyada de la secretària general del departament d'Empresa i Coneixement, Marta Felip, i de Raül Rabionet, auditor de l'empresa AGTIC

La consellera Chacón, acompanyada de la secretària general del departament d'Empresa i Coneixement, Marta Felip, i de Raül Rabionet, auditor de l'empresa AGTIC 1405