DARP

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per al foment de l'ús d'assegurances agràries 2019

query_builder   30 maig 2019 13:45

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per al foment de l'ús d'assegurances agràries 2019

  • Aquesta convocatòria, que es realitzarà mitjançant dues disposicions, té un pressupost de 2,2 M€
  • Es donarà prioritat a les assegurances contractades en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix
DARP
Camp de pomes malmeses per una pedregada
El Departament d’Agricultura ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria anual d’ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2019, en compliment d’un dels objectius primordials, com és l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes.
 
Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el DARP, entre d’altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries, estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, ajuts que regula l’Ordre ara publicada.
 
Els ajuts que concedeix el DARP consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, on l’ajut és un import per animal segons la classe de bestiar i la zona de recollida.
 
Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2018, la convocatòria d’ajuts per a les assegurances agràries del Pla 2019 es realitzarà mitjançant dues disposicions: la primera, que és la publicada avui, amb un pressupost de 2.200.000 euros, recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins al dia 31 d’octubre de 2019, i durant el mes d’octubre d’enguany, es preveu publicar una segona convocatòria per les pòlisses del Pla 2019 que entrin en vigor amb posterioritat al 31 d’octubre de 2019.
 
En aquesta convocatòria es mantenen els criteris de les anteriors i es dona prioritat a les assegurances contractades en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix. Alhora, es fomenten les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà.
 
En les bases reguladores d’enguany es presenta una novetat important, i és que el DARP subvencionarà un percentatge sobre la subvenció que ENESA apliqui a totes les parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles de la pòlissa contractada d’acord amb el tipus de persona beneficiaria, prioritzant els Agricultors Professionals (AP), les Empreses Agràries Prioritàries (EAP) i els Joves Agricultors (JA), respecte de la resta de beneficiaris.
 
Els percentatges per grups i tipus de beneficiari es detalla en la taula següent:
 

GRUP
PRINCIPALS LÍNIES D’ASSEGURANÇA 
INCLOSES EN EL GRUP DE SUBVENCIÓ
AP_EAP_JOVES
RESTA BENEFICIARIS
I
Assegurances ramaderes i d’aqüicultura.
36,00
26,00
II
Mòdul P d’assegurances de fruiters i cirera, entre d’altres.
30,00
20,00
III
Mòdul P d’assegurances de cítrics, conreus herbacis extensius, conreus farratgers, conreus agroenergètics i explotacions forestals.
Resta de mòduls d’assegurances de fruiters i cirera, entre d’altres.
33,00
23,00
IV
Mòdul P d’assegurances de fruita seca.
Resta de mòduls d’assegurances de conreus farratgers.
43,00
33,00
V
Mòdul P d’assegurances de d’olivera, horta, flor, planta ornamental i vivers, conreus industrials, maduixot i fruits vermells, vinya.
Resta de mòduls d’assegurances de cítrics.
53,00
43,00
VI
Resta de mòduls d’assegurances de fruita seca, de conreus herbacis extensius, olivera i vinya.
63,00
53,00
VII
Resta de mòduls d’assegurances d’horta, flor, planta ornamental i vivers, conreus industrials, conreus agroenergètics, maduixot i fruits vermells.
Assegurança de compensació per pèrdua de pastures.
68,00
58,00
 
També es continua apostant pels sistemes d’emmagatzematge en fred per a la recollida d’animals morts a les explotacions, i, en aquest sentit, es manté l’ajut incrementat per a aquelles explotacions que instal·lin un nou contenidor refrigerat o congelador. Alhora, es manté la subvenció diferenciada per a les explotacions que disposin d’aquest sistema respecte de les que no en tenen, tot i no ser nou. L’objectiu d’aquesta mesura és incrementar el nombre d’explotacions amb aquestes instal·lacions, de manera que el fet de disposar de capacitat d’emmagatzematge i disminuir la freqüència de recollides permeti a les empreses gestores una major planificació i racionalització del servei de recollida, amb l’objectiu final d’aconseguir una disminució global de les primes.
Finalment, cal recordar que, pel que fa l’ajut per a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, la convocatòria vigent és la que es va publicar el 9 de novembre de 2018 i, que per tant, el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades abans del 30 de setembre de 2019 està obert des del 24 d’octubre de 2018.