DARP

El Departament d'Agricultura paga 1,2 M€ a 1.922 persones beneficiàries dels ajuts directes associats al sector ramader

L'import pagat respon al 10% del saldo pendent d'aquest ajut, corresponent a l'any 2018, que ha suposat un total de 13,3 M€ i 1.997 persones beneficiàries

query_builder   31 maig 2019 13:26

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura paga 1,2 M€ a 1.922 persones beneficiàries dels ajuts directes associats al sector ramader

L'import pagat respon al 10% del saldo pendent d'aquest ajut, corresponent a l'any 2018, que ha suposat un total de 13,3 M€ i 1.997 persones beneficiàries

DARP
Distribució comarcal de l'ajut
Aquest divendres, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació farà efectiu el saldo pendent dels ajuts directes associats al sector ramader de vaques alletants i de boví de llet, per un import total d’1.250.569 euros, a 1.922 persones beneficiàries.
 
Un cop el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha establert els imports unitaris definitius per hectàrea per a l’any 2018, es paga la resta dels imports pendents dels ajuts associats ramaders esmentats, cosa que suposa el 10% de l’import total d’aquests ajuts de l’any 2018.
 
L’import total pagat d’aquests ajuts associats ramaders corresponents a l’any 2018 suposa 13.361.648 euros a un total de 1.997 persones beneficiàries.
 
Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de la PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.
 
Dades dels imports d’aquest pagament, nombre de persones beneficiàries, import unitari* i import global del pagament d’aquests ajuts:
 
 
Imports pagament 31/5/2019
Beneficiaris
Import unitari
definitiu 2018 (€/cap de bestiar)
Import total pagat 2018
Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants
628.985  
1.464
91,388308
6.395.899
Ajut associat per a les explotacions de boví de llet
607.156
456
(*)
6.832.470
Ajut associat per als ramaders de boví de llet amb drets especials l’any 2014
14.428 
2
173,186095
133.279
TOTAL
1.250.569
1.922
 
13.361.648
(*) vegeu el document Imports per hectàrea o per cap de bestiar de cada un dels ajuts

 
Gràfic i mapes

Distribució territorial d’aquest pagament d’ajuts associats ramaders 2018 (31.5.2019)
 
 
Distribució comarcal d’aquest pagament d’ajuts associats ramaders 2018 (31.5.2019)