Fotografia de l'interior d'un mercat

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES

El Govern preveu que el PIB català creixi un 2,2 % el 2019

query_builder   7 juny 2019 10:45

event_note Nota de premsa

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES

El Govern preveu que el PIB català creixi un 2,2 % el 2019

  • El creixement de l’economia superarà en quatre dècimes el del conjunt d’economies avançades i en nou dècimes el de la mitjana de la zona euro
  • La previsió per al 2020 se situa en l’1,9 %, un ritme d’avanç més moderat però també més proper al potencial de creixement a llarg termini
  • La taxa d’atur continuarà reduint-se i s’estima que baixarà fins al 10,2 % el 2019 i 9,5 % el 2020
Fotografia de l'interior d'un mercat
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha publicat avui l’escenari macroeconòmic de Catalunya per al bienni 2019-2020, amb unes previsions de creixement del PIB del 2,2 % l’any 2019 i de l’1,9 % l’any 2020. Aquest escenari macroeconòmic suggereix un dinamisme similar al de la mitjana de l’Estat espanyol els propers dos anys, però superior al del conjunt d’economies avançades (amb un creixement de l’1,8 % el 2019 segons el FMI) i la zona euro (amb un creixement de l’1,2 % el 2019 segons la Comissió Europea). En preus corrents, el PIB català assolirà un volum total de 251.259 M€, gairebé 9.000 M€ més que el 2018.
 
 
Les previsions actuals pronostiquen una estabilització del creixement de l’economia catalana al voltant del 2 %, en línia amb una fase més madura del cicle econòmic, en què l’avanç de l’economia catalana va convergint cap al seu valor potencial o de llarg termini.
 
En sintonia amb l’anàlisi dels principals organismes internacionals, aquest escenari macroeconòmic està sotmès a riscos externs orientats principalment a la baixa. La feblesa del creixement econòmic a la zona euro, l’escalada del proteccionisme comercial i les incerteses al voltant del desenllaç del Brexit són elements que han donat una treva els primers mesos del 2019, però que poden comprometre en qualsevol moment la solidesa de l’actual fase expansiva.
 
L’any 2019 i el 2020 la demanda interna seguirà impulsant l’economia catalana. Es modera el creixement del consum de les llars (1,9 % i 1,6 % el 2019 i 2020, respectivament), el del consum de les administracions públiques (1,8 % i 1,7 %) i el de la formació bruta de capital (3,0 % i 2,9 %). L’aportació prevista de la demanda externa segueix positiva el 2019 i 2020, amb un valor més moderat (de 0,3 punts els dos anys). Les projeccions reflecteixen un creixement més contingut de les exportacions a l’estranger que el de les importacions (les exportacions creixeran un 2,8 % el 2019 i un 3,5 % el 2020). Aquestes xifres representen una certa acceleració en comparació amb la feblesa mostrada per les exportacions de béns i serveis el 2018.
 
La taxa d’atur seguirà evolucionant a la baixa
 
Després de tres anys de forta creació de llocs de treball -al voltant de 100.000 llocs de treball equivalents a temps complet cada any- amb taxes superiors al 3 %, es preveuen taxes de creixement més moderades, de l’1,8 % l’any 2019 i de l’1,1 % l’any 2020. Aquesta dinàmica de l’ocupació, en conjunció amb un creixement de la població activa al voltant del 0,7 %, propicia un descens continuat de la taxa d’atur, fins al 10,2 % el 2019 i el 9,5 % el 2020.
 
El document de previsions macroeconòmiques es pot consultar en aquest enllaç:
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 30