EMC

EMPRENEDORIA

La taxa d'activitat emprenedora continua creixent a Catalunya i se situa en el 8,13%

query_builder   11 juny 2019 15:01

event_note Nota de premsa

EMPRENEDORIA

La taxa d'activitat emprenedora continua creixent a Catalunya i se situa en el 8,13%

EMC
  • L’activitat Emprenedora Total (TEA) de la demarcació de Barcelona se situa al 8,63%, la més alta dels darrers 12 anys. Aquest valor ha estat superior al de la TEA catalana (8,13%) espanyola (6,39%), europea (8,00%) i a la resta de demarcacions de Catalunya (Lleida, 8,00%, Girona 6,58%, Tarragona 6,20%)
 
  • La diferència en l’índex TEA entre homes (8,6%) i dones (7,7%) es redueix novament nou dècimes, consolidant el creixement de la TEA femenina dels darrers anys (l’any 2013 es situava al 4,8%)
 
  • L’ecosistema emprenedor de Barcelona s’està consolidant com un dels millors hubs tecnològics a escala europea, possibilitant la creació de startups, l’atracció de talent i de centres tecnològics i d’innovació de grans multinacional
 
La taxa d’activitat emprenedora a Catalunya continua creixent i se situa al 8,13%, 1,74 punts per sobre de la taxa espanyola (6,39%) i 0,13 punts per sobre de l’europea (8,00%). A la demarcació de Barcelona aquesta xifra s’enfila fins al 8,63%, la TEA més alta dels darrers 12 anys. Aquesta és la principal conclusió del darrer informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-Catalunya 2018-2019, informe promogut pel Catalunya Emprèn del Departament d’Empresa i Coneixement i la Diputació de Barcelona i elaborat conjuntament per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), sota la direcció de Carlos Guallarte i en el marc de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa. El GEM és un projecte internacional en què participen 49 països de tot el món.
 
Durant la seva intervenció, el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, ha destacat que “la taxa d’activitat emprenedora a Catalunya continua creixent i demostra el bon estat de l’emprenedoria a Catalunya”. El secretari també ha explicat que “l’informe confirma la consolidació de l’ecosistema emprenedor de Catalunya que es manté com un pols d’atracció de talent, d’start-ups, de centres tecnològics i d’infraestructures”.
 
Per la seva banda, la diputada de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Sònia Recansens, ha assegurat que la demarcació de Barcelona encapçala la TEA a Catalunya i  per tant, «és un bon indicador de la recuperació econòmica i de les bones perspectives per emprendre». Recasens ha volgut destacar també que la TEA femenina «continua creixent de forma molt significativa, situant-se a Catalunya al 7,7% i a la demarcació de Barcelona al 7,9. Ara podem dir que per cada emprenedor home, tenim 0,9 dones emprenedores. Un camí per la igualtat».
 
Creixement sostingut de l’emprenedoria
 
L’índex TEA revela que a l’any 2018, el 8,13% de la població adulta catalana ha estat involucrada en activitats emprenedores en fase inicial. Per tant, suposa un increment de 0,1 punts respecte l’any 2017, un augment remarcable en un context europeu de lleuger descens (-0,26 pp) i que es fruit de l’augment dels emprenedors naixents (+0,95 pp) i de la disminució dels nous (-0,85 pp). Les iniciatives empresarials consolidades (de més de 3 anys i mig) representen a Catalunya el 6,59%, un valor superior a l’espanyol (6,05%).
 
Pel que fa a  les comarques barcelonines, l’índex TEA s’enfila al 8,63%, la més alta dels darrers dotze anys. No és fins l’any 2006 que trobem un valor superior (8,91%). Ja l’any 2017 va tenir un augment considerable (+1,45 pp) que s’ha consolidat al 2018 (+0,18 pp). La TEA a la resta de demarcacions catalanes és la següent: Lleida, 8%, Girona, 6,58% i Tarragona, 6,20%.  
 
Analitzant la motivació de qui emprèn, les persones que ho fan perquè veuen una oportunitat es consolida i es situa en el 4,3%. Tot i que representa un lleuger descens vers les dades de l’any 2017 de 0,3 pp, continua sent 1,5 punts superior a la dada d’Espanya (2,8%) i supera ja els nivells dels països europeus d’alts ingressos (3,9%). Per tant, és una xifra que redunda en una millora de la qualitat de l’emprenedoria. Pel que fa a la motivació per necessitat –qui emprèn ho fa perquè no troba feina per compte d’altri- disminueix sis dècimes respecte l’any anterior i se situa en el 1,4%, valor clarament inferior a Espanya (1,7%) i al dels països europeus d’alts ingressos (1,7%).
 
A Catalunya emprendre es considera una bona opció professional per més de la meitat de la població adulta (58%), xifra cinc punts superiors a la mitjana de l’Estat espanyol (53%) i força similar als països de la Unió Europea d’alts ingressos (59%). No obstant això, només un 47% dels catalans considera que genera un bon estatus social i econòmic, inferior a la mitjana espanyola (50%) i sobretot bastant inferior a la dels països de la UE d’alts ingressos (69%).
 
Pel que fa a la detecció d’oportunitats de negoci, el percentatge de catalans que veuen oportunitats baixa a 32%, una disminució de 5 punts percentuals respecte al darrer any i que frena la progressió dels darrers anys i s’aproxima a la dada espanyola del 29%. Aquesta xifra queda llunyana del 45,8% dels països d’alts ingressos de la UE. Tot i això, la intenció d’emprendre a Catalunya augmenta arribant a 7,5% del total de població adulta, xifra que suposa un increment de 0,8 punts. En aquest àmbit, Catalunya també passa per davant de la mitjana de l’Estat que es posiciona a 6,8%. Els països de la UE  i, sobretot, al total de països amb alts ingressos, aquesta intenció potencial arriba a un nivell encara més alt, 13,9% i 20,4% respectivament.
 
El perfil de les persones emprenedores
 
Si desglossem per edats, les persones emprenedores en fase potencial tenen una mitjana de 38 anys. Per altra banda els que es troben en fase inicial tenen una mitjana de 41 anys mentre que els que ja es troben en una fase consolidada, tenen una mitjana d’edat de 49 anys.
 
A Catalunya, l’índex TEA d’emprenedors joves de 18 a 34 anys, i d’adults de 35 a 64 anys, assoleixen valors similars (8% i 8,2% respectivament). Aquests valors són superiors als de l’Estat espanyol que estan per sota del 6% però notablement inferiors a la mitjana europea que es troba a l’11,8%.
Per gènere, la diferència en l’índex TEA entre homes i dones es redueix 1,8 punts percentuals en aquest darrer any i es troben a tan sols nou dècimes de distància. La TEA masculina és de 8,6% mentre que la femenina és de 7,7%. Cal remarcar que la TEA femenina es troba a tan sols tres dècimes per sota de la TEA femenina dels països d’alts ingressos (8,00%) i ha realitzat un gran avenç des de l’any 2013 quan es situava al 4’8%.
 
Un entorn  per emprendre a l’alça
 
Segons aquest darrer informe GEM, els emprenedors catalans asseguren que es disposa d’una bona infraestructura, tant física i de serveis com comercial i professional. La valoració global de les condicions de l’entorn per emprendre a Catalunya (56,7 punts) ha millorat respecte al 2017 (53,3 punts), situant-se per sobre de la valoració europea (55,7). En aquest sentit, també cal destacar que es valora molt positivament els programes de suport a l’emprenedoria promoguts per les institucions públiques (68%).
 

Per acabar, l’ecosistema emprenedor de la capital catalana s’està consolidant com un dels millors hubs tecnològics a escala europea. Aquest fet, possibilita la creació de startups i potencia l’atracció de talent i de centres tecnològics i d’innovació de grans multinacionals a Barcelona. Els factors principals que fan atractiva Barcelona a ulls estrangers són la disponibilitat de talent a baix cost  (enginyers de molta qualitat a un cost baix i amb una rotació menor que en altres ecosistemes), qualitat de vida pel que fa al clima i la geografia catalana i una xarxa de comunicació que connecta amb les principals capitals europees. 

 

 

Informe GEM: bit.ly/InformeGEM1819
Resum executiu informe GEM: bit.ly/ResumInformeGEM1819