Govern

Comptabilitat trimestral. 1r trimestre del 2019

L'economia catalana creix un 2,1% interanual el primer trimestre del 2019

La variació intertrimestral del PIB és del 0,6%

query_builder   13 juny 2019 10:35

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. 1r trimestre del 2019

L'economia catalana creix un 2,1% interanual el primer trimestre del 2019

La variació intertrimestral del PIB és del 0,6%

Gràfic pibt20191
El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 2,1% el primer trimestre del 2019, tres dècimes superior a la taxa del trimestre precedent (1,8%), segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’economia catalana creix gràcies a la demanda interna (2,1%), malgrat la desacceleració de les exportacions, que arriben a una taxa negativa aquest trimestre (-1,1%).
 
L’evolució de l’economia catalana el primer trimestre de l’any situa el creixement del PIB català tres dècimes per sota de la mitjana espanyola (2,4% avanç trimestral), si bé es manté sis dècimes per sobre del de la UE-28 (1,5%). La taxa de variació intertrimestral del PIB de Catalunya (0,6%) mostra un repunt de dues dècimes respecte al trimestre anterior i se situa equidistant entre el creixement espanyol (0,7%) i el de la UE‑28 (0,5%).
 
Des de l’òptica de la demanda, el creixement es fonamenta en la demanda interna (2,1%), encara que és tres dècimes inferior al del trimestre anterior (2,4%). L’evolució seguida mostra tendències molt diferenciades entre els seus components. D’una banda es destaca la desacceleració del consum de les llars (1,1%) i el repunt del consum de les administracions públiques (2,8%) en el primer trimestre de l’any. La formació bruta de capital modera sis dècimes el seu creixement respecte al trimestre anterior, però es manté com el component de la demanda interna més dinàmic (4,1%). Aquest comportament de la inversió s’explica per l’evolució favorable dels béns d’equipament (4,5%) i la inversió en construcció (3,8%).
 
Pel que fa al sector exterior, la tendència més destacable és la caiguda a taxes negatives de les exportacions totals amb l’estranger (‑1,1%) per primera vegada des de l’any 2011. Aquests resultats són conseqüència del deteriorament del comerç internacional, que ha condicionat l’evolució de les exportacions de béns i serveis (-1,9%), i de l’augment del consum dels estrangers en el territori (3,3%). El canvi en el clima comercial amb l’estranger s’ha manifestat també en la davallada de les importacions (-0,3%), que s’explica sobretot per la reducció de les importacions de béns i serveis (-0,6%). El consum dels residents a l’estranger continua mostrant senyals de dinamisme i, tot i moderar el ritme d’avanç respecte del trimestre anterior, assoleix un creixement interanual del 5,3%.
 
L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta permet apreciar el manteniment d’una notable activitat del sector de la construcció, que registra una taxa de creixement interanual elevada del 5,3%. Per la seva banda, els serveis continuen mostrant un bon comportament, amb un increment del 3,0% respecte del mateix període de l’any anterior, impulsats sobretot per les activitats immobiliàries, professionals i altres (3,6%) i l’Administració publica, educació, sanitat i serveis socials (3,2%). L’evolució més moderada prové de les activitats comercials, de transport i hostaleria amb un 2,0%.
 
Altrament, la indústria assoleix unes taxes de creixement interanual negatives (-0,8%), per segon trimestre consecutiu. Malgrat tot, aquestes dades representen una millora relativa respecte al trimestre anterior (-2,4%). Els indicadors de producció industrial mostren entre les branques més dinàmiques d’aquest trimestre la fabricació de begudes (24,2%), la distribució d’aigua (12,6%) o la fabricació d’altres materials de transport (11,8%). En canvi, les arts gràfiques (-17,4%), així com la indústria tèxtil (-10,4%) han contribuït a alentir l’evolució de la indústria en el mateix període. Finalment, el sector agrari recupera taxes de creixement positives (0,5%) després dels darrers dos trimestres amb taxes negatives.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 123