El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de residus

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de residus

query_builder   25 juny 2019 14:42

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de residus


 
·       La futura llei de prevenció i gestió de residus i d’ús eficient dels recursos ha de permetre alinear les polítiques que Catalunya haurà d’emprendre en els propers anys amb les establertes per la Unió Europea
 
·       També donarà compliment a la normativa en matèria de canvi climàtic
 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya. La tramitació d’un projecte de llei requereix l’acord previ del Govern sobre l’oportunitat de la iniciativa i s’inicia a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest acord previ del Govern conté la memòria preliminar, i estableix un procés de consulta pública prèvia mitjançant el portal de la Generalitat (https://participa.gencat.cat), que permetrà recollir i orientar el nou text legal a partir de les aportacions realitzades pels agents i parts interessades.
 
La futura llei de prevenció i gestió de residus i d’ús eficient dels recursos ha de permetre alinear les polítiques que Catalunya haurà d’emprendre en els propers anys amb les establertes per la Unió Europea i donar compliment a la normativa en matèria de canvi climàtic.
 
Al mateix temps, la nova legislació ha de suposar una revisió de les estratègies de prevenció, recollida i tractament de tots els residus, així com els aspectes competencials i de responsabilitat en matèria de residus i de recursos per tal d’integrar i coordinar aspectes d’aquests àmbits. A més, la futura llei ha de servir per reforçar els instruments associats a la gestió de residus, com la fiscalitat i els mecanismes de responsabilitat ampliada del productor, i habilitar-ne de nous. I, també, per ampliar les mesures d’optimització administrativa i de transparència en la gestió.
 
El context sectorial i econòmic en què va ser promulgada l’any 1993 la Llei reguladora dels residus ha variat substancialment. Al llarg dels darrers 25 anys, la Llei de residus s’ha anat adaptant a l’evolució de la situació i als canvis en el context normatiu europeu i estatal. Més enllà de les evidents diferències en el marc socioeconòmic general, el subsector de la gestió de residus ha experimentat una evolució molt rellevant, amb un desenvolupament, tecnificació i diversificació creixents des de 1993.