Miniatura

El Departament d'Agricultura ha abonat 265 M€ a 32.088 persones beneficiàries dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna

query_builder   28 juny 2019 12:51

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura ha abonat 265 M€ a 32.088 persones beneficiàries dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna

FOTO WEB
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya efectua, aquest divendres, un pagament de 834.000 euros dels ajuts directes dissociats, i finalitza així els pagaments dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’any 2018.
 
L’import total d’aquests ajuts ha representat 265.146.199 euros per a 32.088 beneficiaris.
 
Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient (altrament dit pagament verd), el complement de joves, i l’ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles i els ajuts associats ramaders.
 
L’import i beneficiaris de cada una de les línies d’ajut són els que consten en el següent quadre:
 
Línies d’ajut
Import (€)
Beneficiaris
Ajuts dissociats
236.258.662
 
Pagament bàsic
148.567.696
32.072
Pagament complementari pels joves agricultors/res
4.517.279
1.527
Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient
76.428.641
32.088
Pagament règim petits agricultors
6.745.046
9.852
Ajuts associats agrícoles
4.959.734
 
Cultiu de l'arròs
2.442.999
1.502
Tomàquet per a indústria
7.904
5
Cultius proteics (oleaginoses)
492.836
1.575
Cultius proteics (proteaginoses/lleguminoses)
1.168.757
3.902
Fruits de closca i les garrofes
832.964
5.848
Llegums de qualitat
14.274
32
Ajuts associats ramaders
23.927.803
 
Explotacions de boví de llet
6.832.471
492
Explotacions de boví d'engreix (nascut fora explotació)
6.069.025
1.929
Explotacions de boví d'engreix (nascut pròpia explotació)
571.411
621
Explotacions de cabrum
186.824
285
Explotacions d'oví
3.036.475
653
Explotacions que mantenen vaques alletants
6.395.899
1.513
Ramaders de boví de llet amb drets especials al 2014
133.278
2
Ramaders de boví d'engreix amb drets especials al 2014
171.953
17
Ramaders d'oví i cabrum amb drets especials al 2014
530.467
42
Total general
265.146.199
 
Com hom pot observar, els ajuts dissociats, amb un import de 236.258.662 euros, representen el 89% de l’import del total dels ajuts directes de la PAC, que han anat destinats a 32.088 agricultors de Catalunya.
 
Tot i que el pagament dels ajuts dissociats, atenent les normes de la Comissió Europea (CE), es podia fer en tres fases, amb una primera bestreta del 50%, un pagament del saldo fins el 95%, i un darrer pagament de la resta del saldo, Catalunya va optar per fer un únic pagament del 95% del saldo, previ acord amb els representants agraris. D’aquesta manera, a principis de desembre els agricultors catalans ja havien cobrat el 93% del totals dels ajuts directes de la PAC 2018.
 
Un cop més, l’esforç del Departament d’Agricultura i de les entitats col·laboradores en la tramitació i els controls reglamentats necessaris per a fer els pagaments, i l’ús intensiu i eficaç de les tecnologies digitals, ha donat com a resultat que Catalunya ha estat una de les primeres Comunitats Autònomes a pagar als agricultors els ajuts directes de 2018.
 
Els ajuts directes formen part del primer pilar de la PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i destinats a atendre sectors agraris específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.
Visualització web
Eina de visualització de les dades
*Visualització de les dades de pagament d’ajuts directes 2018 en el portal Dades Obertes:
 
 
Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució territorial:
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat