Govern

El Govern publica la Guia i el Manual BIM per aplicar aquesta metodologia en les licitacions de determinats contractes d'obra civil i d'edificació

query_builder   5 juliol 2019 17:05

event_note Nota de premsa

El Govern publica la Guia i el Manual BIM per aplicar aquesta metodologia en les licitacions de determinats contractes d'obra civil i d'edificació

  • Recentment, ha entrat en vigor l’obligatorietat d’aplicar el Building Information Modelling (BIM) en les licitacions de contractes d’actuacions promogudes per la Generalitat amb un valor estimat a partir de 5,5 MEUR
  • És un sistema pioner de treball virtual en 3D que recull la informació de tots els agents involucrats en una obra durant el seu cicle de vida: disseny, execució, gestió i manteniment
  • La Generalitat publica la Guia i el Manual BIM per a facilitar el desplegament del nou model
El Govern ha incorporat la metodologia Building Information Modelling (BIM) en determinats contractes d’obra civil i  d’edificació promoguts per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. El BIM és un sistema de treball virtual en 3D on col·laboren de forma contínua els diferents agents que participen en el cicle de vida de les obres i es pot emmarcar en l’Estratègia Europa 2020, per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador que garanteixi alhora un ús més eficient dels recursos públics.
 
La Comissió Interdepartamental BIM va aprovar el juny passat la Guia BIM i el Manual BIM de la Generalitat; el primer document defineix el marc que contextualitza els objectius a assolir amb la nova metodologia i el segon concreta els processos i activitats que cal realitzar utilitzant models BIM. Aquests documents estan publicats a territori.gencat.cat/bim per a la seva consulta.
 
Així, ha entrat en vigor l’obligatorietat d’aplicar la metodologia BIM a tots els contractes que es publiquin a la plataforma de contractació tant pel que fa a l’obra civil com d’edificació i  a obres de nova construcció com de rehabilitació, promoguts per la Generalitat que tinguin un valor estimat o superior a l’establert pels contractes subjectes a regulació harmonitzada. Es tracta d’aquells contractes amb un valor estimat (en general, pressupost de licitació sense IVA) a partir de 5,5 MEUR. Per als contractes d’un valor inferior, el model BIM serà un criteri a valorar en els plecs.
 
D’altra banda, l’òrgan de contractació podrà considerar el BIM un requisit en els contractes d’actuacions que tinguin un import de licitació inferior als 5,5 MEUR però que, per la seva singularitat, utilitzar aquest model pot comportar majors rendiments.
 
Canvi radical en l’obra pública
 
La metodologia BIM, que s’ha desenvolupat en els darreres anys en diversos països, significa un canvi radical en el desenvolupament d’obra pública. Consisteix en l’elaboració d’un model col·laboratiu i virtual en 3D de l’obra, en què s’integra tota la informació gràfica, econòmica i temporal, entre altres tipus, sobre el qual treballen tots els agents involucrats durant tot el seu cicle de vida: disseny, elaboració de projectes, execució i direcció d’obra, gestió i manteniment. D’aquesta manera, el model està en constant evolució i recull totes les dades actualitzades que han de permetre operar durant les diferents fases de l’actuació.
 
Finalment, cal remarcar que l’ús d’aquesta metodologia no pot suposar discriminació per als licitadors, ha de ser compatible amb productes informàtics d’ús general, ha d’utilitzar el format obert IFC (Industry Foundation Classes) o similar i no pot suposar una restricció d’accés, especialment pel que fa a la petita i mitjana empresa.
 
El Govern de Catalunya va crear el maig de 2016 la Comissió Interdepartamental per a la implantació de la metodologia BIM en l’obra promoguda per la Generalitat. El desplegament d’aquest sistema serà progressiu, motiu pel qual de moment és obligatori només en determinats contractes identificats com a prioritaris. El març passat ja va entrar en vigor l’obligatorietat d’incloure aquest model en els contractes de serveis per a la redacció de projectes.
 
 
5 de juliol de 2019