Consultoria Cultura

Més de 40 empreses es beneficien de les diferents línies de la "Consultoria Cultura" de l'ICEC

query_builder   25 juliol 2019 10:51

event_note Nota de premsa

Més de 40 empreses es beneficien de les diferents línies de la "Consultoria Cultura" de l'ICEC

  • L’elaboració d’un pla estratègic, el desenvolupament d’accions dirigides al públic i la digitalització són els temes més sol·licitats en les diferents línies de Consultoria Cultura 2019
Consultoria Cultura
“Consultoria Cultura”, la línia de subvencions gestionada pel Servei de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) que permet a les empreses culturals catalanes accedir amb més facilitat a processos d’assessorament i consultoria per millorar-ne la competitivitat i fomentar innovacions en la gestió i els processos organitzatius, ha acollit aquest 2019 un total de 43 empreses i entitats catalanes. En concret, dels beneficiaris de la subvenció, 23 són empreses i 20 són entitats, dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, el musical, l’audiovisual i la cultura digital.
 
L’ajut total destinat a aquestes consultories és de 111.370 euros, xifra que representa prop de la meitat del pressupost total dels processos d’assessorament, calculat en 236.396 euros.  Les 43 empreses participants en les consultories han escollit 33 consultors per a analitzar els seus projectes o processos de gestió. Les arts escèniques (11) i la gestió cultural (10) són els àmbits que més consultories generen, seguits de l’audiovisual i el llibre (6), la música (5), la cultura digital (3) i les arts visuals (2). Pel que fa a l’objecte de les diferents sol·licituds rebudes, predominen les relacionades amb l’elaboració d’un pla estratègic, la digitalització i les accions de desenvolupament de públics. Una de les grans novetats de les convocatòries de consultories de l’ICEC d’enguany són les dues línies de subvenció destinades al disseny i la implementació de plans de desenvolupaments de públics per a les empreses culturals.
 
Dues modalitats de “Consultoria Cultura”
Les empreses sol·licitants d’una subvenció de “Consultoria Cultura” poden optar entre dues modalitats diferents de subvenció. D’una banda, Consultoria Preferent, que té per objecte la internacionalització, la digitalització (tant de les estructures de l’empresa com de les productores i serveis que ofereixen) i la implantació de nous plans estratègics o la redefinició dels seus models de negoci. D’altra banda, Consultoria Específica, que permet entrar més en detall en pautes d’actuació que contribueixin a la millora de l’organització o a l’adopció d’innovacions en els processos de gestió que permetin el desenvolupament i la competitivitat de l’empresa o entitat.
 
Per a la Consultoria Preferent, l’import de l’assessorament se situa entre 2.500 i 3.500 euros, dels quals l’empresa sol·licitant pot rebre, com a màxim, una subvenció per al 70% del cost; en el cas de la Consultoria Específica, l’import de la subvenció pot assolir, com a màxim, el 60 % del cost de l’assessorament, amb un límit de 3.500 euros en funció d’una forquilla de puntuació.  Les empreses poden, en qualsevol dels dos casos, escollir el consultor amb el qual volen desenvolupar l’assessorament. 
 
Per  tipologia de consultoria aquest 2019:
 
-          Un 68,1% dels beneficiaris participen en la modalitat específica, amb un import total concedit de 75.843 euros. Són les consultories sobre temes diversos com desenvolupament de nous productes, estratègies de creixement, estudis, mesures concretes relatives a un procés empresarial o producte.
-          La resta de consultories concedides (el 31,9%) s’acullen a la modalitat preferent, que es subdivideix en estratègica, digital i la d’internacionalització. Amb un total concedit de 35.527 euros, en aquests casos els consultors treballen temàtiques com la redefinició del model de negoci de les empreses, així com projectes específics de digitalització o d’exportació i/o expansió internacional de productes, béns i serveis.
 
En aquesta nova convocatòria de Consultoria Cultura s’observa un creixement de les demandes de consultories relacionades amb el desenvolupament de públics, que representen un 19,30% del total, amb 9 projectes i 21.500 euros concedits,  i també de temes lligats a la sostenibilitat ambiental, amb el 6,28% del total, 3 projectes i 7.000 euros concedits. 
 
Prop de 600 empreses beneficiàries des del 2006
En total, des del 2006 –quan es va crear "Consultoria Cultura"– un total de 568 empreses i entitats del sector cultural han rebut subvencions dins aquest programa personalitzat d’assessorament empresarial. Per sectors, el 23% pertanyen al sector editorial, un altre 21% a les arts escèniques i un 20% addicional al sector musical. Una proporció menor ha beneficiat empreses de l’àmbit de la gestió cultural (14%), del sector audiovisual (11%), les arts visuals, i la cultura digital (entre els quals sumen l’11% restant de l’import subvencionat total en aquesta anys).
 
L’import total atorgat en el període 2006–2018 ha estat de 1.046.785 euros, dels quals 234.693 euros es van destinar al sector editorial –se n’han beneficiat 128 projectes–, seguit de prop pel sector musical, amb un import de 225.386 euros i 113 projectes i les arts escèniques, amb un total de 212.498 euros concedits i 118 projectes.