Fotografia del vicepresident Aragonès durant la seva intervenció al Parlament (1)

Aragonès: "El Govern dona resposta a les necessitats i les urgències del país, malgrat les dificultats i la situació de pròrroga"

query_builder   25 juliol 2019 14:14

event_note Nota de premsa

Aragonès: "El Govern dona resposta a les necessitats i les urgències del país, malgrat les dificultats i la situació de pròrroga"

  • El Parlament convalida el Decret llei de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal
  • El text preveu beneficis fiscals per a famílies en situació de pobresa energètica, modificacions tributàries que comportaran un augment de la recaptació de 88,2 M anuals, 82 dels quals corresponen a l’increment d’AJD, i  mesures de lluita contra el frau fiscal
Fotografia del vicepresident Aragonès durant la seva intervenció al Parlament
El Parlament de Catalunya ha donat llum verda al Decret llei de mesures tributàries urgents i de lluita contra el frau fiscal que va aprovar el Govern el passat 9 de juliol i que està en vigor des de la seva publicació al DOGC.  Durant la presentació del Decret llei davant la Cambra catalana, el vicepresident ha assegurat que, amb l’aprovació d’aquesta norma, “el Govern dona resposta a les necessitats i les urgències del país, especialment les de caràcter social, malgrat les dificultats i la situació de pròrroga”
 
En aquest sentit, Aragonès ha tornat a insistir en què el Govern català presentarà el Projecte de pressupostos per a l’any 2020 la propera tardor i s’ha mostrat disposat a “arribar a acords amb els grups parlamentaris” per aprovar-lo. “Mentrestant, cal fer aquestes mesures que no es poden ni posposar ni prorrogar perquè afecten sensiblement el benestar del conjunt de la població”, ha afegit. “Som conscients que per atendre les necessitats dels ciutadans, les famílies, les empreses i els treballadors, cal posar a disposició de les administracions públiques tots els recursos tributaris que la societat genera. Mentrestant hem de fer tots els possibles per fer de Catalunya una societat més justa i cohesionada amb les poques eines de les que disposem”, ha reblat.
 
El nou text legislatiu introdueix tota una sèrie de modificacions en alguns dels tributs propis i cedits, que suposaran un increment estimat en la recaptació de 88,2 milions d’euros anuals, que seran 34 milions aquest 2019, tenint en compte que el Decret ha entrat en vigor el mes de juliol. Segons ha explicat Aragonès, en no disposar de suficient crèdit pressupostari a causa de la situació de pròrroga, és “absolutament indispensable” disposar de nous ingressos per fer front a la despesa derivada del tram que correspon al setembre del 2019 de la Renda Garantia de Ciutadania, “la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d’una vida digna a les persones i les famílies que es troben en situació de pobresa”, ha afirmat.
 
Segons ha explicat el vicepresident, el Decret incorpora mesures de redistribució fiscal per atendre compromisos socials ineludibles i fer front a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat, mesures d’equilibri territorial, iniciatives que corregeixen externalitats ambientals i socials i de lluita contra el frau fiscal, principalment en matèria de joc.
 
 
Beneficis fiscals
 
El Decret llei convalidat avui pel Parlament preveu bonificacions fiscals en dues figures tributàries; el cànon de l’aigua i el cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials. En el primer cas, s’aplica una exempció en l’anomenada “tarifa social” aplicable als usos domèstics de l’aigua amb l’objectiu d’ajudar les famílies que es troben en situació de pobresa energètica o de vulnerabilitat. Així, per a aquests col·lectius s’estableix una tarifa social de 0 euros per metre cúbic en el primer tram del cànon (consum de fins a 9 m3/mes), i en el cas que superessin aquest consum, s’aplicaria un coeficient del 0,5 a partir del segon tram. S’estima que aquesta mesura pugui beneficiar prop de 40.000 famílies catalanes.
 
També s’introdueix un coeficient reductor del 0,10 sobre del tipus de gravamen general aplicable al consum industrial de l’aigua per a aquelles empreses que mantinguin l’activitat industrial o creïn nous llocs de treball en municipis afectats per tancaments d’indústries. D’aquesta manera, els subjectes passius que se’n puguin beneficiar veuran bonificada la seva quota tributària en un 90%.  D’acord amb el text del Decret, aquesta mesura s’aplicarà, de moment, al municipi de Flix, perquè actualment és l’únic que disposa d’un projecte de reindustrialització de la zona. La voluntat del Govern és fer extensiva aquesta bonificació a altres municipis per als quals s’aprovin plans de reindustrialització.
 
Pel que fa al cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials, s’introdueix una bonificació en la quota del 40% a les empreses del municipi de Flix. La voluntat del Govern és afavorir la recuperació d’aquest territori i donar compliment a l’Acord del Consell de Ministres de l’1 de desembre del 2017 que va considerar d’interès general els projectes de transformació sectorial i de reindustrialització de la zona. “De la mateixa manera que hem de fer front a les desigualtats socials, hem de garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom, visqui on visqui, i fer front a les desigualtats territorials que pateix Catalunya”, ha posat de manifest el vicepresident. 
 
Obtenció d’ingressos
S’inclouen com a subjectes passius de l’Impost sobre els habitatges buits els fons de titulització, com a titulars de grans paquets d’habitatges buits que han adquirit procedents d’execucions hipotecàries i que amb la regulació actual no estaven subjectes al pagament per no tenir personalitat jurídica. Així, “els fons voltor també seran subjectes passius de l’impost”, ha fet notar Aragonès. El canvi corregeix aquesta deficiència original de la llei i evita pèrdues de recaptació no volgudes en el moment de creació del tribut. El vicepresident ha recordat que aquest impost penalitza l’incompliment de la funció social d’habitatges que estan permanentment desocupats i que té com a objectiu que surtin al mercat. En aquest punt, Aragonès ha qualificat aquest paquet de mesures de “redistribució fiscal”. “Incrementem la càrrega fiscal de les entitats financeres i reduïm el cànon de l’aigua per a les famílies en situació de pobresa energètica”, ha conclòs.
 
El Decret també preveu l’increment dels tipus impositius de tres impostos. L’Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial que passa de 2,5 a 3,5 euros per quilogram d’òxid de nitrogen emès. L’Impost que grava les apostes que situa en un tipus únic del 15% el tipus que actualment és del 10%, en el cas de les esportives, i del 13% per a les generals. Aquesta modificació només afecta les apostes presencials, que són les úniques sobre les quals les comunitats autònomes tenen capacitat normativa. El joc on line és competència de l’Estat.
 
Finalment, quant a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats el Decret llei eleva el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%. El 10 de novembre del 2018, va entrar en vigor el Reial decret-llei 17/2018, que establia que el subjecte passiu d’aquest impost són les entitats financeres que concedeixen els préstecs i a favor de les quals es constitueixen les hipoteques. L’impacte d’aquest increment és de 81,9 milions d’euros anuals.
 
Lluita contra el frau fiscal

En el marc del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, el Decret llei preveu tres noves mesures en l’àmbit de la tributació i regulació de l’activitat del joc:
 
  • L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA) no podrà subministrar cartrons de bingo nous als establiments de joc que tinguin pendent el pagament de l’impost sobre el joc.
  • Es considerarà infracció “molt greu” la realització d’activitats de joc, sense haver satisfet l’impost sobre el joc, que grava la celebració de l’esmentada activitat.
  • L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) podrà utilitzar les fiances que ara ja dipositen els operadors del joc per atendre el pagament de premis i sancions, també per executar els deutes derivats de la tributació.
El Decret llei, convalidat avui pel Parlament de Catalunya, conté vuit articles, una disposició transitòria i tres disposicions finals i ja està en vigor des de la seva publicació al DOGC, el passat 11 de juliol.

2  

Imatges

Fotografia del vicepresident Aragonès durant la seva intervenció al Parlament (1)

Fotografia del vicepresident Aragonès durant la seva intervenció al Parlament (1) 155

Fotografia del vicepresident Aragonès durant la seva intervenció al Parlament (2)

Fotografia del vicepresident Aragonès durant la seva intervenció al Parlament (2) 250

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 79