Fotografia del Parc Güell

L'economia catalana avança un 2% interanual el segon trimestre del 2019

query_builder   31 juliol 2019 10:47

event_note Nota de premsa

L'economia catalana avança un 2% interanual el segon trimestre del 2019

  • El PIB creix un 0,6% en termes intertrimestrals, una dècima més que el trimestre anterior
  • La construcció i els serveis presenten un creixement significatiu, alhora que la caiguda del VAB del sector industrial continua frenant-se i s’allunya del descens de finals del 2018
  • L’ocupació continua augmentant i els indicadors salarials es recuperen progressivament
Fotografia del Parc Güell
Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el segon trimestre del 2019 el creixement del PIB català ha estat d’un 2 %, una mica més alt que el del quart trimestre del 2018 (d’un 1,8 %) i el del primer trimestre del 2019 (1,9 %). Així, el creixement de l’economia catalana s’estabilitza al voltant del 2 %, després de la desacceleració del 2018. Aquesta evolució s’emmarca en un context caracteritzat per la incertesa i l’afebliment del comerç mundial, que afecta especialment les economies de la zona euro.
 
En termes intertrimestrals, el creixement de l’economia catalana el segon trimestre del 2019 se situa en un 0,6 %, també una dècima més que en el trimestre anterior.

 
Creixement significatiu del sector de serveis i la construcció
 
El sector de serveis -el més rellevant a l’economia catalana en termes del seu pes específic- modera lleugerament el seu avanç, que segueix sent notable (2,5 % interanual), el segon trimestre del 2019. Les activitats professionals, científiques i tècniques, així com les activitats de transport i emmagatzematge, són les branques amb un comportament més dinàmic. Els indicadors turístics mantenen resultats positius, tant per l’afluència de turisme estranger, que va augmentar un 2,6 % interanual fins al maig, com, sobretot, pel creixement de la seva despesa (d’un 5,6 %).
 
La construcció mostra un creixement robust, d’un 4,9 % interanual, per sobre de la resta de grans sectors. L’afiliació segueix mostrant el creixement relatiu més alt en aquest sector (d’un 4,2 % interanual el segon trimestre) però més lent que el ritme registrat durant el 2018 i el primer trimestre del 2019 (quan avançava per sobre del 5 %).
 
El sector agrari i pesquer es manté en nivells pràcticament iguals que els de l’any anterior.
 
Es frena la caiguda de la indústria en la primera meitat de l’any
 
L’activitat de la indústria en la primera meitat del 2019 frena el ritme de caiguda que va registrar el darrer trimestre del 2018, amb una disminució del 0,6 % interanual el segon trimestre del 2019. Cal tenir present que la producció industrial també presenta una evolució negativa a bona part dels països de la zona euro, com ara Alemanya o Itàlia. La indústria és el sector més exposat als mercats internacionals, i per tant és el sector més sensible a la moderació en el creixement de la zona euro, l’escalada del proteccionisme comercial i les incerteses geopolítiques. A més, convé afegir algunes problemàtiques sectorials, com la del sector de l’automòbil, amb els requeriments derivats de l’adaptació a la nova normativa europea d’emissions de vehicles.
 
La taxa d’atur cau lleument i se situa en l’11,2 %, en un context de recuperació progressiva dels indicadors salarials
 
En els darrers mesos l’ocupació a Catalunya, tot i que registra un increment significatiu, ha alentit lleugerament el seu avanç, d’acord amb el ritme més moderat que segueix l’activitat econòmica en els darrers trimestres. L’ocupació segons l’EPA ha crescut un 2,1 % interanual el segon trimestre, una mica per sota de l’afiliació (2,4 %). Aquest creixement més baix de l’ocupació i el fort dinamisme de la població activa (que ha augmentat un 1,8%) provoquen que la reducció de la població en atur sigui molt lleu (-0,2 % interanual). D’aquesta manera, la taxa d’atur disminueix el segon trimestre fins a l’11,2 %.
 
Una altra nota destacada del mercat de treball és la recuperació progressiva dels indicadors salarials. Segons l’enquesta trimestral del cost laboral, els costos laborals per treballador i mes del primer trimestre del 2019 van avançar amb intensitat, amb un augment del 2,9 % interanual. Aquest increment és destacat en el sector de serveis i s’estén a gairebé a totes les branques d’activitat d’aquest sector, a diferència de la dinàmica mostrada al llarg del 2018.
 
El document sencer de la darrera Nota de Conjuntura Econòmica es pot consultar en aquest enllaç:
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 33