Creix la mediació d'assegurances a Catalunya

La mediació d'assegurances a Catalunya genera 827,34 milions d'euros de negoci el 2018

query_builder   14 agost 2019 10:07

event_note Nota de premsa

La mediació d'assegurances a Catalunya genera 827,34 milions d'euros de negoci el 2018

  • Les assegurances de No Vida, encapçalades per autos, assistència sanitària, multirisc de la llar, responsabilitat civil general i multirisc industrial, representen un 75,40 % del negoci
Creix la mediació d'assegurances a Catalunya
El sector de la distribució tradicional d’assegurances a Catalunya va tancar el 2018 amb un volum de negoci de 827,34 milions d’euros en primes intermediades, el que representa un 1,84 % més que l’exercici anterior malgrat la reducció de cinc entitats, seguint la tendència d’anys anteriors. Aquesta és alguna de les dades que inclou l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any realitza la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat.
 
Aquesta informació, que es pot consultar al web del departament, s’elabora a partir de la documentació que aporten els 566 corredors d’assegurances i els 98 agents vinculats inscrits a Catalunya, i que serveix per fer una radiografia i mesurar la salut del sector. “Podem copsar que l’any 2018 el sector de la distribució d’assegurances privades a Catalunya manté la tendència de creixement tant en Vida (2,22 %) com en No Vida (1,77 %), incrementa els mitjans personals afectes a l’activitat (1,19 %) i accelera significativament la inversió bruta en béns materials (69,57 %)”, assegura Xavier Erbàs, sub-director d'Entitats Asseguradores i Mediadors.
 
Des de l’any 2006, els mediadors d’assegurances envien telemàticament aquestes dades al Departament d’Economia i Hisenda, a través de l’Oficina Virtual de Mediadors d’Assegurances (MEDC@T). L’objectiu és doble: facilitar, d’una banda, la remissió de la informació de la seva activitat anual i, d’altra banda, l’acreditació de la vigència dels requisits  per al manteniment de la seva inscripció. Segons explica Erbàs, el Supervisor analitza aquest conjunt de dades i magnituds “per, en un exercici de responsabilitat social corporativa, retornar-les al sector”. Les condicions d’accés al portal MEDC@T per a la tramesa de la informació garanteixen la seguretat en la comunicació i compleixen el mandat de la normativa en matèria d’E-Administració. Així, es requereix l’ús d’un certificat digital emès per alguna entitat de certificació classificada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlida per a identificar als ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.
 
 
 
Disminueix el nombre d’entitats, però s’incrementen les carteres en No Vida
 
D’acord amb l’anàlisi de les dades, l’evolució de les carteres intermediades entre les dues tipologies de mediadors registra un comportament força homogeni i positiu en Vida.
 
De tota manera, els agents d’assegurances vinculats cedeixen posicions en No Vida. Així, els corredors d’assegurances, amb un nombre d’entitats similars respecte el 2017, incrementen la seva cartera de Vida en un 2,30 % i en No Vida en un 2,48 %. D’altra banda, els agents d’assegurances vinculats, amb un 6,12 % menys d’entitats respecte el 2017, també veuen créixer la seva cartera en Vida un 1,53 % mentre que en No Vida disminueix un 6,95 %.  
 
Pel que fa al pes dels diferents rams de No Vida, autos segueix encapçalant la llista, any rere any, amb un 36,16%, lluny del nivell de concentració del 42,55 % assolit l’any 2008, la qual cosa posa de manifest una major diversificació de la cartera; el segueixen assistència sanitària (13,55 %); multirisc de la llar (9,78 %); responsabilitat civil (8,80%) i multirisc industrial (7,10 %).
 
També destaca el creixement d’un 208,15 % en volum de primes intermediades en assegurances de caució, seguit d’assistència (37,72 %) i dependència (14,00 %).
 
Finalment, durant el 2018 es consolida la disminució en robatori (-22,07 %); assegurances agràries combinades (-12,86 %); transports (-12,31 %); crèdit (-6,69 %) i incendis i elements naturals (-5,68 %).
 
Un sector que ocupa 3.310 treballadors
 
D’acord amb la DEC, les empreses de mediació inscrites a la Generalitat ocupen a 3.310 persones: 1.760 homes i 1.550 dones, (+1,19 % respecte 2017). Aquestes empreses proporcionen 68.943,70 hores de formació al seu personal amb una inversió anual per aquest concepte de 328.437,25 €.
 
La majoria d’aquestes empreses tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d’entre 7 i 15 entitats asseguradores i el 91,87 % situen la seva facturació per sota de 3 milions d’euros. Finalment, el conjunt de les sumes assegurades per responsabilitat civil professional puja a 3.576,93 milions d’euros.
                                                                     
La informació detallada és disponible al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda:
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 80