La Generalitat liderarà el projecte europeu INTERREG EUROPA-START EASY per fomentar pràctiques administratives orientades a la millora de la competitivitat de les startups

La Generalitat liderarà el projecte europeu INTERREG EUROPA-START EASY per fomentar pràctiques administratives orientades a la millora de la competitivitat de les startups

query_builder   27 agost 2019 15:42

event_note Nota de premsa

La Generalitat liderarà el projecte europeu INTERREG EUROPA-START EASY per fomentar pràctiques administratives orientades a la millora de la competitivitat de les startups

  • El Govern ha aprovat la participació de Catalunya en el projecte europeu, que té per objectiu identificar bones pràctiques que propiciïn l’entorn per la millora de la competitivitat empresarial, oferint eines intel·ligents que possibilitin de forma fàcil i àgil la creació d’empreses
 
  • La voluntat és continuar avançant en noves eines tecnològiques que possibilitin serveis proactius de l’administració. El projecte es focalitza en startups de base tecnològica, tot i que la intenció és aplicar els resultat al conjunt del sector empresarial català
 
  • La subvenció europea total per aquest projecte START-EASY ascendeix a 1.592.641 euros, dels quals 433.789 euros es destinaran a la Generalitat
 
 
El Govern ha aprovat la participació de Catalunya en el projecte europeu INTERREG EUROPA – START EASY, una iniciativa liderada per la Generalitat amb l’objectiu d’identificar bones pràctiques que propiciïn l’entorn per la millora de la competitivitat empresarial, oferint eines intel·ligents que possibilitin de forma fàcil i àgil la creació d’empreses.
 
La Generalitat —a través del Departament d’Empresa i Coneixement i en l’àmbit  d’actuació de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE)— participa conjuntament amb 7 entitats municipals, regionals i estatals de diversos països de la Unió Europea. Els socis de projecte busquen facilitar significativament la creació d’empreses que contribueixi a millorar la competitivitat i augmentar l’ocupació a la UE.
 
Catalunya lidera aquesta iniciativa europea, amb la voluntat de continuar avançant en noves eines tecnològiques que possibilitin serveis proactius de l’administració. Aprofitant la circumstància que Catalunya és el primer hub d’startups del sud d’Europa, amb més de 1.300 empreses, el projecte es focalitza en aquest tipus d’empresa de base tecnològica, tot i que la intenció és aplicar els resultat al conjunt del sector empresarial català.
 
Per assolir aquest objectiu, el projecte establirà un procés d'aprenentatge i coneixement interregional exhaustiu, basant-se en les estratègies existents, en les capacitats actuals de les 8 regions / països associats i en les lliçons que s’aprenguin de l’intercanvi realitzat durant el projecte.
 
Aquest esforç cooperatiu interregional facilitarà la identificació conjunta de la regulació intel·ligent, els procediments innovadors i les eines de suport eficaç per a la creació empresarial així com, la millora de l’ecosistema de la política administrativa que afectarà a totes les empreses ubicades a les regions participants.
 
La subvenció europea total per aquest projecte START-EASY ascendeix a 1.592.641,00 euros, dels quals 433,789,00 euros es destinaran a la Generalitat.
 
Institucions i administracions participants en el projecte
 
Els socis del projecte START EASY són:
 
Soci principal :
-       Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Oficina de Gestió Empresarial adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement (Espanya).
 
La resta de socis :
-       Metropolitan City of Bologna (Itàlia)
-       Lithuanian Innovation Center (Lituània)
-       Lublin Science and Technology Park (Polònia)
-       Economic Council of East Flanders (Bèlgica)
-       Mazovia Development Agency (Polònia)
-       Directorate General for Enterprise (França)
-       Ministry of Economics of the Republic of Latvia (Letònia)
 
Línies principals d’actuació
 
1.    Promoure l'intercanvi interregional d'experiències, compartir coneixements regionals dels responsables polítics i altres grups d'interès rellevants, especialment del sector empresarial, oferint oportunitats per a l'aprenentatge mutu, el desenvolupament de polítiques conjuntes i la creació de xarxes d'iniciatives que combinin i integren el principi de només una vegada (OOP), els serveis de finestreta única (OSS), e-Government, entre uns altres;
 
2.    Participar en la creació de capacitats interregionals per crear Plans d'Acció, que integrin les millors pràctiques en polítiques empresarials regionals, creant administracions públiques eficaces i treballadores que siguin sensibles a les startups i les necessitats dels emprenedors i que posin al ciutadà al centre de la política pública
 
3.    Mobilitzar els grups d'interès regionals, especialment la comunitat empresarial, fent-los part del procés d'aprenentatge interregional per facilitar millors entorns empresarials, alhora que garanteixin la millor definició dels plans d’acció;
 
4.    Donar suport a la difusió de les activitats i resultats del projecte més enllà de la col·laboració, arribant al públic europeu.
 
Objectius i aportacions de Catalunya al projecte
 
El Departament d’Empresa i Coneixement, com a soci principal del projecte que és, organitzarà jornades temàtiques, visites de camp, i treballarà amb les diferents corporacions representatives del teixit empresarial i de les administracions implicades per intercanviar experiències, traslladar bones pràctiques implantades per altres socis, amb la voluntat d’integrar els coneixements adquirits, a les eines de planificació actuals i futures en benefici del sector empresarial del nostre país.
 
 
Context: el programa Interreg Europa
 
El programa Interreg Europa ajuda a connectar les administracions públiques locals i regionals de tota Europa en trobades per tal de compartir les iniciatives i projectes destinats a desenvolupar i oferir millors polítiques d'inversió.
 
Per tal de fer possible aquest intercanvi d’idees i experiències sobre les polítiques públiques, el programa dóna suport financer als participants que vulguin impulsar accions destinades a:
 
·         Reforçar la recerca i la innovació
·         Millorar de la competitivitat de les pimes
·         Suport al canvi cap una economia baixa en carboni
·         Protegir el medi ambient i promoure l’ús eficient dels recursos