Begudes ensucrades

El Govern dona llum verda al decret llei que aprova les regles per a l'autoliquidació de l'Impost sobre begudes ensucrades envasades

query_builder   10 setembre 2019 13:15

event_note Nota de premsa

El Govern dona llum verda al decret llei que aprova les regles per a l'autoliquidació de l'Impost sobre begudes ensucrades envasades

  • El nou text recull, sense cap modificació, el contingut del reglament aprovat al juny del 2017 i que el TSJC va anul·lar per defectes formals en la seva tramitació
  • El període impositiu es manté entre els dies 1 i 20 del mes següent a cada trimestre
El Govern ha aprovat el decret llei que recull sense cap modificació el contingut del reglament de l’impost que va ser aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny, i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar, no pel seu contingut, sinó per entendre que s’havien produït defectes formals en la seva tramitació. En aquest sentit, la sentència, que encara no és ferma, tampoc afecta la legalitat del tribut, per la qual cosa l’impost continua vigent i se segueix meritant. 
 
Davant d’aquesta situació, i amb la voluntat de dotar de seguretat jurídica i fer front a un eventual buit legal en aspectes com quan s’ha d’ingressar l’impost, el Govern ha decidit tornar a aprovar aquest text que, com l’anterior, regula i complementa tots aquells aspectes de caràcter més tècnic o procedimental de la Llei 5/2017, del 28 de març de creació del tribut. Per exemple, el decret llei estableix, de la mateixa manera que ho feia el reglament, que el termini per presentar l’autoliquidació es fixa del dia 1 al 20 del mes següent a la finalització del període de liquidació, que és trimestral.
 
També detalla, per exemple, que seguint la definició de “beguda ensucrada” establerta per la normativa comunitària queden excloses de tributació les begudes que s’envasen a sol·licitud del consumidor en el mateix establiment o per a la seva venda immediata, a excepció d’aquelles begudes que se subministren per mitjà d’un sortidor, que sí que tributaran per l’impost. També es desenvolupa el concepte de “distribuïdor”, definit com aquell que ven la beguda en última instància al contribuent, que és qui, al seu torn la posarà a disposició del consumidor final.
 
Així mateix concreta que, per a la repercussió de l’impost per part del contribuent (supermercats, bars, hotels, restaurants, cinemes...) al consumidor final, no és necessari que el desglossi en el tiquet de compra.
 
El decret llei aprovat, que conté 6 articles, una disposició transitòria i una de final, entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC. 
 
IBEE
 
L’impost sobre les begudes ensucrades envasades grava el consum de determinat tipus de begudes com ara refrescos, sodes, sucs de fruita, begudes esportives, de te i cafè, amb edulcorants calòrics afegits, energètics, o llets endolcides o alternatives a la llet, per raó dels efectes que tenen en la salut de la població, en tant que, en atenció als edulcorants calòrics afegits que contenen, són susceptibles de generar obesitat i diabetis.
 
La norma preveu dos tipus de gravamen, segons el contingut de sucre per litre de beguda: 0,08 euros per litre per a begudes amb 5 o 8 grams de sucre per 100 ml; i de 0,12 euros per litre, per a aquelles que en continguin més de 8 grams per 100 ml.