Govern

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2019

L'economia catalana creix un 2,0% interanual el segon trimestre del 2019

La variació intertrimestral del PIB és del 0,5%

query_builder   13 setembre 2019 10:06

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2019

L'economia catalana creix un 2,0% interanual el segon trimestre del 2019

La variació intertrimestral del PIB és del 0,5%

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 2,0% el segon trimestre del 2019, el mateix que el trimestre precedent, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’economia catalana manté el creixement principalment degut a l’evolució positiva de les exportacions (3,1%), que compensa la desacceleració de la taxa de creixement de la demanda interna (1,5%) en relació amb la del trimestre anterior (1,9%).
 
L’evolució de l’economia catalana el segon trimestre de l’any situa el creixement del PIB català tres dècimes per sota de l’economia espanyola (2,3% avanç trimestral) i sis dècimes per sobre de la de la UE-28 (1,4%). La taxa de variació intertrimestral a Catalunya  (0,5%) mostra la reducció d’una dècima respecte al trimestre anterior i és equivalent a la del conjunt d’Espanya (0,5%). Respecte a la UE-28 (0,2%), el creixement és tres dècimes superior.
 
El PIB, des de l’òptica de la demanda, mostra per segon trimestre consecutiu una reducció de la demanda interna, que passa de créixer un 1,9% a un 1,5%. Aquesta evolució és el resultat d’una dinàmica força diferenciada entre els seus diversos components. El consum de les llars registra el mateix creixement del trimestre anterior (1,4%), però dins d’una tendència general de moderació des de la segona meitat de l’any 2018. El consum de les administracions públiques també creix a una taxa força estable (2,3%), una dècima superior al trimestre anterior. En canvi, la formació bruta de capital frena el creixement des del 3,2% del trimestre anterior fins a l‘1,0% d’aquest segon trimestre. Aquesta evolució s’explica per la intensa reducció de la inversió en béns d’equipament, ja que passa d’un 4,0% el primer trimestre a un -0,6% el segon trimestre. La inversió en construcció manté un augment d’activitat d’un 3,4%.
 
Pel que fa al sector exterior, s’ha de destacar la recuperació de les exportacions, que s’incrementen a una taxa del 3,1%, en contrast amb l’evolució negativa del trimestre anterior (-1,6%). Aquest resultat és conseqüència d’un creixement de les exportacions de béns i serveis (3,0%) i del consum dels estrangers en el territori (3,7%). Aquesta darrera variable es manté força estable al llarg del primer semestre de l’any. Les importacions de béns i serveis mostren una taxa de variació d’un -0,2%, que contrasta amb la del trimestre anterior (0,7%). El consum dels residents a l’estranger registra un augment notable aquest segon trimestre (7,2%), malgrat que manté una desacceleració continuada des de l’inici de l’any anterior.
 
Des de l’òptica de l’oferta, s’ha de destacar la tendència dels grans sectors: millora de l’activitat de la indústria i la construcció en contrast amb la reducció del creixement dels serveis.
 
La indústria manté un creixement negatiu (-0,6%), però aquesta taxa implica una millora relativa respecte als darrers trimestres. Els indicadors de producció industrial mostren una evolució negativa de les branques manufactureres més rellevants, que comprenen des del -1,7% de la indústria alimentària fins al -8,0% de la fabricació de material de transport. Aquestes dades contrasten amb el creixement de l’energia elèctrica (4,9%) i el subministrament d'aigua (11,7%).
 
Respecte a l’evolució del sector de la construcció, es consolida un creixement elevat, d’un 4,9%, tres dècimes superior al del trimestre anterior. Per la seva banda, els serveis mantenen un creixement d’un 2,7% principalment impulsat per les activitats immobiliàries, professionals i altres (3,4%). El valor afegit de les activitats comercials, de transport i hostaleria mostra un augment moderat d’un 1,9%, tres dècimes inferior al trimestre anterior. I, pel que fa a les branques de l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials creixen a una taxa d’un 2,6%, igual que al trimestre anterior.
 
Finalment, el sector agrari registra una taxa de creixement negativa, amb un -2,5%, continuant amb la reducció iniciada el tercer trimestre del 2018.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 124