CTTI

El Govern, a través del CTTI, impulsa un acord marc de 300 MEUR per desenvolupar noves solucions en àmbits com el desplegament de l'Administració digital

query_builder   7 octubre 2019 12:17

event_note Nota de premsa

El Govern, a través del CTTI, impulsa un acord marc de 300 MEUR per desenvolupar noves solucions en àmbits com el desplegament de l'Administració digital

  • La Generalitat preveu licitar 300 milions d’euros en aplicacions i serveis tecnològics, dels quals gairebé el 60% es dedicaran a nous projectes d’Administració Digital.
  • La licitació inclourà també la millora dels serveis en línia que ofereix la Generalitat, noves aplicacions basades en big data i IA, l’aprenentatge en entorns virtuals, i noves funcionalitats per als sistemes cartogràfics.
  • El valor estimat de mercat per un període de 3+1 poden arribar als 480 milions d’euros.
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha impulsat un nou Acord marc a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per a la contractació de noves aplicacions i el desenvolupament de projectes en àmbits com ara el desplegament de d’Administració digital, la ciberseguretat, l’aplicació del big data i la intel·ligència artificial o l’aprenentatge virtual de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
 
L’acord marc forma part dels nous contractes del Govern amb la voluntat d’afavorir la concurrència amb un impacte positiu en el creixent teixit empresarial TIC català després de la licitació, l’agost del 2018, de 800 milions d’euros.
 
El pressupost total de licitació és de 300 milions d’euros (IVA inclòs), amb un valor estimat del contracte de 480 milions. El 60% de l’import que es licitarà (172 milions) es dedicarà a nous projectes d’Administració digital. A través d’aquests contractes, el Govern preveu desplegar la transformació digital dels serveis a través, per exemple, del disseny de nous serveis digitals, proactius i personalitzats.
 
Aquests acords marc són l’eina que permeten al CTTI homologar empreses del sector TIC perquè puguin presentar-se als concursos derivats per proveir aquests serveis.
 
 
Impuls a la gestió de la dada, IA i l’aprenentatge virtual
 
L’Acord marc preveu dedicar 44 milions d’euros per impulsar i millorar programaris i sistemes de gestió dels diferents departaments, i 29 milions d’euros a eines de governança d’incidències i de seguretat en l’àmbit TIC.
 
Un altre dels lots preveu 21 milions d’euros a la gestió de la dada per tal de millorar l’explotació dels sistemes de tecnologies emergents com ara les dades massives (big data) o la intel·ligència artificial (IA) amb eines de reconeixement d’imatges i patrons, prediccions i classificacions automàtiques, entre d’altres.
 
També es preveu licitar 17 milions d’euros per a la gestió de continguts i solucions d’entorn de treball, intranets i aplicacions relacionades amb els llocs de treball i la gestió d’equips.  
 
Les tecnologies d’aprenentatge preveuen 13 milions d’euros per millorar i impulsar sistemes d’aprenentatge i entorns virtuals personalitzats, tant per a l’alumnat d’arreu del país com per als empleats públics.
 
Finalment, s’hi inclou un lot de 4 milions d’euros a sistemes per millorar els sistema de cartografia i dissenyar bases de dades espacials i dades massives en aquest àmbit, a banda de la geolocalització.
 
 
L’Acord marc, una eina per millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis
 
Els acords marc són sistemes per a la racionalització de la contractació de les administracions públiques que permeten afavorir l’entrada de proveïdors en el desenvolupament de nous projectes i possibilitar l’accés directe d’empreses especialitzades.
 
Amb subscripció d’aquest acord marc, es crea una eina contractual que permet fer competir continuadament els proveïdors homologats disponibles per al desenvolupament de nous projectes per tal d’assolir la màxima qualitat en la realització de serveis.