Fotografia de l'edifici de La Pedrera a Barcelona

Informe d'activitat 2018

Les fundacions especials destinen 61,5 milions d'euros a projectes d'obra social a Catalunya el 2018, un 2,17 % més que l'any anterior

query_builder   6 novembre 2019 13:05

event_note Nota de premsa

Informe d'activitat 2018

Les fundacions especials destinen 61,5 milions d'euros a projectes d'obra social a Catalunya el 2018, un 2,17 % més que l'any anterior

  • Les hereves de les “antigues caixes d’estalvis” catalanes han impulsat 97 projectes que han arribat a 2,99 milions de persones, segons un informe del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
  • El 88,1 % de la inversió es va dedicar a projectes relacionats amb l’àmbit de l’assistència social (44,7 %), i l’educació i la cultura (43,4 %).
  • Des que es van convertir en fundacions especials, fa cinc anys, les set entitats han invertit un total de 284,7 milions d’euros.
Fotografia de l'edifici de La Pedrera a Barcelona

L’obra social de les antigues caixes d’estalvis catalanes continua vigent a Catalunya, després de cinc anys de la seva transformació en fundacions especials. Això es desprèn del darrer informe d’activitat corresponent a l’exercici 2018 que ja es pot consultar al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Es tracta d’un document que des del 2014 elabora anualment la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades d’execució pressupostària que faciliten les entitats. L’any 2018, les set fundacions van invertir 61,5 milions d’euros en projectes d’obra social, xifra que representa un 2,17 % més que durant el 2017 i un 19,35 % respecte al 2014, el primer exercici complet després de la transformació.

En concret, la Fundació Catalunya-La Pedrera va destinar a obra social a Catalunya l’any 2018 un 60,1 % del total invertit; la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, el 30,3 %; la Fundació Pinnae, el 3,5 %; la Fundació Iluro, el 2,0 %; la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, l’1,9 %; la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, l’1,3 %; i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu, l’1,0 %.

El document permet fer una fotografia de l’activitat econòmica d’aquestes entitats, ja que analitza les dades i classifica la informació per objectius harmonitzats definint amb les entitats tot un seguit d’indicadors que serveixen per mesurar-ne el grau de compliment.

D’acord amb aquesta classificació, dels 61,5 milions d’euros que les fundacions van destinar a obra social el 44,7 % (27,48 M€) es va invertir en projectes d’assistència social; el 43,4 % (26,68 M€) en l’àmbit de l’educació i la cultura; el 6,0 % (3,70 M€) per al foment de l’excel·lència; i el 5,9 % (3,62 M€) a la difusió i protecció del patrimoni natural i del medi ambient.

 

Una obra social en creixement: 2,99 milions de destinataris i 416 accions arreu de Catalunya

D’acord amb l’informe, les set fundacions van realitzar un total de 97 projectes, que es van traduir en 416 accions arreu de la geografia catalana, que han arribat a 2.991.113 persones.

La majoria d’aquests destinataris, concretament, el 73 % (2.183.484), es concentren en l’àmbit del foment de la cultura i l’educació. Per projectes, el major nombre d’activitats també es va realitzar dins del camp del foment de l’educació i la cultura (40 projectes), seguit de l’assistència social i la cooperació per al desenvolupament (34 projectes), entre els quals destaquen les accions realitzades en la inserció de discapacitats (14), serveis dirigits a la gent gran (11) o premis literaris i artístics (9). Aquests projectes coincideixen parcialment amb els d’import destinat més elevat: 11,2 M€ a la inserció de discapacitats i 10,8 M€ a serveis per a la gent gran, però en primer lloc trobem les activitats realitzades en auditoris i centres culturals amb 14,30 M€ i 8 projectes. També destaquen pel volum de recursos destinats les activitats de lleure en família i espectacles (5,5 M€) o les realitzades en centres educatius (5,1 M€); els espais cívics (4,1 M€); l’educació ambiental (2,7 M€) o les accions relacionades amb el suport a la infància (1,4 M€). 

L’informe també permet geolocalitzar les 416 accions al territori per mitjà d’un mapa interactiu on es poden consultar els diferents projectes duts a terme per cada entitat.

482 projectes i 13 milions de destinataris en cinc anys

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda elabora aquest informe des de l’any 2014, quan es va materialitzar la transformació de les antigues caixes d’estalvis catalanes en fundacions. Des d’aleshores, la seva inversió en obra social ha anat creixent anualment fins a arribar a un pressupost total de 284 milions d’euros en cinc anys. En aquest quinquenni, la seva activitat s’ha materialitzat en 482 projectes i 13 milions de destinataris.

Any

Nombre de projectes

Nombre de destinataris (en milions)

Inversió (en M€)

2014

99

2,2

51,5

2015

94

2,5

54,4

2016

95

2,8

57,1

2017

97

2,7

60,2

2018

97

2,9

61,5

Total

482

13

284,7

 

 De caixes d’estalvis a fundacions privades especials amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de l’obra social

Al juliol de 2013, va culminar la transformació de les caixes d’estalvis catalanes en fundacions de caràcter especial. Un procés que el Govern de la Generalitat va promoure amb la Llei del Parlament de Catalunya 9/2012 del 25 de juliol, de modificació del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de les seves obres socials, afermar el patrimoni i els actius que hi estaven lligats i traspassar la governança de l’activitat social i el patrimoni als patronats de les noves fundacions privades, tot mantenint el seu arrelament en el territori. 

Per a més informació es pot consultar l’informe al web:

Informe d'activitat de les Fundacions Especials 2018

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 207