bicicleta

Calvet: "La bicicleta ha de jugar un rol en el disseny de la mobilitat del futur, una mobilitat descarbonitzada"

query_builder   25 novembre 2019 15:21

event_note Nota de premsa

Calvet: "La bicicleta ha de jugar un rol en el disseny de la mobilitat del futur, una mobilitat descarbonitzada"

 • El conseller de Territori i Sostenibilitat presenta el full de ruta perquè la bicicleta sigui protagonista d’una mobilitat més amable, sostenible i segura

 

 • El document, aprovat pel Govern aquest mes, es basa en les jornades participatives i les sessions de treball dutes a terme des de 2018 conjuntament amb els agents i institucions relacionats amb el món de la bici
bicicleta

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha reivindicat avui el paper rellevant que ha de jugar la bicicleta en la transformació cap a una mobilitat més sostenible, amable i segura. “La bicicleta ha de jugar un rol en el disseny de la mobilitat del futur, que ha de ser una mobilitat descarbonitzada”, ha afirmat, durant la presentació de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta que, sota el lema Fes-li lloc a la bici, ha aprovat el Govern recentment. El document es basa en les jornades participatives i les sessions de treball dutes a terme en el marc de la Mesa de la Bicicleta des de l’any 2018, conjuntament amb els agents i institucions relacionats amb el món de la bici, i en què han participat més de 350 persones.

En aquest sentit, Calvet ha posat en valor la tasca de les entitats, administracions i persones usuàries de la bicicleta “que han aportat el seu coneixement i expertesa perquè la bici esdevingui un actiu en les polítiques de mobilitat del país”, i han contribuït a què l’Estratègia “sigui una eina de país, de tothom”. L’Estratègia de la Bicicleta 2025, “una eina completa i ambiciosa”, ha dit el conseller, “aspira que la bicicleta sigui per a tothom i arribi a tot arreu”.

 

Per fer front a l’emergència climàtica, la descarbonització de la mobilitat, juntament amb la transició energètica cap a les renovables i l’economia circular, són claus. I en aquest sentit, la bicicleta té un paper clau. Així, el conseller Damià Calvet ha exemplificat: “Augmentar la quota modal de la bicicleta fins al 8% dels desplaçaments urbans contribuiria a reduir les emissions de 50.000 tones de CO2, 147 tones de NOx i 13 tones de partícules cada any”.

 

D’acord amb el Baròmetre de la bicicleta 2018, hi ha 2,5 milions de persones a Catalunya que utilitzen la bicicleta i, d’aquestes, 265.000, la fan servir cada dia o gairebé. El nombre de persones usuàries es manté estable en els darrers anys i es constata que la freqüència d’ús ha augmentat.

L’Estratègia aplega polítiques a implementar i un compromís del Govern de la Generalitat, alhora que un conjunt de línies per a promocionar la bici per part d’altres administracions, institucions, empreses i organismes. L’Estratègia té, doncs, la voluntat que s’hi adhereixin per ajudar a aquesta transformació necessària de la mobilitat. Recull una vuitantena d’accions perquè aquest mitjà de transport contribueixi a una societat més sostenible i saludable.


La bicicleta és positiva tant per a les persones usuàries individualment, atès que és pràctica, econòmica i bona per a la salut i l’estat d’ànim, com per a la societat en conjunt, ja que és respectuosa amb el medi ambient, ocupa poc espai, no fa soroll i és un important motor econòmic. Així mateix, la bicicleta ajuda a pacificar els entorns urbans i la promoció del seu ús està alineada amb gran part dels objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les nostres ciutats i comunitats: combatre el canvi climàtic, generar salut i benestar i desenvolupar serveis de transport i activitats turístiques sostenibles, entre d’altres.

 

Aquest document constitueix un full de ruta que desenvolupa tres eixos temàtics o pilars: promocionar una mobilitat quotidiana en bicicleta, tant en els entorns urbans com metropolitans, en  complementarietat amb el transport públic per a les distàncies més llargues; impulsar aquest mitjà com a element turístic, d’oci i esportiu, de forma segura tenint en compte el seu alt potencial econòmic i, finalment, millorar la promoció, seguiment i governança de la bicicleta.

 

Una mobilitat quotidiana més amable

 

Per assolir una mobilitat quotidiana més amable, el document que avui s’ha presentat estableix com a principal objectiu duplicar la quota modal de la bicicleta per arribar a un 8% dels desplaçaments urbans. En el cas de la ciutat de Barcelona, on es concentra la major part de la mobilitat, això significa més que doblar la quota actual, que és de prop del 4%. La meitat dels nous desplaçaments provindran d’usuaris que deixaran el cotxe o la moto, el que estalviarà anualment l’emissió a l’atmosfera de 50.000 tones equivalents de CO2.

 

L’Estratègia planteja, per aconseguir-ho, aquestes polítiques:

 

 • Garantir la pedalabilitat a totes les àrees urbanes de forma contínua i connectada, amb actuacions com executar vies ciclistes i millores en infraestructures, incrementar les places d’aparcament per a bicicletes en l’espai públic; impulsar la incorporació en les normatives d’edificació criteris per al foment de la mobilitat sostenible; i millorar la distribució urbana de mercaderies per mitjà de la bici.

 

 • Promoure una circulació de bicicletes més segura, confortable i directa, amb mesures com crear una comissió tècnica interadministrativa de coordinació sobre infraestructura i seguretat; monitoritzar l’accidentalitat de les persones usuàries de la bicicleta o implantar proves pilot de bones pràctiques europees de disseny en calçades compartides.

 • Interconnectar les àrees urbanes i d’activitat econòmica situades a l’entorn dels 10 quilòmetres, per mitjà d’un pla d’infraestructures de la xarxa pedalable interurbana metropolitana o conurbada; execució de noves vies ciclistes en paral·lel a actuacions de millora de carreteres, per a connectar àrees urbanes i zones d’activitat econòmica o gestionar conjuntament infraestructures viàries i ciclistes en determinats corredors independentment de la seva titularitat.

 • Impulsar la intermodalitat bicicleta-transport públic, amb actuacions com implantar aparcaments segurs als principals nodes de transport públic; implantar solucions de bici pública o compartida en nodes de transport públic, especialment de connexió a polígons.

La bici, element turístic, d’oci i esportiu

 

Actualment, el turisme, l’oci i l’esport són els principals motius d’ús de la bicicleta. Els tipus d’activitats són diverses –passeig, cicloturisme d’alforges, ciclisme esportiu per carretera, ciclisme de muntanya i cicloturisme esportiu– i aprofiten diversos tipus de vies: vies verdes, camins, carreteres, itineraris locals o de més llarg recorregut. Aquestes pràctiques, a més, tenen un elevat potencial econòmic. Per exemple, el cicloturisme d’alforges genera anualment a Europa 2.300 milions de viatges i un impacte econòmic directe de 44.000 MEUR.

 

Cal potenciar el desenvolupament de rutes locals i de llarg recorregut, amb un disseny respectuós amb l’entorn i que tingui el compte la seguretat i la convivència amb la resta d’usos que puguin tenir. I, en aquest sentit, és molt rellevant la concertació i participació dels ens locals per a la planificació i gestió de les rutes. El gran objectiu que l’Estratègia es marca en aquest apartat és desenvolupar 1.500 quilòmetres de rutes cicloturístiques de llarg recorregut.

 

Les línies estratègiques en aquest apartat són:

 

 • Desenvolupar una xarxa de rutes cicloturístiques per camins o vies ciclistes que abastin el territori català, amb accions com implantar noves rutes: InterCatalunya, EuroVelo 8, ruta dels Llarcs i vies blaves; desenvolupar una xarxa de rutes locals que complementi les de llarg recorreguts; oferir flotes de lloguer en les principals estacions de transport públic en corredors cicloturístics

 

 • Promoure que les rutes siguin confortables i segures, amb actuacions com senyalitzar les rutes garantint la coherència en tot el territori; crear l’organisme de gestió i manteniment de rutes més adequat en cada àmbit; o analitzar bones pràctiques del transport de bicicletes i possibles adaptacions als trens i autobusos en zones d’activitat cicloturística

 

 • Posar en valor les rutes cicloturístiques per generar noves oportunitats de turisme sostenible i riquesa al territori, amb accions com crear una plataforma o planificador de rutes; potenciar segells de qualitat turística i d’especialització; impulsar la creació de paquets cicloturístics específics o augmentar la difusió internacional de rutes.

 

 • Millorar la seguretat del cicloturisme i ciclisme esportiu a la carretera fomentant la convivència entre totes les persones usuàries de la xarxa; amb mesures com millorar la seguretat en carreteres locals amb alta afluència de ciclistes; implantar proves pilot de senyalització dinàmica; o adequar la senyalització de ports de muntanya i garantir l’existència de serveis bàsics complementaris.

 

Unir forces per la bici

 

La voluntat de l’Estratègia és unir forces per a una Catalunya pedalable i pedalada, per assolir un espai públic que permeti la circulació segura i confortable en bicicleta, i potenciar i facilitar que la ciutadania es desplaci cada cop més en aquest mitjà. En aquest sentit, cal internalitzar la bicicleta en les diverses administracions i les seves polítiques. L’Estratègia planteja la necessitat d’establir un sistema de governança propi que treballi més sectorialment que els òrgans tradicionals; aquest és el tercer eix del document.

 

 

Els principals objectius estratègics d’aquest apartat són:

 

 • Unir forces de les diverses administracions al servei de la bicicleta, amb accions com potenciar la Mesa de la Bicicleta com a òrgan superior de governança amb representativitat de les diverses administracions i entitats; impulsar cursos de formació; crear un portal web de referència i continuar les iniciatives per a promoure l’ús de la bici i compartir coneixement.

 

 • Augmentar la inversió en polítiques per a la bicicleta, per mitjà d’accions com l’atorgament de subvencions per a construir vies ciclistes i aparcament segurs, per adquirir bicicletes; potenciar els sistemes de bicicleta compartida o promoure la creació del clúster de la bicicleta per a la competitivitat i innovació del sector.

 

 • Aconseguir que la bici tingui una imatge pràctica, saludable, sostenible i atractiva, amb actuacions com la creació de campanyes de sensibilització, l’impulsa d’iniciatives de mobilitat inclusiva o la promoció d’itineraris saludables de proximitat.

 

 • Formar la ciutadania en la circulació segura en bicicleta en convivència amb la resta de mitjans, en especial en les etapes educatives, mitjançant mesures com fomentar la pacificació de la mobilitat dels entorns escolars; fer cursos de formació; formar els treballadors i treballadores per utilitzar aquest mitjà en l’àmbit de la ciclologística.
El document complet es pot consultar aquí: http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/ecb2025/

2  

Imatges

Fotografia

Fotografia 642

Fotografia

Fotografia 837

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 710