El Govern aprova el reglament d'armes per reforçar la seguretat del cos d'Agents Rurals

El Govern aprova el reglament d'armes per reforçar la seguretat del cos d'Agents Rurals

query_builder   26 novembre 2019 14:34

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el reglament d'armes per reforçar la seguretat del cos d'Agents Rurals

 

  • L’Executiu mostra el seu compromís per potenciar aquest cos com a eina imprescindible en la seva funció de vigilància i control, i de protecció i prevenció integrals del medi ambient

El Govern ha donat llum verda avui al Decret pel qual s’aprova el Reglament d’armes del cos d’Agents Rurals (CAR) que pretén reforçar-ne la seguretat i regular la tipologia d’armes i el seu ús. La nova normativa regula els requisits per poder-les utilitzar, la formació, les condicions i totes aquelles mesures de seguretat necessàries que cal adoptar. Tot això, a fi de garantir les funcions del cos amb seguretat i potenciar-lo com a eina imprescindible en la funció de vigilància i control i de protecció i prevenció integrals del medi ambient de la policia administrativa especial i judicial.

L’objectiu principal de la tramitació del Decret ha estat desplegar el reglament previst a la disposició addicional quarta de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d’Agents Rurals. L’aprovació d’aquest Reglament d’armes és una de les principals accions previstes en el Pla estratègic del cos d’Agents Rurals aprovat pel Govern en data 16 de juliol amb la voluntat de reforçar la seguretat en les actuacions dels i de les agents, que s’afegeix a altres mesures en aquest àmbit com ara l’adquisició d’armilles antibales, la formació específica en tècniques de seguretat i autoprotecció, nous procediments de treball i convenis de col·laboració amb altres cossos policials.

La normativa del cos de l’any 1988 establia específicament que el CAR era un cos armat; posteriorment, la Llei de 2003 va establir l’ús d’aquest armament només en aquelles actuacions que ho requerissin, i també que s’havia de determinar reglamentàriament quin havia de ser aquest armament.

El Decret s’estructura en 5 capítols, dividits en 26 articles. El capítol 1 recull com a novetats més rellevants les seves finalitats, les definicions i la titularitat de les armes i l’establiment d’una base de dades que incorpori tota la informació. El capítol 2 regula els tipus d’armes de dotació, de gestió i defensa, i la seva administració. El capítol 3 habilita l’ús d’armament en determinades condicions i la seva assignació, i també els comandaments competents en la matèria. El capítol 4, referent a la formació i les condicions, regula les circumstàncies i els requisits per poder dur armament, entre els quals les proves, les revisions psicotècniques, l’aptitud i la retirada provisional o definitiva. El capítol 5 regula les mesures de seguretat que cal assumir com a pròpies del cos, com ara el dipòsit de les armes de foc, l’assignació, la tramitació i la renovació.

El Decret entrarà en vigor vint dies després que hagi estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Va ser sotmès a la consulta pública prèvia a la seva elaboració, es va efectuar el tràmit d’informació pública, es va debatre i consensuar el seu text amb els diferents sindicats i amb l’associació professional i tothom va poder fer-hi les aportacions que considerava convenients per poder dotar el cos d’Agents Rurals d’un reglament d’armes pendent des de l’any 2003.