El Govern acreditarà a nivell europeu les entitats i organitzacions mediadores de consum

El Govern acreditarà a nivell europeu les entitats i organitzacions mediadores de consum

query_builder   10 desembre 2019 13:45

event_note Nota de premsa

El Govern acreditarà a nivell europeu les entitats i organitzacions mediadores de consum

 

  • El Consell Executiu ha aprovat el Decret que modifica l’anterior regulació del procediment de mediació de les relacions de consum a Catalunya incorporant aspectes necessaris per donar compliment a la Directiva Europea 2013/11/UE relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum i per prestigiar la figura del mediador en consum
  • La nova normativa estableix que la Generalitat, a través de l’Agència Catalana del Consum (ACC), acreditarà les entitats i organismes que realitzen mediacions de consum, per tal que puguin ser incorporades a la llista única de la Comissió Europea. Es tracta d’una mesura voluntària, orientada a prestigiar i reconèixer a nivell europeu aquelles entitats mediadores de consum que optin per acreditar-se
  • Així mateix, el nou Decret vol garantir els nivells formatius de les persones que realitzen mediacions de consum i estableix les competències i coneixements que han de reunir aquests professionals amb independència del lloc del territori català on es faci el procediment i de l’organisme públic o privat que el realitzi

El Consell Executiu ha aprovat el Decret que modifica l’anterior regulació del procediment de mediació de les relacions de consum a Catalunya. Les mediacions de consum, juntament amb els arbitratges, són procediments de resolució extrajudicial de conflictes de consum, alternatives a la via judicial, més àgils i econòmics  per al consumidor.

Amb aquesta nova regulació, la normativa catalana s’adequa a la regulació europea, es prestigia el procediment de mediació, i es garanteixen els coneixements i nivells formatius dels professionals que els realitzen.

La mediació és un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual els consumidors i els empresaris promouen l’obtenció d’una solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d’una persona mediadora formada en mediació que actua de manera imparcial, experta i neutral.

El marc normatiu existent fins ara a Catalunya era el Decret 98/2014. El nou Decret incorpora la possibilitat que les entitats mediadores puguin disposar d’una acreditació a nivell europeu. Les entitats que realitzin mediacions de consum podran sol·licitar la corresponent acreditació a l’Agència Catalana del Consum (ACC) per ser incorporades a la llista única de la Comissió Europea. Es tracta d’una mesura voluntària, orientada a prestigiar i reconèixer a nivell europeu aquelles entitats mediadores de consum que optin per acreditar-se.

Les  sol·licituds d’acreditació que es presentin hauran de contenir dades identificatives de l’entitat, estatuts, informació sobre la seva estructura i finançament i de les persones físiques encarregades de resoldre els litigis (formació i experiència), descripció del procediment de mediació que gestionin, tarifes que si s’escau s’apliquen als empresaris, durada mitjana dels procediments, llengües oficials i idiomes, tipus de litigis que atenen, i compliment dels requisits específics d’independència i imparcialitat.

Així mateix, el nou Decret estableix les competències i coneixements que han de tenir les persones mediadores en matèria de consum amb l’objectiu d’unificar criteris dels procediments de mediació que es fan arreu del territori de Catalunya amb independència de l’organisme públic o privat que el realitzi. Entre els requisits exigits s’inclou una formació específica en matèria de consum (mínim de 120 hores), i en tècniques de mediació (mínim de 60 hores), coneixements que s’han d’acreditar mitjançant certificat d’assistència i aprofitament.

A aquest respecte, el Decret contempla que els professionals que ja exerceixen funcions de mediació podran convalidar aquests requisits si compten amb almenys sis mesos d’experiència en els últims tres anys en tasques de mediació de consum, i d’un mínin de 60 hores de formació en coneixements aplicables a les relacions de consum.

Una altra de les novetats és que la mediació de consum serà sempre gratuïta per als consumidors i només podrà exigir-se un preu a l’empresa. L’anterior regulació preveia que les entitats i organismes de mediació podien establir un preu per a l’exercici de l’activitat però no es contemplava, amb caràcter general i de forma explícita, la gratuïtat per als consumidors, tot i que la mediació exercida pels serveis públics de consum (ACC, OMIC’s i OCIC’s) ha estat en tot moment gratuïta.

El Decret també escurça terminis del procediment de mediació de consum: el termini per dictar resolució d’inadmissió, si s’escau, per part de l’entitat mediadora passa de dos mesos a tres setmanes; el termini de l’empresa per acceptar la mediació, de 30 dies a 30 dies naturals, i la pròrroga del procediment, de sis mesos a un màxim de tres.  Tot plegat, per tal de dotar de major agilitat i eficiència els processos de mediació.