L'economia catalana creix un 2,0% interanual al tercer trimestre del 2019

Comptabilitat trimestral. 3r trimestre del 2019

L'economia catalana creix un 2,0% interanual al tercer trimestre del 2019

La variació intertrimestral del PIB és del 0,4%

query_builder   12 desembre 2019 10:44

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. 3r trimestre del 2019

L'economia catalana creix un 2,0% interanual al tercer trimestre del 2019

La variació intertrimestral del PIB és del 0,4%

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 2,0% al tercer trimestre del 2019, una dècima inferior a la taxa del trimestre precedent, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El creixement del PIB es fonamenta en l’augment de la demanda interna (2,0%), vuit dècimes superior al del trimestre anterior, gràcies a la recuperació de la formació bruta de capital (3,9%). Pel que fa a les exportacions totals amb l’estranger, creixen un 3,2% i es desacceleren respecte al trimestre anterior.

L’evolució de l’economia catalana al tercer trimestre de l’any situa el creixement del PIB català a la mateixa taxa que la del conjunt d’Espanya (2,0% avanç trimestral) i sis dècimes per sobre de la de la UE-28 (1,4%). La taxa de variació intertrimestral a Catalunya (0,4%) registra una reducció d’una dècima respecte al trimestre anterior i supera en una dècima l’economia europea (0,3%), mentre que mostra el mateix valor que l’economia espanyola (0,4%).

El PIB, des de l’òptica de la demanda, mostra un notable augment de la demanda interna, que passa de créixer un 1,2% al segon trimestre a un 2,0% al tercer trimestre del 2019. A més, s’observa una tendència força diferenciada dels seus components. El consum de les llars creix l’1,1%, una dècima més que el trimestre anterior, però dins d’una tendència general de moderació des del segon trimestre de l’any 2018. El consum de les administracions públiques manté un creixement del 2,6% en el tercer trimestre, cinc dècimes superior al trimestre anterior. Finalment, la formació bruta de capital és el component que més s’accelera respecte al trimestre anterior, fins a assolir un creixement del 3,9%, i torna a ser el més dinàmic de la demanda interna. Aquest augment de la inversió s’explica per l’evolució favorable dels béns d’equipament (6,4%), ja que la inversió en construcció (0,8%) manté una clara tendència a la baixa al llarg dels darrers trimestres.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals amb l’estranger (3,2%) redueixen el creixement 2,1 punts percentuals respecte al trimestre anterior. Malgrat tot, mantenen una activitat força elevada respecte als valors registrats des del segon trimestre de l’any passat. Els resultats d’aquest trimestre són conseqüència d’una evolució positiva de les exportacions de béns i serveis (2,8%) i, sobretot, d’una millora en els ingressos turístics, tal com reflecteix l’augment del consum dels estrangers al territori (5,6%). Les importacions totals de l’estranger mantenen un creixement d’un 1,7%, sis dècimes menys que el trimestre anterior. Les importacions de béns i serveis es desacceleren fins al 1,4%, però el creixement del consum dels residents a l’estranger continua mostrant senyals de dinamisme i obté una taxa interanual del 6,6%.

Des de l’òptica de l’oferta, els serveis i la construcció registren creixements positius en contrast amb la indústria i l’agricultura, que mostren reduccions de l’activitat.

El sector serveis manté una notable activitat amb un creixement del 3,0%, una dècima superior al del trimestre anterior, impulsat sobretot per les Activitats immobiliàries, professionals i altres (3,6%) i l’Administració publica, educació, sanitat i serveis socials (3,2%). L’evolució més moderada prové de les Activitats comercials, de transport i hostaleria amb un 2,1%. D’altra banda, la construcció creix un 3,5%, però amb una tendència clara a la desacceleració, nou dècimes inferior al trimestre anterior. 

La indústria assoleix una taxa de creixement interanual negativa (-0,6%), idèntica a la del trimestre anterior. Entre les branques més dinàmiques dels indicadors de producció industrial en aquest trimestre, hi ha el subministrament d’aigua (12,8%), l’energia elèctrica (8,4%) i la fabricació de material de transport (6,2%). En canvi, entre les que han tingut una evolució més negativa hi ha la indústria extractiva (-8,7%) i les arts gràfiques (-8,0%). Finalment, el sector agrari manté un creixement negatiu (-2,8%), cinc dècimes inferior al trimestre anterior.


Novetats sobre la revisió dels Comptes anuals i trimestrals de Catalunya

D’acord amb les recomanacions d’Eurostat, les oficines d’estadística han d’actualitzar periòdicament (almenys cada cinc anys) les fonts i mètodes d’estimació utilitzats en l’elaboració dels comptes econòmics. En aquest sentit, tots els resultats de les estadístiques que conformen la comptabilitat econòmica de Catalunya incorporaran l’esmentada revisió progressivament a partir de la publicació del PIB del quart trimestre del 2019, que es difon simultàniament al PIB anual (març del 2020). Aquesta revisió estadística comporta la revisió i actualització de tota la sèrie comptable 2000-2019.

La difusió de l’avanç del PIB del quart trimestre del 2019, que està prevista pel febrer del 2020, serà l’última estimació duta a terme amb la base comptable 2010.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 127