El Govern aprova la delegació de la gestió del Port Olímpic de Barcelona a l'Ajuntament

El Govern aprova la delegació de la gestió del Port Olímpic de Barcelona a l'Ajuntament

query_builder   17 desembre 2019 14:29

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la delegació de la gestió del Port Olímpic de Barcelona a l'Ajuntament

 

  • El Consell Executiu dona llum verda al conveni per formalitzar la cessió de competències, per un període de 30 anys
  • La delegació es farà efectiva l’abril de 2020, un cop venci la concessió actual

El Consell Executiu ha donat llum verda al Conveni per a la delegació de les competències de gestió del Port Olímpic a l’Ajuntament de Barcelona per un període de 30 anys. Aquesta cessió es formalitzarà pròximament perquè es faci efectiva l’abril de 2020, un cop venci la concessió actual.

L’Ajuntament té atorgada la concessió per a la construcció i explotació del Port Olímpic de Barcelona des de l’abril de 1990. La titularitat de la infraestructura és de la Generalitat de Catalunya, la qual té la competència exclusiva sobre tots els ports del litoral català que no tenen la qualificació d’interès general. Per la singularitat i la rellevància que el Port Olímpic representa per a la ciutat, la Generalitat i l’Ajuntament tenen la voluntat que, un cop finalitzi la concessió actual, el govern municipal assumeixi la gestió pública directa de la instal·lació.

Amb aquesta mesura, ambdues administracions pretenen potenciar el valor i la singularitat del Port Olímpic com a espai públic de la ciutat; convertir-lo en punt de trobada de la ciutadania al mar; augmentar el rendiment social de la instal·lació; garantir el seu equilibri econòmic; millorar el seu estat de conservació i afavorir la seguretat; i potenciar els usos nàutics sostenibles.

Així, la Generalitat delega en l’Ajuntament les competències sobre:

  • L’organització, gestió i administració del Port, tot incloent l’atorgament de les concessions i autoritzacions pertinents i la defensa del domini públic portuari
  • L’aprovació del reglament particular de policia, gestió i explotació del port. Entre altres, aquest reglament establirà els usos, els equipaments i les activitats complementàries dins del recinte portuari
  • Les funcions de policia, inspecció i coordinació de l’ocupació del domini públic
  • La incoació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que corresponguin
  • La planificació, l’elaboració de projectes, l’execució i contractació d’obres
  • L’ordenació d’usos dins de les zones portuàries
  • La direcció, l’organització i gestió dels serveis afectats al domini públic portuari
  • La gestió i recaptació dels tributs portuaris

 

Obres a càrrec de l’Ajuntament 

L’Ajuntament executarà obres d’infraestructura per mantenir el port en les condicions adequades, principalment pel que fa a la millora dels accessos al Port i la seva connexió amb la resta de la ciutat; la millora de les infraestructures marítimes i, en particular, el reforç del dic de recer; la millora dels espais terrestres, així com la redistribució dels usos autoritzats d’aquests espais. Aquests projectes s’elaboraran en coordinació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Dels beneficis generats pel Port Olímpic durant el període establert de 30 anys, s’aportarà a la Generalitat una part, no inferior a 5 milions d’euros, que es destinarà a inversions en el sistema portuari de Catalunya.

El Port 

El Port Olímpic ocupa un tram de costa davant de la Vila Olímpica i la seva construcció a principis dels anys 90 va suposar l’obertura d’un espai d’oci públic i la revalorització de la façana costanera de Poblenou. El port fou seu de les proves olímpiques de vela el 1992. Té una capacitat de 740 amarratges i una superfície total de 180.175 m2 , dels quals 82.533 m2 són de mirall d’aigua. Compta amb quatre molls, el de la Marina, el de Mestral, el de Gregal i el de Xaloc, en tres dels quals hi ha restaurants i locals comercials. Les obres de recer del port consisteixen en un dic i un contradic. La bocana té una amplada d’uns 55 metres, amb un calat d’uns 4,5 metres.