La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en la presentació de les dades.

TURISME

La despesa dels turistes estrangers que visiten Catalunya se situa per primera vegada per sobre dels 21.000M€

query_builder   17 gener 2020 12:42

event_note Nota de premsa

TURISME

La despesa dels turistes estrangers que visiten Catalunya se situa per primera vegada per sobre dels 21.000M€

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en la presentació de les dades.
La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en la presentació de les dades.
  • Catalunya tanca el 2019 amb 19,3 milions de turistes estrangers i una despesa de més de 21.360€, un 4,3% més respecte l’any anterior.
  • La despesa mitjana diària per persona augmenta un 5,3% i se situa en els 195€.
  • El govern català aposta per un model turístic més sostenible i competitiu que posicioni Catalunya com una de les millors destinacions turístiques del món.
  • Catalunya comptarà amb una nova eina per mesurar l’impacte del turisme sobre l’economia del país.
  • L’Any del Turisme Esportiu, el Grand Tour de Catalunya i la col·laboració de Ricky Rubio, novetats destacades de l’ACT per aquest 2020

La despesa dels turistes estrangers que visiten Catalunya se situa, per primera vegada, per damunt dels 21.000M€, un 4,3% més respecte el 2018. D’altra banda, la despesa mitjana diària per persona ha augmentat un 5,3% més respecte el 2018 i se situa als 195€. L’increment ha estat del 20% en els últims 3 anys.  Pel que fa als mercats, destaca l’increment de la despesa dels turistes procedents dels Estats Units, que per primera vegada es col·loca com el país amb una major despesa a Catalunya amb un total de més de 2.500M€ (8% més respecte el 2018). Els quatre principals mercats emissors de Catalunya (França, Regne Unit, Estats Units i Alemanya) han registrat tots ells increments de la despesa; tot i que l’increment més important s’ha produït en els països de la resta d’Europa, amb un increment superior als 350M€ (un 26% més respecte l’any anterior).

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha donat a conèixer aquestes dades durant la roda de premsa de presentació de les dades de tancament estadístic de turisme de l’any 2019 a Catalunya. Acompanyada del director general de turisme, Octavi Bono, i del director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font, la consellera Chacón ha explicat també, que l’arribada de turistes estrangers ha batut un nou rècord anual, amb 19,3 milions de turistes, uns 150.000 turistes més que l’any 2018 (0,8%). “Un cop més, les dades del sector turístic han estat molt positives. El 2019 és un any de rècords que evidencien que Catalunya és una destinació líder i un referent en l'àmbit turístic i cal aprofitar-ho perquè això repercuteixi en el bé de tota la societat”. La consellera també ha afegit que “El fet que haguem crescut més en ingressos que en nombre de turistes indica que estem consolidant un model turístic més sostenible i competitiu, tal com estableixen el Pla Estratègic i el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2018-2022”.

Taula 1. Afluència i despesa dels turistes estrangers amb destinació principal Catalunya

 

2019

% variació interanual
 2019-2018

Nombre de turistes estrangers (milers)

19.351,9

0,8%

Despesa total (milions d'euros)

21.360,2

4,3%

Despesa mitjana diària per persona (euros)

195

5,3%

 

Font: elaboració pròpia  a partir de les dades de gener-novembre de 2019 de les enquestes Frontur i Egatur de l'INE. Les dades del mes de desembre s'han estimat a partir del comportament d'aquest mes en el període 2014-2018.

 

Taula 2. Despesa total dels turistes estrangers amb destinació principal Catalunya, per mercats emissors

 

2019
(milions d'euros)

% variació interanual
 2019-2018

Estats Units

2.563,2

7,9%

França

2.477,8

2,3%

Regne Unit

1.986,5

4,5%

Alemanya

1.260,3

4,6%

Rússia

1.196,2

0,8%

Països Baixos

747,6

4,0%

Itàlia

726,2

-3,6%

Països nòrdics

683,5

-7,0%

Irlanda

534,0

-2,0%

Bèlgica

427,2

0,4%

Suïssa

192,2

-7,7%

Portugal

149,5

-15,6%

Resta d'Europa

1.730,2

26,1%

Resta d'Amèrica

1.901,1

-0,6%

Resta del món

4.784,7

5,5%

TOTAL

21.360,2

4,3%

Font: elaboració pròpia  a partir de les dades de gener-novembre de 2019 de l'enquesta Egaturde l'INE. Les dades del mes de desembre s'han estimat a partir del comportament d'aquest mes en el període 2014-2018.

Una dada important a ressaltar és que “per segon any consecutiu la concentració del turisme a l’estiu s’ha situat en el 46%, la xifra més baixa dels darrers 10 anys, una dada que reflecteix l’aposta del Govern per la desestacionalització, per tal que l’arribada de turistes no es concentri en determinades dates sinó durant tot l’any”, ha explicat la consellera.

Pel que fa a les arribades dels principals mercats emissors, destaquen els augments percentuals dels turistes procedents de Suïssa (25,4%), Irlanda (18,9%), Rússia (10,1%) i els Estats Units (10%). Com a mercat llunyà, cal destacar el bon comportament de la resta d’Amèrica, que creix un 7,1%.

Taula 3. Afluència dels turistes estrangers amb destinació principal Catalunya, per mercats emissors

 

2019
(milers)

% variació interanual
 2019-2018

França

4.085,2

-1,9%

Regne Unit

2.045,5

-2,9%

Estats Units

1.511,4

10,0%

Alemanya

1.455,3

3,0%

Itàlia

1.184,3

0,1%

Rússia

801,2

10,1%

Països Baixos

758,6

3,4%

Països nòrdics

580,6

-19,4%

Bèlgica

375,4

-6,2%

Irlanda

367,7

18,9%

Suïssa

307,7

25,4%

Portugal

187,7

0,2%

Resta d'Europa

2.181,0

-3,3%

Resta d'Amèrica

1.155,3

7,1%

Resta del món

2.355,1

2,6%

TOTAL

19.351,9

0,8%

Font: elaboració pròpia  a partir de les dades de gener-novembre de 2019 de l'enquesta Frontur de l'INE. Les dades del mes de desembre s'han estimat a partir del comportament d'aquest mes en el període 2014-2018.

Un model turístic més sostenible i competitiu

En el decurs de la roda de premsa, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha dit que “volem posicionar Catalunya com una de les millors destinacions turístiques del món aplicant una estratègia centrada en la diversificació, la desestacionalització, la desconcentració i l'increment de despesa”. “La finalitat, ha afegit, és que es generi riquesa i que aquesta s’estengui a tot el país contribuint al reequilibri territorial”.

Segons Chacón, s’està treballant per aconseguir un model que integri una part important de l’estructura econòmica de Catalunya, que generi oportunitats i estimuli sistemes de governança on la participació sigui un eix bàsic. “El nostre objectiu és incrementar la despesa turística per sobre del volum de turistes que ens visiten”, ha dit la consellera.

Nova eina per mesurar l’impacte del turisme sobre l’economia

Entre les novetats per aquest 2020, el director general de turisme, Octavi Bono, ha avançat que als voltants de la primavera es presentarà el Compte Satèl·lit de Turisme de Catalunya, un sistema d’informació econòmica relacionada amb el turisme que permetrà mesurar l’impacte del turisme sobre l’economia del país. Aquesta nova eina s’està confeccionant i elaborant juntament amb l’Idescat.

D’altra banda, es continuaran les tasques per impulsar el nou Clúster TIC turisme. Aquest clúster, que vol aglutinar un sector molt focalitzat estratègicament i amb alt potencial de creixement, serà un element dinamitzador i tractor de la innovació cap al conjunt del sector turístic català, tal i com marca l’Eix 5 del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022, que posa una atenció especial en millorar la innovació i la competitivitat tecnològica de les empreses turístiques. “Es busca crear un model de referència que pugui transcendir a les empreses vinculades al Clúster i serveixi d’estímul per al conjunt d’empreses que conformen el sistema turístic català”, ha explicat el director.

En el decurs de la roda de premsa, el director general de turisme, també ha explicat que aquest 2020 serà l’any en què s’aprovarà el nou Decret de Reglament de Turisme de Catalunya, i el Decret de guies de turisme. El Decret de Reglament de Turisme de Catalunya integra i actualitza tota la normativa turística reglamentària, defineix els requisits turístics i de classificació dels allotjaments turístics, regula la disciplina administrativa i el model de governança. Pel que fa al Decret de guies de turisme, permetrà obtenir l’habilitació de guia acreditant uns requisits sense la necessitat de fer un examen i, també, permetrà que les persones que disposin d’habilitació demanin, de manera voluntària, un segell d’excel·lència.

6M€ per incentivar el turisme en l’àmbit local

Per aquest any 2020, la Generalitat de Catalunya consolidarà 6M€ per finançar projectes d’àmbit local a través dels Plans de Foment del Turisme, uns plans per donar suport al territori i fomentar el reequilibri turístic. Aquests diners s’han finançat gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) i  han de servir per crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics; recuperar itineraris; millorar la senyalització o donar suport a algunes iniciatives turístiques, entre altres. En el marc d’aquests plans, des del 2014, s’hauran executat o es troben en vies d’execució un total de 100 projectes concrets amb un import de 24,2M€ que generen una inversió global de 62,2M€.

D’altra banda, el director general ha explicat que aquest any es mantindrà una línia de finançament per al sector privat dotada amb 30M€, dels quals ja se n’ha aplicat el 20%. 

Suport a la promoció del sector turístic català

Per tal de posicionar Catalunya com una de les millors destinacions des de l’Agència Catalana de Turisme es realitzen cada any al voltant de 1.200 accions de suport al sector turístic català i a la seva projecció al món. Durant aquest any 2020, el director de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), David Font, ha volgut destacar tres blocs d’accions:

D’una banda, ha destacat les més de 80 iniciatives adreçades a la generació de coneixement i a la formació integral a empreses i entitats del sector turístic català. L’objectiu és contribuir a l’increment de la competitivitat de les empreses i entitats turístiques i millorar i potenciar el coneixement de la demanda i el potencial dels diferents mercats. “Enguany , des de l’ACT s’ha fet una important aposta en intel·ligència de mercat perquè es considera clau la generació de coneixement a través de l’obtenció i el treball de dades amb la finalitat de ser més eficients en l’acció promocional de la nostra destinació”, ha dit Font. Aquest 2020 es posarà el focus en el coneixement del turista d’Austràlia, Japó, Corea del Sud, Aràbia Saudita, Països Bàltics, Xina, Portugal, Itàlia, Regne Unit i Alemanya, entre altres.

El director de l’Agència Catalana de Turisme també ha posat en alça els programes de treball de l’ACT, que actualment tenen 1.300 empreses i institucions afiliades. L’ACT té desplegades 20 marques turístiques i, per tant, “20 programes de treball en les que les empreses afiliades reben suport en intel·ligència de mercat, formació, promoció i acompanyament en la comercialització, aprofitant l’expertesa d’un organisme que el 2020 farà 10 anys de la seva creació”.  Font  també ha explicat que des de l’ACT “treballem conjuntament amb el sector per projectar la marca Catalunya arreu”. En aquest sentit, hi ha més de 40 accions de co-màrqueting, cooperació i partneriaritat programades per aquest any 2020. 

El tercer bloc a destacar, és aquell que aglutina les accions on i off line. Entre aquestes, destaquen l’organització de l’Any del Turisme Esportiu, amb la celebració, conjuntament amb l’Organització Mundial del Turisme (OMT), del Sport World Tourism Congress d’àmbit mundial a Lloret de Mar els dies 21 i 22 de maig. Aquesta serà una de les principals actuacions que es duran a terme per continuar posicionant Catalunya com a destinació esportiva de referència, tal com es ve fent en els últims anys. Aquest any temàtic aglutina més de 50 accions que tenen com a objectiu potenciar el turisme esportiu i, compta amb una campanya de publicitat especial microsegmentada amb continguts personalitzats i que tindrà com a mercats prioritaris Alemanya, Benelux, Regne Unit i França.

D’altra banda, enguany es comptarà amb un nou vídeo per a la promoció turística de Catalunya protagonitzat per Ricky Rubio. El llançament es farà durant el segon trimestre de l’any en els mercats d’Amèrica del Nord i Regne Unit. L’acció forma part del projecte Advisors de l’Agència Catalana de Turisme, en marxa des del 2015, que ja compta amb la col·laboració d’altres personatges de ressò internacional com Gerard Piqué, els germans Roca, Carles Puyol, Vanessa Lorenzo, Kilian Jornet, Mª del Mar Bonet, René Barbier, Manel Esteller i Benedetta Tagliabue.

També cal ressaltar el llançament del Grand Tour de Catalunya, un itinerari per recórrer tota Catalunya en 5-10 dies. Aquest ambiciós projecte forma part del Pla de Màrqueting 2018-2022 de l’ACT. Durant aquest 2020 s’acabaran de definir totes les rutes i els punts singulars identificats i s’iniciarà  la producció de tot allò necessari per poder fer el seu llançament entre finals d’aquest any i principis de l’any 2021.

Entre les accions programades per aquest any 2020 també destaquen les més de 170 accions de suport a la comercialització entre workshops, esdeveniments, fires, missions comercials o viatges de familiarització. Des de l’ACT es promouran més de 32 workshops, enguany amb una incidència important a països com el Regne Unit i Irlanda o l’Europa central, amb l’objectiu que els professionals del turisme de Catalunya comercialitzin el seu producte. També s’organitzaran mig centenar d’esdeveniments i accions promocionals arreu del món.

Durant aquest any, David Font també ha explicat que  l’ACT estarà present a les grans cites turístiques internacionals, com ara Fitur (Madrid), ITB (Berlín), MITT (Moscou) i WTM (Londres). En total, l’ens català participarà a 46 fires.

D’altra banda, per promocionar les marques Catalunya i Barcelona en els mercats de llarga distància, Chacón ha explicat que s’organitzaran missions comercials conjuntament amb empreses del sector turístic (roadshows). L’objectiu de les missions és reforçar el posicionament de la destinació catalana i la seva capital. En concret, al llarg del 2020 es realitzaran 3 missions comercials a Àsia, Nord Amèrica i, als Emirats Àrabs. També és rellevant com avantatge competitiva de la destinació la xarxa de 12 centres de promoció turística a l’exterior.

Finalment, cal destacar també les 212 accions vinculades a campanyes de comunicació fora de línia i en línia (off i on line), màrqueting digital i xarxes socials. En aquest grup ens referim a aquelles accions de promoció i comunicació dirigides tant al gran públic com al públic específic, i que donen resposta a tàctiques estratègiques de l’ACT tant en el mercat nacional com internacional. Així per exemple, en màrqueting digital tot i que el gran gruix de les accions es concentra a països com el Regne Unit i Irlanda, Àsia-Pacífic i Itàlia, també hi ha força accions destinades al mercat català. En el cas de les xarxes socials, destacar que s’han dissenyat social media plans específics per a països com ara Nord Amèrica, Itàlia, França, Alemanya, Brasil i Xina. En aquest apartat, ressalta la posada en marxa de la campanya específica de promoció i publicitat Pirineus 365º, a través de la qual es pretén potenciar els Pirineus com a atractiu i destinació durant tot l’any.

--------------------------

1  

Imatges

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, acompanyada del director general de Turisme, Octavi Bono, i del director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, durant la presentació de les dades.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, acompanyada del director general de Turisme, Octavi Bono, i del director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, durant la presentació de les dades. 1482

2  

Fitxers adjunts

Balanç Turisme 2019

Balanç Turisme 2019
PDF | 215

Nota de premsa amb gràfics

Nota de premsa amb gràfics
PDF | 85