Govern

L'Executiu aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2020

query_builder   21 gener 2020 15:05

event_note Nota de premsa

L'Executiu aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2020

  • El Programa inclou 323 actuacions estadístiques entre les quals destaca la disponibilitat, per primera vegada, de resultats estadístics provinents de les Projeccions de població municipals, de l’Índex d’igualtat de gènere i dels indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS)

El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2020 (PAAE 2020), que inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que es realitzaran durant aquest any, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

Durant el 2020 es disposarà per primera vegada de resultats estadístics provinents de les Projeccions de població municipals de tots els municipis de Catalunya; de l’Índex d’igualtat de gènere, que és un indicador compost que mesura la distància a què es troba Catalunya per assolir la plena igualtat entre dones i homes, i que proporciona resultats comparables amb els països de la UE, i dels Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS), actuació que té com a objectiu impulsar un sistema integrat d’indicadors per donar resposta als requeriments recollits en el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.

Es destaca, també, l’Estadística de serveis socials d’atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles, on s’explotarà la informació de la Xarxa d’atenció integral a les dones que pateixen violència masclista; una nova edició de l’Enquesta econòmica dels serveis socials per oferir informació de l’abast econòmic d’aquests serveis; l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat, amb informació en relació amb l’activitat d’aquests col·lectius; les Projeccions de llars, que proporcionaran resultats del nombre i grandària de les llars de Catalunya; la participació en els treballs dels Censos de població i habitatge 2021, i la preparació de la propera edició de l’Enquesta de l’ús del temps, estadística que permet obtenir informació sobre la dedicació de les dones i dels homes a la cura de persones o de les feines de la llar sense rebre remuneració.

En l’àmbit de comptes econòmics, es realitzarà l’avantprojecte tècnic del nou Marc Input-Output de Catalunya, que constitueix la base sobre la qual s’articulen totes les estimacions macroeconòmiques de Catalunya; es farà una revisió estadística dels Comptes anuals i trimestrals de Catalunya que comportarà la revisió i actualització de tota la sèrie comptable 2000-2019, i es publicaran nous resultats estadístics procedents del Compte satèl·lit del turisme amb informació de l’any 2016 i del Compte de fluxos materials, on s’actualitzarà la sèrie disponible.

Cal esmentar que durant el 2020 també s'obtindran resultats dels Indicadors dels sectors i productes d’alta tecnologia, de l’Estadística d’R+D a les universitats i centres de recerca, de l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars de l’any 2019, de l’Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris i de Enquesta de qualitat i condicions de treball.

En darrer terme, cal esmentar els treballs de camps d’enquestes de mobilitat quotidiana com l’Enquesta de mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines, l’Enquesta de participació cultural, l’Enquesta de mobilitat en dia feiner i de l’Enquesta de seguretat pública, entres altres, així com els treballs preparatoris de l’Enquesta de mobilitat quotidiana a l’Alt Pirineu i Aran.