DARP

El pressupost del Departament d'Agricultura creix un 14,4%, amb 726 milions d'euros

query_builder   4 febrer 2020 16:03

event_note Nota de premsa

El pressupost del Departament d'Agricultura creix un 14,4%, amb 726 milions d'euros

La consellera Teresa Jordà celebra que “des de l’arribada de l’equip republicà” s’hagi “revertit la tendència negativa” i s’incrementin els fons propis

 

Els principals reptes: enfortir el sector agroalimentari, el desenvolupament rural, l’aposta per la bioeconomia, l’impuls al regadiu i el desplegament dels Agents Rurals

DARP
Teresa Jordà en la compareixença per explicar els comptes del Departament d'Agricultura corresponents al 2020

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposarà aquest any d’un pressupost de 726,3 milions d’euros, fet que significa un augment de l’14,4% respecte als comptes del 2017. En relació a l’any 2015, els fons propis augmenten un 26,5%.

 

Sumant els fons europeus als recursos propis, la conselleria d’Agricultura comptarà amb 726,3 milions d’euros: 338,6M€ es corresponen a fons propis del Departament; 380,6M€, a fons europeus, i 7M€ a despesa financera del Capítol 8. L’increment dels recursos propis és de l’11,4% i l’increment total, incorporant els fons europeus, és del 14,4%

 

“L’equip republicà va arribar al Departament d’Agricultura el 2016 i es va trobar amb els pressupostos del 2015, els més baixos de la història de la conselleria. L’anterior consellera, Meritxell Serret, va presentar el 2017 uns nous pressupostos, que ja van començar a revertir la tendència negativa dels últims anys, (...) i amb aquests pressupostos seguim revertint la tendència i els fons propis del Departament experimenten un increment d’un 11,4%”, ha afirmat aquest dimarts la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, en la compareixença per explicar els comptes a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya.

 

Els pressupostos incorporen els fons europeus, com ja es va fer el 2017, com a mesura de transparència i perquè respon a les recomanacions que fa la Unió Europea a l’hora de gestionar els recursos públics. A més, com ha destacat la consellera Jordà, “la mesura facilita el seguiment i control que gestionem adequadament tots els recursos que el sector espera, necessita i té previstos”.

 

En l’exercici del 2010, el pressupost inicial sense fons europeus va ser de 470M€; el 2015, de 267M€; el 2017, de 303M€, i el 2020 de 338M€. La disminució en el període 2010-2015 va ser del 47%.

 

Jordà ha remarcat que Agricultura és “un dels departaments amb una estructura territorial més desenvolupada, amb 122 centres de treball distribuïts per tot Catalunya”. “Som l’altaveu del país en la seva globalitat i les polítiques agroalimentàries són al centre dels grans reptes que té aquest país”, ha afegit. Jordà ha destacat tres grans reptes de país: “lluitar per mitigar el canvi climàtic i adaptar-nos a les seves conseqüències, encarar els reptes de la globalització i donar suport a les properes generacions que es dediquin a l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura catalanes”.

DARP

Enfortiment del sector agroalimentari i desplegament del Consell Català de l’Alimentació

 

El pressupost destina 74,7M€ a les polítiques per enfortir el sector agroalimentari. “Des del Departament hem dissenyat solucions a curt termini en forma d’ajuts amb l’objectiu immediat de fer front a les crisis de preus, però el més important és que estem impulsant mesures estructurals a mitjà i llarg terminis per tal de poder estructurar l’oferta dels sectors i poder fer-los viables per si mateixos”, ha afirmat Jordà davant la comissió parlamentària. L’objectiu és millorar la competitivitat de les indústries alimentàries i altres sectors productius, destinar ajuts per a la modernització de cooperatives, donar suport a la internacionalització de les empreses o desplegar l’observatori de preus.

 

El pressupost inclou una partida d’1M€ per avançar en els treballs del Consell Català de l’Alimentació, que està elaborant el Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya, i que ha de culminar amb el Pacte Nacional per a l’Alimentació. Les quatre comissions del Consell estan treballant des del setembre i en unes setmanes està previst començar les 24 sessions de debat i participació al territori i obrir un procés de participació ciutadana en línia, a través del portal del Govern Participa.

 

El sector agroalimentari és el primer sector econòmic del país i un dels clústers agroalimentaris més dinàmics i amb més volum de negoci d’Europa. Un sector que va del pagès al consumidor i que engloba tots els sectors econòmics de la nostra societat: primari, secundari i terciari. El conjunt del sector agroalimentari i la seva indústria auxiliar compten amb 164.372 treballadors i treballadores i genera un volum de negoci global de 38.205M€.

 

 

Desenvolupament rural i cohesió territorial

 

Una de les línies destacades del pressupost és la del desenvolupament rural, per enfortir el sector agroramader, i el de la cohesió territorial, per lluitar contra el despoblament. En aquest sentit, són clau els ajuts comunitaris, tant els que s’inscriuen en el marc de la Política Agrària Comuna (PAC) -ajuts directes- com els que s’inscriuen en el marc del Pla de Desenvolupament Rural (joves, competitivitat, agroambientals, zones d’especial dificultat i producció ecològica).

 

En el marc de la PAC hi ha prevista una partida de 279M€, que suposa un increment del 18% respecte als pressupostos del 2017 (235,8M€). Els ajuts previstos en el marc del Programa de Desenvolupament Rural per a aquest 2020 sumen 88,1M€; això suposa un increment de 24,2M€ respecte al 2017 (37,9%). Aquest ajuts han de permetre refermar les línies d’incorporació de joves al món agrari. En el període 2015-2019 s’han incorporat més de 2.000 joves al món agrari. L’augment ha estat del 60% respecte de l’etapa anterior equivalent, 2011-2014. El suport als joves és estratègic per al Departament, com ha destacat la consellera Jordà, com també ho és la perspectiva de gènere. Els pressupostos preveuen actuacions específiques per a l’equitat de gènere, en el marc de les actuacions del Consell de Dones del món rural i marítim i amb l’elaboració enguany d’un nou Programa de dones del món rural i marítim 2021-2025.

 

Aposta per la bioeconomia

 

Està previst que en breu el Govern formalitzi l’encàrrec al Departament d’Agricultura de liderar l’estratègia de la bioeconomia de Catalunya: un seguit de mesures transversals que han de connectar el territori i el sector agroalimentari amb l’economia circular. Des de la gestió de les dejeccions ramaderes i la seva valorització com a fertilitzant d’excel·lència; a l’ús de la fusta provinent de la gestió forestal com a biomassa -per exemple, per a una caldera-, fins al pla d’acció interdepartamental per a l’aprofitament alimentari.

 

L’objectiu és donar sortida i posar en valor els subproductes de la indústria, la ramaderia, l’agricultura i del mar: posar en valor cadenes que ara mateix no tenen valor, per avançar cap a una economia més circular i cap a polítiques més sostenibles, d’acord amb les necessitats urgents d’adaptació i de mitigació davant l’emergència climàtica.

 

El conjunt de mesures vinculades a la bioeconomia sumen 33,9M€ en el pressupost del Departament d’Agricultura. En destaca el desplegament de l’Estratègia Marítima de Catalunya i l’aposta per l’economia blava, que en global sumen 8,6M€, amb un augment del 43% de despesa respecte al 2017 (6M€). Els pressupostos també destinen 23,3M€ a l’estratègia forestal, amb l’objectiu de definir una política forestal estratègica del país que inclogui l’adaptació i mitigació del canvi climàtic, els riscos naturals -en especial els grans incendis forestals- i la gestió de la biodiversitat.

 

També cal assenyalar la despesa de 2M€ per implantar el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, aprovat aquest 2019 pel Govern.

 

Impuls al regadiu

 

Els pressupostos destinen 58,6M€ a infraestructures de regadiu, tal com preveu el Pla d’Infraestructures de Regadiu que va aprovar el Govern fa uns mesos per un import de 460M€, que es distribuiran fins a l’any 2032 i que permetrà, entre altres, acabar el canal Segarra-Garrigues. D’aquesta inversió, 35M€ s’adreçaran a mesures correctores i compensatòries d’impacte ambiental.

 

En la seva intervenció davant la comissió parlamentària, la consellera Jordà ha remarcat la importància del regadiu: “Estem fent un esforç per invertir en noves infraestructures. Hem consolidat un pressupost remarcable per a dur a terme les obres de modernització de regadius. L’aigua és futur. El regadiu és imprescindible per al desenvolupament de l’agricultura perquè permet augmentar la productivitat i allunyar la incertesa de les males collites per la sequera. El reg és una estructura de país i l’hem de considerar igual d’important que la L9 del metro”.

 

Recerca, Innovació i Transferència tecnològica

 

El pressupost incrementa un 10,6% l’aportació anual del Departament d’Agricultura a l’IRTA passant de 13,8 M€ a 15,3 M€. També s’incrementa un 12% la inversió en les Escoles Agràries passant de 8,3M a 9,3M. Així mateix, es posa en marxa l’Institut Català de Recerca per la Governança de la Mar.

 

Desplegament del Cos d’Agents Rurals

 

És la primera vegada que el Cos d’Agents Rurals surt en un pressupost amb direcció general pròpia. El Cos té una dotació pressupostària de 30M€. Jordà ha destacat que en només dos anys s’ha creat la Direcció General del Cos d’Agents Rurals i s’ha aprovat el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals per al període 2019-2024. L’increment de Capítol 1 és del 13,5% (de 24,4M€ a 27,7M€). Aquest 2019 s’han convocat 35 places de sotsinspector i aquest 2020 es convocaran 50 noves places d’agents rurals.

 

 

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.

2  

Imatges

Jordà presentant els pressupostos del DARP del 2020

Jordà presentant els pressupostos del DARP del 2020 222

Pla general de la Comissió d'Agricultura del Parlament de Catalunya

Pla general de la Comissió d'Agricultura del Parlament de Catalunya 324